Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

TEMAT
Microcavity Supported Lipid Bilayers: Versatile microfluidic models for Biophysical studies of membrane proteins and lipids

EKSPERT
Prof. Tia E. Keyes
School of Chemical Sciences, Dublin City University, Ireland

TERMIN
czwartek, 30 stycznia 2020 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

CXVIII Wykład JCET: Prof. Tia E. Keyes
facebook JCET