W ramach projektu ETIUDA 5, zatytułowanego „Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej”, otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN), dr Jakub Dybaś odbył 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych.

W tym czasie pogłębił wiedzę oraz zdobył nowe doświadczenie w zakresie zastosowania rezonansowej spektroskopii ramanowskiej do badania białek hemowych. Miał tam dostęp do wysokorozdzielczego spektroskopu ramanowskiego z nowoczesnym detektorem CCD oraz możliwością wykorzystania różnych długości fali promieniowania wzbudzającego z zakresu pasma absorpcyjnego Soreta (406, 413 oraz 442 nm), co pozwoliło mu na niezwykle dogłębną analizę struktury molekularnej białek hemowych i ich adduktów. Dodatkowo, poznał sposoby izolacji białek hemowych, ich oczyszczania z wykorzystaniem chromatografii kolumnowej oraz jonowymiennej, przygotowania próbek w kontrolowanych warunkach beztlenowych oraz adduktów znakowanych izotopowymi analogami. Wyniki uzyskane podczas stażu okazały się wystarczające do przygotowania dwóch oryginalnych artykułów naukowych oraz stanowią wyniki wstępne do złożonego w grudniu 2019 roku nowego projektu NCN.

Fotorelacja:

Jak staż to tylko w USA
facebook JCET