Gorąco zapraszamy na kolejny, otwarty wykład JCET!

TEMAT:
„The mineralocorticoid receptor as regulator of endothelial cell function and transcription”

KTO?
Dr Achim Lother (Heart Center Freiburg University, Cardiology and Anglilogy I, Freiburg, Germany)

KIEDY?
piątek, 18 maja 2018 r. o godz. 9.00

GDZIE?
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek C Parku Life Science, Sala Kinowa

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta

FOTORELACJA:

CIV wykład JCET: Dr Achim Lother
facebook JCET