Z przyjemnością informujemy, że Komisja ds. rozwoju młodych naukowców  w ramach Konkursu na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów finansowane w oparciu o środki z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznała pozytywna ocenę złożonym wnioskom projektowym i zakwalifikowała je do realizacji.

Podczas ogłaszania konkursu planowano dopuścić do realizacji 3 najlepsze projekty. Jednak w związku z tym, że wszystkie 4 złożone wnioski są na wysokim poziomie merytorycznym, Komisja zdecydowała o dopuszczeniu wszystkich 4 do etapu realizacji.

Podczas oceny wniosków Komisja uwzględniała następujące czynniki:

  1. Dorobek naukowy wnioskodawcy,
  2. Wartość naukową projektu – w tym szczególnie oryginalność projektu tzn. czy zakres projektu nie pokrywa się z żadnym złożonym innym wnioskiem projektowym (np. NCN itp.),
  3. Projekt budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Komisja ogłasza ranking zwycięzców konkursu:

1. dr Marek Grosicki – przyznany budżet 9000 PLN
2. Agnieszka Kij – przyznany budżet 8000 PLN
3 i4 (ex aequo) – dr Kamil Kuś oraz Joanna Suraj – budżet po 7269,50 PLN

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Projekty Badawcze Młodych Naukowców i Doktorantów realizowanych w JCET
Tagi:            
facebook JCET