W trakcie 25th Kraków Conference on Endothelium sesję posterową, tradycyjnie, poprzedzały wystąpienia młodych naukowców, mające na celu w atrakcyjny sposób przybliżenie pozostałym uczestnikom wyników prowadzonych badań, zamieszczonych na swoim plakacie. Po wysłuchaniu ostatniego prelegenta, słuchacze mieli możliwość zagłosowania, na ich zdaniem, najlepsze wystąpienia.  Największym uznaniem cieszyła się prezentacja Pana Piotra Berkowicza, realizującego badania w laboratoriach Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) w ramach projektu „Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności”Dlaczego? Sprawdźcie sami!

Grant realizowany w ramach programu SYMFONIA 3 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Nr grantu: DEC-2015/16/W/NZ4/00070.

N jak Nauka a nie Nuda! – SYMFONIA 3 NCN
facebook JCET