MINIATURA 3 dla dr Ewy Szczęsny-Małysiak

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie w grudniu dołączyło 405 naukowców. Wśród laureatów znalazła się Pani dr Ewa Szczęsny-Małysiak z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani doktor będzie realizować projekt pt.: Wpływ aktywatorów czynnika transkrypcyjnego Nrf2 na przepuszczalność komórek śródbłonka — badania  ex vivo z wykorzystaniem myszy knockoutowych B6.129X1-Nfe2l2tm1Ywk/J”.

  • Okres realizacji projektu: 12 miesięcy
  • Budżet projektu: 49 500 PLN

Celem projektu będzie zbadanie udziału aktywacji czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w zmianach przepuszczalności komórek śródbłonka aorty poddanej działaniu bardoksolonu metylu, dimetylofumafanu i L-sulforafanu – leków będących aktywatorami Nrf2.

Badania pomogą udzielić odpowiedzi na pytanie, czy działania niepożądane zaobserwowane po zastosowaniu Bardoxolonu metylu, takie jak retencja płynów ustrojowych, wzrost ciśnienia krwi, oraz  powstawanie obrzęków obwodowych i centralnych mogą być związane z jego silnym działaniem aktywacyjnym?

(więcej…)

Nagroda ACK CYFRONET AGH dla dr Grzegorza Zająca

W dniu 25.11.2019, w trakcie Dnia Otwartego ACK CYFRONET AGH, został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum.

Wydarzenie to nie pozostaje nam obojętne, ponieważ dr Grzegorz Zając, członek zespołu Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej, zdobył II nagrodę w ramach corocznego konkursu. Wyróżniona praca doktorska nosi tytuł: „Badania spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów”.

(więcej…)

PRELUDIUM 17: Kompleksowe porównanie efektów inhibitorów kinaz tyrozynowych na funkcję śródbłonka

Siedemnasta edycja konkursu PRELUDIUM ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, była dla wyjątkowo owocna dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Z przyjemnością informujemy o sukcesie Pani mgr Brygidy Marczyk, która uzyskała finansowanie na realizacje swojego projektu pt. Ocena porównawcza wpływu inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) na funkcję śródbłonka in vivo u myszy.

  • Budżet projektu: 209 900 PLN
  • Okres realizacji: 36 miesięcy

TKI blokują działanie kinaz tyrozynowych, które z kolei regulują wiele funkcji komórkowych, w tym sygnalizację komórkową oraz ich wzrost i podział. W niektórych typach komórek nowotworowych, enzymy te mogą być zbyt aktywne, prowadząc do ich gwałtownego wzrostu, co z kolei może być skutecznie hamowanie przez zastosowanie leków zawierających TKI.

Wprowadzenie TKI radykalnie zmieniło leczenie różnych nowotworów, w tym przewlekłej białaczki szpikowej (CML, chronic myeloid leukaemia). Niemniej jednak długotrwałe stosowanie TKI związane jest z niepożądanymi efektami naczyniowymi i prokoagulacyjnymi, co ma istotny wpływ na zachorowalność i śmiertelność pacjentów z powodu niekorzystnych zdarzeń naczyniowych. Pierwszym wprowadzonym TKI był imatynib, jednak ze względu na obserwowaną oporność na ten lek, wprowadzono TKI II generacji (nilotynib, dasatynib i bosutinib) oraz TKI III generacji (ponatynib). Podczas, gdy niepożądane działania naczyniowe obserwowano wielokrotnie w przypadku leczenia ponatynibem i nilotynibem, leczenie imatynibem uważa się za pozbawione istotnych niekorzystnych efektów naczyniowych i prozakrzepowych. Te obserwacje kliniczne sugerują odmienny efekt działania TKI na układ sercowo-naczyniowy, a w szczególności w śródbłonku naczyniowym.

(więcej…)

OPUS 17: W poszukiwaniu nowych markerów ryzyka sercowo-naczyniowego

W siedemnastej edycji konkursu OPUS realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, zaledwie 15% wnioskodawców otrzymało finansowanie na realizacje swoich badań. Wśród nich znalazła się Pani dr hab. Agnieszka Kaczor. Kierownik projektu będzie realizować grant zatytułowany: Stopień nienasycenia lipidów w okołonaczyniowej tkance tłuszczowej – nowy biomarker w zapaleniu ściany naczynia? Badania ramanowskie w mysich modelach chorób krążenia i izolowanych pierwotnych adipocytach, w ramach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • Budżet projektu: 1 766 880 PLN
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Tkanka tłuszczowa stanowi około 20% masy ciała człowieka, dzieli się na kilka podtypów i jest zlokalizowana w organizmie w licznych skupiskach. Z punktu widzenia fenotypu wyróżnić można białą tkankę tłuszczową (tzw. WAT od ang. white adipose tissue) i brunatną tkankę tłuszczową (tzw. BAT od ang. brown adipose tissue), a także formę pośrednią, tzw. beżową tkankę tłuszczową (ang. beige lub brittle adipose tissue). WAT składa się z adipocytów z małym jądrem, zawierających dużą kroplę tłuszczu i bierze głównie udział w gromadzeniu lipidów i utrzymywaniu homeostazy trójacylogliceroli. Adipocyty BAT zawierają małe krople tłuszczu, liczne mitochondria (stąd kolor) i odpowiadają za procesy termogenezy bezdrżeniowej. „Brązowienie” (ang. beiging) WAT, czyli zmianę jej fenotypu w kierunku fenotypu BAT, uważa się obecnie za jedną ze strategii walki z otyłością i chorobami serca.

(więcej…)
facebook JCET