Z przyjemnością informujemy, że kolejny eksperymentator JCET otrzymał finansowanie na realizację projektu PRELUDIUM 14 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Tym razem możliwość realizowania własnych badań wywalczyła Pani Ewelina Szafraniec z Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET.

Laureatka będzie kierować projektem pt.: „Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby”.
Celem projektu jest zbadanie procesu wychwytu szeregu substancji przez komórki śródbłonka zatok wątroby z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Spodziewane rezultaty pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów pośredniczących w tym procesie.

  • Okres realizacji: 3 lata (2018-2021)
  • Całkowity budżet projektu: 207 600 PLN
PRELUDIUM 14 NCN – Śródbłonek okiem „Ramanowca”
facebook JCET