Wykład odbędzie się 08.06.2015 r. (poniedziałek) o godz. 9.00Life Science Park przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie (Sala Ateńska), w którym zlokalizowane jest Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) – pozawydziałowa jednostka badaw

cza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

wykl old

LXV wykład JCET: Prof. Katerina Tiligada
facebook JCET