Dr Marta Stojak

Adiunkt
Kierownik Pracowni Farmakologii Molekularnej Śródbłonka (PFMŚ)
e-mail: marta.stojak@jcet.eu

Marta Stojak uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w 2013 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Hematologii Eksperymentalnej. W 2014 roku dołączyła do zespołu Prof. Stefana Chłopickiego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), a od 2017 roku pełni obowiązki kierownika Pracowni Farmakologii Molekularnej Śródbłonka. Jest laureatką nagrody Rektora UJ za osiągnięcia naukowe za rok 2020. W swojej pracy naukowej koncentruje się na poznaniu mechanizmów leżących u podstaw przerzutowania komórek nowotworowych, a w szczególności adhezji komórek raka piersi do śródbłonka płucnego oraz ich późniejszej transmigracji. W 2018 roku w ramach projektu MINIATURA (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki), odbyła staż w University of California w USA w trakcie którego miała możliwość opanowania innowacyjnej metodyki platform mikroprzepływowych 3D. W latach 2021-2022 kierowała projektem POB BIOS Minigrant pt. „Rola PDIA3 w interakcjach adhezyjnych komórek nowotworowych z śródbłonkiem”. W badaniach wykorzystuje szereg metod analitycznych, m.in. cytometrię przepływową, cytometrię obrazową i ECIS (Electric Cell-substrate Impedance Sensing).

Najważniejsze publikacje:

  • Stojak M, Milczarek M, Kurpinska A, Suraj-Prazmowska J, Kaczara P, Wojnar-Lason K, Banach J, Stachowicz-Suhs M, Rossowska J, Kalviņš I, Wietrzyk J, Chlopicki S. (2020)  Protein Disulphide Isomerase A1 Is Involved in the Regulation of Breast Cancer Cell Adhesion and Transmigration via Lung Microvascular Endothelial Cells. Cancers (Basel), 12(10): 2850. doi: 10.3390/cancers12102850.

  • Stojak M,  Kaczara P, Motterlini R, Chlopicki S. (2018) Modulation of cellular bioenergetics by CO-releasing molecules and NO-donors inhibits the interaction of cancer cells with human lung microvascular endothelial cells. Pharmacol Res, 136:160-171. doi: 10.1016/j.phrs.2018.09.005.   

Więcej: https://orcid.org/0000-0003-2291-4068

facebook JCET