2016 r. odbył się już drugi, okresowy audyt laboratoriów JCET, który był podstawą do dalszego utrzymania certyfikatu jakości GLP (ang. Good Laboratory Practice). Po raz kolejny, audyt był testem dla wszystkich pracowników laboratoriów oraz administracji odpowiedzialnych za przestrzeganie ustalonych, a także wdrażanie kolejnych procedur, na przestrzeni ostatnich dwóch lat. 
Wyniki audytu, zgodnie z oczekiwaniami, okazały się być dla nas pomyślnie i tak 16 stycznia 2017 r. Jagiellońskiemu Centrum Rozwoju Leków został przyznany trzeci certyfikat jakości GLP w szerokim zakresie badań laboratoryjnych obejmującym:
– analizy chemiczne i  badania biochemiczne,
– badania bioanalityczne oraz badania farmakokinetyczne.

II audyt okresowy certyfikatu jakości GLP zakończony sukcesem
facebook JCET