Z ogromnym podziwem przyglądamy się codziennej, wytężonej pracy naukowców pracujących w laboratoriach JCET, a także ich chęci do realizacji własnych badań naukowych. Takie podejście owocuje odnoszeniem kolejnych sukcesów. Tym razem, serdeczne gratulacje składamy na ręce dr Marty Smędy oraz dr Łukasza Mateuszuka, którym udało się zdobyć finansowanie na prowadzenie własnych badań w ramach programu MINIATURA 1 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

W projekcie Pani dr Marty Smędy pt.: „Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi” planowane jest dokonanie wieloparametrowej oceny progresji dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju raka piersi po ortotopowym i dożylnym podaniu komórek nowotworowych.Przeprowadzenie planowanych badań pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów regulujących przerzutowanie zależnych od śródbłonka naczyniowego, oraz na znalezienie parametru, który najlepiej będzie dyskryminował dysfunkcję śródbłonka naczyniowego w płucach w premetastatycznej fazie choroby. Może to stanowić punkt wyjścia dla badań nad poszukiwaniem efektywnej farmakoterapii i podjęcia próby ograniczenia przerzutowania do płuc poprzez poprawę/utrzymanie funkcji śródbłonka naczyniowego w tym narządzie. Realizacja: luty 2018 – luty 2019.

Wyniki badań Pana dr Łukasza Mateuszuka ocenią „Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonka”. Projekt dotyczy zewnątrzkomórkowego metabolizmu nowych substratów syntezy NAD+ w liniach komórek śródbłonka; w szczególności udziału wisfatyny i CD73 w działaniu rybozydu nikotynamidu oraz mononukleotydu nikotynamidu na bilans energetyczny i wygaszanie szlaków prozapalnych. Projekt startuje w kwietniu 2018 i będzie realizowany przez 12 miesięcy.

Wyniki konkursu MINIATURA 1 – aktualizacja 2018-01-26

Naukowcy JCET stawiają na własny rozwój – Miniatury NCN
Tagi:                                        
facebook JCET