Z przyjemnością informujemy, że dr Krzysztof Czamara dołączył do licznego grona naukowców Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), którzy realizują własne projekty w laboratoriach JCET.
Dr Czamara będzie prowadził badania w grancie pt. „Charakterystyka spektroskopowa okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w progresji miażdżycy”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 2. 
Doktor Krzysztof Czamara, na co dzień, realizuje swoje pasje naukowe w ramach działalności Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET.

  • Okres realizacji: 15.03.2019 r. – 14.03.2020 r.
  • Przyznany budżet: 49 500 PLN

W projekcie zaplanowano oryginalne badania tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej PVAT mysiego modelu miażdżycy oraz tkanek tłuszczowych pacjentów chorych na miażdżycę. Celem projektu jest zdefiniowanie składu chemicznego PVAT oraz określenie zmian chemicznych w progresji miażdżycy za pomocą technik spektroskopii ramanowskiej, w tym z zastosowaniem ramanowskich sond światłowodowych. Miażdżyca naczyń jest procesem dość dobrze poznanym w kontekście wpływu warstwy śródbłonka na jej patogenezie, jednakże ostatnie odkrycie parakrynnego oddziaływania PVAT otwiera nowe pole badań tej choroby. Obrany kierunek badań wydaje się być interesującym, a zarazem punktem wyjścia do przyszłej, wczesnej diagnostyki miażdżycy, zmierzającej do zapobiegania i leczenia chorób naczyniowych. Badania tego typu mogą przyczynić się także do zrozumienia mechanizmów działania PVAT na ścianę naczyń krwionośnych.

Pierwszy grant NCN dla JCET w 2019 roku!
facebook JCET