W ostatniej edycji konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dofinansowanie badań w ramach zagadnień związanych z rakiem piersi otrzymała dr Marta Smęda. W swoim projekcie zakłada ocenę transformacji mezenchymalnej śródbłonka naczyniowego indukowana przerzutowaniem komórek raka piersi w toku starzenia się oraz jakie to pociąga ze sobą implikacje dla terapii.

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce. Przyczyną zgonu są najczęściej odległe przerzuty utworzone w ważnych dla życia narządach, jednakże u starszych pacjentów równie częstą przyczyną zgonu są choroby sercowo-naczyniowe, których przebieg zaostrza się w trakcie przebiegu choroby nowotworowej. Przyczyną może być transformacja mezenchymalna komórek śródbłonka naczyniowego, która towarzyszy chorobie nowotworowej. Przypuszcza się, że  może rozwijać się ona także wraz z wiekiem w trakcie procesu starzenia się śródbłonka naczyniowego i może być związana ze zmianą fenotypu płytek krwi w toku starzenia się, które uwalniają wiele czynników wzrostowych.

W projekcie zakłada się, że transformacja mezenchymalna śródbłonka naczyniowego stanowi przyczynę dysfunkcji śródbłonka naczyniowego związanej z wiekiem, a stopień jej zaawansowania determinuje nie tylko stan śródbłonka naczyniowego ale także rokowania pacjenta w przypadku raka piersi. Celem projektu jest zbadanie progresji transformacji mezenchymalnej w krążeniu systemowym (aorta) i w krążeniu lokalnym (płuca) w toku starzenia się oraz w trakcie przerzutowania komórek raka piersi do płuc, a także zweryfikowanie, czy zmieniony w toku w/w procesów fenotyp płytek krwi może stymulować progresję EndMT i zmniejszenie integralności bariery śródbłonka naczyniowego. Planuje się również poszukiwanie białek wydzielanych przez płytki krwi, które mogą warunkować ten proces.

  • Czas realizacji projektu: 48 miesięcy
  • Budżet: 3 045 370 PLN

Lista rankingowa.

OPUS 21 NCN: Czego jeszcze nie wiemy o raku piersi?
facebook JCET