Październikowe wyniki konkursu MINIATURA 3 ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie przyniosły sukces naukowczyni z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani dr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń będzie realizować barania pilotażowe w ramach projektu: „Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD – badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby”.

  • Budżet: 49 995 PLN
  • Okres realizacji: 12 miesięcy

Celem projektu będzie zbadanie udziału prostacykliny (PGI2) i tlenku azotu (NO) produkowanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC) w parakrynnej regulacji glikogenolizy oraz glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Badania mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania: czy mediatory produkowane przez LSEC mogą regulować metabolizm glukozy w hepatocytach oraz czy w toku rozwoju NAFLD dochodzi do zmian regulacji metabolizmu glukozy zależnego od LSEC i czy ta dysfunkcja ma charakter pierwotny czy wtórny? Podstawą realizacji projektu będzie unikatowa metodyka badań ex vivo z wykorzystaniem izolowanej perfundowanej wątroby, umożliwiająca biochemiczne oraz czynnościowe profilowanie narządu z zachowaniem jego integralności, ale z pominięciem wpływu innych tkanek.

Wyniki konkursu MINIATURA 3 na stronie NCN.

MINIATURA 3 z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby
facebook JCET