Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych zwana w skrócie Fundacją JMRC powstała w roku 1992 z inicjatywy profesora Ryszarda Gryglewskiego, naonczas kierownika Katedry Farmakologii CMUJ, profesora Aleksandra Koja, wtedy rektora UJ i kilku innych wybitnych uczonych akademickiego środowiska naukowego Krakowa. Ważnym celem działalności Fundacji JMRC była organizacja międzynarodowych sympozjów naukowych które były organizowane od 1993 roku, dotyczyły szerokiego kręgu zagadnień biomedycyny śródbłonka, i wszystkie miały najwyższą rangę naukową. Uczestniczyli w nich, jako wykładowcy najwybitniejsi uczeni z dziedzin związanych z tematyką zjazdów, wśród nich także czterej laureaci Nagrody Nobla, pierwszy z nich wielokrotnie (Sir John Vane 1982, Robert Furchgott, Louis Ignarro i Ferid Murad 1998). Wśród uczestników sympozjów, prócz licznych młodych adeptów nauki i uczonych z kraju, z Europy, z U.S.A. i Australii, od początku historii organizowanych przez Fundację sympozjów, byli naukowcy z krajów na Wschód od Polski, z byłego Związku Radzieckiego (Białoruś, Łotwa, Ukraina, Litwa). W ten sposób Fundacja realizowała swoje dążenie do integracji środowisk naukowych w dziedzinie nauk biomedycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Poniżej znajduje się lista organizowanych sympozjów JMRC w latach 1993-2009, a programy tych konferencji, dokumentacja zdjęciowa oraz informacje o numerach specjalnych czasopism o zasięgu międzynarodowym, gromadzących artykuły wykładowców sympozjów można znaleźć na stronie www.jmrc.org.pl.

W 2009 roku konferencja organizowana przez JMRC przybrała szczególny charakter memoriału Sir John’a R. Vane, (więcej informacji o osiągnięciach Sir Johna Vane’a w pięknym teksie Profesora Gryglewskiego: „Przewodnik po pięknych ogrodach natury”).

Od roku 2010 Fundacja JMRC zaczęła pełnić rolę współorganizatora konferencji organizowanych przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), tym samym łącząc tradycję sympozjów JMRC (organizowanych od 1993) z Interdyscyplinarnymi Seminariami JCET (organizowanymi od 2010 roku), w ramach wspólnego cyklu konferencji które nazwano „Kraków Conference on Endothelium”. Jubileuszowa dwudziesta konferencja (20th Krakow Conference on Endothelium) odbyła się w roku 2012, a dwudziesta piąta konferencja (25th Krakow Conference on Endothelium) w roku 2017. Obie jak dawniej miały międzynarodowy charakter.

W kolejnym roku 2019, Interdyscyplinarne Seminarium JCET (27th Krakow Conference on Endothelium, IX Seminatium JCET) ponownie odbyło się w Małym Cichym w terminie 06-08.06.2019.

W związku pandemią korona wirusa (covid-19) nastąpiła dwuletnia przerwa w organizowaniu Interdyscyplinarnych Seminariów JCET.

W roku 2022, połączono wieloletnie tradycje dwóch cyklu konferencji z Krakowa i Wiednia i zaplanowano wspólną interdyscyplinarną, międzynarodową konferencję 28th Krakow Conference on Endothelium & 10th Cardiovascular Research Days, poświęconą wielu aspektom szeroko pojętej tematyce śródbłonka naczyniowego i chorób układu krążenia w zakresie badań klinicznych i podstawowych, a noszącej tytuł “Vascular Inflammation in Ageing and Diseases: from bench to bed and back”. Wydarzenie zostało zorganizowane w Krakowie w terminie 12-14.12.2022.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.jcet.eu oraz naszego profilu na Facebook’u, gdzie z wyprzedzeniem pojawiają się informacje na temat planowanych wydarzeń.

Krótka historia konferencji z cyklu „Kraków Conference on Endothelium” oraz Interdyscyplinarnych Seminariów JCET
facebook JCET