Serdecznie zapraszamy studentów III i IV roku jednolitych studiów magisterskich, studentów III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia:

– Wydziału Biologii UJ,
– Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
– Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,

– Wydziału Chemii, kierunku Chemia i Chemia Medyczna,

a także III i IV roku studiów Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, którzy we współpracy z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), chcieliby zrealizować pracę magisterską w nowoczesnym laboratorium wyposażonym w unikatową aparaturę badawczą na: 

Dzień Otwarty Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET UJ). 

Wydarzenie odbędzie się dnia 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. 9.00-11.00 w siedzibie naszego Centrum, tj. bud. A Life Science Park, przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. 

Przewidujemy następujący program Dnia Otwartego: 
godz. 9.00 – Powitanie uczestników przez Prof. dra hab. Stefana Chłopickiego, Dyrektora JCET oraz krótki wykład pt. „Kilka słów o śródbłonku i o JCET” przybliżający specyfikę działalności JCET, a także możliwość realizacji prac magisterskich w naszym Centrum.Miejsce: Sala Kinowa w bud. C, parter.
godz. 9.15-10.00 – Przedstawienie pracowni JCET oraz wybranych tematów badawczych przez kierowników pracowni
godz. 10.00-10.45 – Zwiedzanie laboratoriów JCET oraz spotkanie z pracownikami 

Uczestnictwo w Dniu Otwartym JCET wymaga wcześniejszej rejestracji
FORMULARZ REJESTRACJI
(nie jest możliwa rejestracja poprzez kliknięcie w link w ulotce)

Prosimy również o dopisanie klauzuli następującej treści:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).    

Więcej informacji na stronach: www.jcet.eu w zakładce Prace magisterskie i doktorskie oraz www.facebook.com/jcet.eu/.  

30.05.2022 – Dzień Otwarty JCET
facebook JCET