Zaledwie dwa miesiące temu informowaliśmy o uzyskaniu przez mgr Ewelinę Szafraniec finansowania na realizację badań w ramach projektu PRELUDIUM 14 NCN – Śródbłonek okiem „Ramanowca”, by dzisiaj powrócić z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Pani Ewelina Szafraniec, która realizuje swoje pasje naukowe w laboratoriach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), zdobyła stypendium naukowe w ramach konkursu ETIUDA 6, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Jest to kolejny sukces Pani Eweliny na drodze rozwoju kariery zawodowej w obszarze Life Science.

ETIUDA to program stypendialny dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie oraz możliwość realizacji stażu w zagranicznych jednostkach naukowych. Tytuł projektu zakwalifikowanego do realizacji to: „Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wątroby oraz modeli komórkowych in vitro”. Pod tym rozbudowanym tematem kryje się możliwość nauki i zastosowania techniki CARS (ang. Coherent Anti-Stokes Raman Scattering) do obrazowania komórek w czasie rzeczywistym.

  • Okres  realizacji: 12 miesięcy
  • Budżet: 82 676 PLN

Więcej informacji na temat konkursu i wyników dostępne na stronie NCN pod linkiem: Niemal 15 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6.

ETIUDA 6 NCN, czyli sukces goni sukces
facebook JCET