Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowe wydarzenie naukowe, jakim jest 25th Kraków Conference on Endothelium. Spotkamy się już 20.10.2017 r., tym razem w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym w Krakowie.

Inicjatorem corocznych konferencji był Prof. Gryglewski, wybitny farmakolog, oznaczony Orderem Orła Białego (więcej informacji w temacie Order Orła Białego dla Profesora Jerzego Gryglewskiego). Wielokrotnie gromadziły one wybitnych uczonych ze świata, w tym laureatów Nagrody Nobla: sir Johna Vane’a oraz Luis Ignarro, Roberta Furchgott, Freda Murad.

Ze względu na jubileuszowy charakter planowanej konferencji – ’25th Krakow Conference on Endothelium’, będzie ona miała ponownie (jak dawniej) charakter międzynarodowy. Jednak większość uczestników przybędzie z uznanych, polskich ośrodków naukowo-badawczych.

> Program konferencji do pobrania

25th Kraków Conference on Endothelium, 2017
facebook JCET