Dr Agnieszka Kij

Asystent Badawczy
Kierownik Pracowni Analityki i Farmakokinetyki (PAiF)
e-mail: agnieszka.kij@jcet.eu

Agnieszka Kij uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych w 2019 roku na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Pracę oraz badania naukowe w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) rozpoczęła w 2012 roku, gdzie od lutego 2020 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Analityki i Farmakokinetyki. W prowadzonych badaniach naukowych szczególną uwagę koncentruje na ocenie roli przekaźników lipidowych oraz lepszym poznaniu mechanizmów ich biologicznego działania w toku rozwoju dysfunkcji śródbłonka naczyniowego.  Postawione cele badawcze realizuje poprzez szerokie profilowanie zmian w biosyntezie przekaźników lipidowych w mysich modelach chorób układu sercowo-naczyniowego z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).  W roku 2015 uzyskała pierwszy projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium-9, a obecnie jest kierownikiem projektu Sonata-17 „W poszukiwaniu specyficznego profilu oksylipin odzwierciedlającego rozwój dysfunkcji śródbłonka naczyniowego z zastosowaniem niecelowanej i celowanej lipidomiki” realizowanym w JCET w latach 2022-2025. W okresie 08-10.2018 prowadziła badania nad rolą eikozanoidów w nadciśnieniu tętniczym krwi we współpracy z zespołem Uniwersytetu Południowej Danii (SDU, Odense, Dania). W okresie 07-10.2022 odbyła staż w Lipid Mediator Unit (the Queen Mary University of London, William Harvey Institute), gdzie miała okazję pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w obszarze analiz lipidomicznych.

Najważniejsze publikacje:

  • Kij  A., Kus K., Czyzynska-Cichon I., Chlopicki S., & Walczak M. (2020). Development and validation of a rapid, specific and sensitive LC-MS/MS bioanalytical method for eicosanoid quantification – assessment of arachidonic acid metabolic pathway activity in hypertensive rats. Biochimie, (171-172), 223-232. doi: 10.1016/j.biochi.2020.03.010

  • Kij A., Bar A., Przyborowski K., Proniewski B., Mateuszuk L., Jasztal A., Kieronska-Rudek A., Marczyk B., Matyjaszczyk-Gwarda K., Tworzydlo A., Enggaard C., Hansen P.B.L., Jensen B., Walczak M., Chlopicki S. (2021). Thrombin Inhibition Prevents Endothelial Dysfunction and Reverses 20-HETE Overproduction without Affecting Blood Pressure in Angiotensin II-Induced Hypertension in Mice. International Journal of Molecular Sciences, 22(16), 8664. doi: 10.3390/ijms22168664.   

Więcej: https://orcid.org/0000-0003-2233-0564

facebook JCET