Znamy już wyniki konkursu OPUS 18 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się projekt dr Grzegorza Zająca pt.: „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego”. Badania będą realizowane w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet projektu: 1 453 332
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Doktor Zając realizuje swoje pasje naukowe w ramach Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dr Grzegorz Zając uzyskał finansowanie na własne badania w ramach konkursu OPUS NCN zaledwie 1,5 roku po obronie pracy doktorskiej. Za samą pracę doktorską, przyznano jej autorowi nagrodę w konkursie ACK CYFRONET AGH.

O PROJEKCIE: Zmiany strukturalne białek odgrywają kluczową rolę w wielu chorobach neurodegeneracyjnych i cywilizacyjnych, w tym w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, miażdżycy, cukrzycy i innych chorobach związanych z dysfunkcją śródbłonka. Ostatnio wykazano, że metody spektroskopowe czułe na chiralność cząsteczkową (metody chiralooptyczne) są bardzo wrażliwe na trójwymiarową strukturę i zmiany struktury chiralnych układów biologicznych, w tym białek i ich agregatów, wykazując dodatkowe informacje strukturalne, nieosiągalne żadną inną metodą. Jednak ze względu na swoją naturę, metody te charakteryzują się zazwyczaj niską intensywnością uzyskiwanego sygnału, dlatego nie nadają się do badania biocząsteczek w ich naturalnym środowisku. Okazuje się jednak, iż sygnał niektórych z metod chiralooptycznych, ROA (ramanowska aktywność optyczna) oraz VCD (wibracyjny dichroizm kołowy) może zostać wzmocniony poprzez agregację badanych cząsteczek.

Głównym celem naukowym projektu są badanie spektroskopowe aminokwasów, peptydów i białek w układach modelowych jak i układach biologicznych zmodyfikowanych pod wpływem różnych warunków fizyko-chemicznych, a także badanie oddziaływania sond CPL z różnymi układami białkowymi, w formie natywnej i zagregowanej.

Pomiary spektroskopowe, wzbogacone zostaną również poprzez obliczenia teoretyczne właściwości spektroskopowych różnych modeli molekularnych i supramolekularnych badanych układów.

Oficjalne wyniki konkursu OPUS 18 dostępne na stronie NCN .

Najmłodszy kierownik OPUS NCN w historii JCET
facebook JCET