Znamy wyniki konkursu o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych w ramach „Inkubator Innowacyjności 4.0.” Dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznało Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. oraz Dział Transferu Wiedzy i Projektów UEK. Na liście laureatów znalazły się aż 3 projekty z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Dyrektor JCET, Prof. Stefan Chłopicki zrealizuje, aż dwa projekty:

  • „Działanie przeciwprzerzutowe, przeciwzakrzepowe oraz naczynioprotekcyjne nowych inhibitorów disulfidoizomerazy białek A1 (PDIA1): badania proof-of-concept in vivo.” oraz
  • „W poszukiwaniu aktywnego farmakologicznie metabolitu inhibitora izomerazy disiarczkowej białek A3 (PDIA3); badania proof-of-concept potwierdzające, że najsilniejszy związek będący podstawą wynalazku jest prolekiem.”

Swoje badanie przeprowadzi również Pani dr hab. Katarzyna M. Marzec o tematyce:

  • „Optimization of the SPEC-DIAG-REDdiagnostics – comparative analysis of the biochemical state carried out on the pilot tubes and on the main bag of packed red blood cells.”

Lista rankingowa UJ

„Inkubator Innowacyjności 4.0.” z udziałem JCET
facebook JCET