Rok 2021 jeszcze dobrze się nie zaczął, a już mamy do przekazania pierwsze dobre wiadomości. W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) zostały ogłoszone wyniki konkursu na indywidualne Minigranty Badawcze oraz Studenckie Minigranty Badawcze. Z ramienia JCET dofinansowanie otrzymali:

  • dr Marta Smęda,
  • dr Marta Stojak,
  • dr inż. Bartosz Proniewski,
  • dr Łukasz Mateuszuk,
  • a wśród studentów Tatiana Stepanenko (opiekun dr Jakub Dybaś).

Ponadto, zgodnie z decyzją Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU, środki na dofinansowanie wczesnego etapu prac badawczych, których celem jest powstanie Innowacji i uzyskanie rezultatów koniecznych do dokonania zgłoszenia patentowego lub pierwszej wersji produktu lub usługi , uzyskał projekt Fatih Celal Alçiçek, pod kierownictwem dr hab. Katarzyny M. Marzec, pt.: „Method for the measurement of the deformation-induced ATP release from RBCs based on prototype of the deformation-induced ATP releaser (DIAR)”.

Pełne listy rankingowe:
>> Minigranty Badawcze POB Bios
>> Studenckie Minigranty Badawcze
>> Wyniki konkursu CTT CITTRU

Doskonałość i Innowacyjność na UJ
facebook JCET