Z ogromną przyjemnością informujemy, że Profesor dr hab. Stefan Chłopicki został laureatem konkursu TEAM-TECH Core Facility, ogłoszonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest to już kolejny, znaczący grant przyznany do realizacji Profesorowi Chłopickiemu, który zainicjował powstanie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

TEAM-TECH Core Facility należy do kategorii grantów przeznaczonych dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. Projekt przewiduje „Ocenę działania związków chemicznych na śródbłonek w przewidywaniu ich skuteczności terapeutycznej i działań toksycznych w badaniach przedklinicznych”, co nadaje dalszy kierunek badań nad śródbłonkiem w interdyscyplinarnych laboratoriach JCET. Sukces Profesora Chłopickiego potwierdza, że naukowców Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) łączy wspólny cel, jakim jest stałe rozwijanie innowacyjnej, interdyscyplinarnej farmakoterapii śródbłonka oraz ściany naczyń krwionośnych.

  • Budżet projektu: 3,5 mln PLN
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Więcej szczegółów na temat samego konkursu oraz wynik dostępne na stronie FNP pod linkiem: Konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility rozstrzygnięte.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach prac realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) sfinansuje badania naukowe nie tylko nad śródbłonkiem, ale również dotyczące fotosyntezy. Więcej na stronie wiadomości UJ.

TEAM-TECH Core Facility dla Profesora Stefana Chłopickiego
facebook JCET