Wielokrotnie rozpisywaliśmy się na temat  sukcesów i rozwoju naukowego naszych naukowców. Tym razem pragniemy przybliżyć działalność naukową Pani Barbary Sitek, która współtworzy zespół JCET prawie od samego początku otwarcia laboratoriów JCET. Nasza naukowczyni realizuje grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu PRELUDIUM 11 pt.: „W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm.”

Celem projektu jest zbadanie mechanizmu przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO (Carbon monoxide, tlenek węgla), w szczególności:

  • Zbadanie przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO (CORMs) o różnej naturze i kinetyce uwalniania CO. W tym celu kierownik projektu jako metodę stosuje badanie agregacji płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym  lub używając mytych płytek krwi. Badania są wykonywane z użyciem agregometru, przy zastosowaniu metody optycznej.
  • Zbadanie wpływu związków uwalniających CO na proces adhezji płytek krwi. Analizy są wykonywane w warunkach statycznych oraz w warunkach przepływu: z wykorzystaniem unikatowego systemu mikrowagi kwarcowej z systemem rozpraszania energii (Q-CMD) i nanoszczotek z sekwencją RGD.
  • Zbadanie wpływu związków uwalniających CO na metabolizm i bioenergetykę płytek krwi. W tym punkcie zaplanowanych badań, Pani Barbara Sitek ma możliwość pracy na wysokiej klasy aparaturze Seahorse XFe96. Aparat ten umożliwia monitorowanie zmian jakościowych komórek w hodowlach pierwotnych lub ustabilizowanych pod wpływem różnego rodzaju interwencji. Osobom zainteresowanym szerszym zastosowaniem aparatu Seahorse XFe96 polecamy wpis pt.: „Konik morski” w JCET. Przy tej okazji warto wspomnieć, że głównym specjalistą w dziedzinie badania aktywności mitochondrialnej komórek śródbłonka w laboratoriach JCET jest Pani dr Patrycja Kaczara, która chętnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze z całym zespołem JCET.
  • Wyjaśnienie, czy mechanizmy przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO zależą od ich wpływu na bioenergetykę płytek krwi.

Okres realizacji projektu: marzec 2017-marzec 2019. Budżet łączny to: 100 000 PLN.

 

Nad czym pracują naukowcy JCET – czyli mechanizmy przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO
facebook JCET