TEAM-TECH Core Facility dla Profesora Stefana Chłopickiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Profesor dr hab. Stefan Chłopicki został laureatem konkursu TEAM-TECH Core Facility, ogłoszonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest to już kolejny, znaczący grant przyznany do realizacji Profesorowi Chłopickiemu, który zainicjował powstanie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

TEAM-TECH Core Facility należy do kategorii grantów przeznaczonych dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. Projekt przewiduje „Ocenę działania związków chemicznych na śródbłonek w przewidywaniu ich skuteczności terapeutycznej i działań toksycznych w badaniach przedklinicznych”, co nadaje dalszy kierunek badań nad śródbłonkiem w interdyscyplinarnych laboratoriach JCET. Sukces Profesora Chłopickiego potwierdza, że naukowców Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) łączy wspólny cel, jakim jest stałe rozwijanie innowacyjnej, interdyscyplinarnej farmakoterapii śródbłonka oraz ściany naczyń krwionośnych.

  • Budżet projektu: 3,5 mln PLN
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Więcej szczegółów na temat samego konkursu oraz wynik dostępne na stronie FNP pod linkiem: Konkursy w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility rozstrzygnięte.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach prac realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) sfinansuje badania naukowe nie tylko nad śródbłonkiem, ale również dotyczące fotosyntezy. Więcej na stronie wiadomości UJ.

JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) aktualnie plasuje się na poziomie porównywalnym z 13 wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W grupie ok 1000 parametryzowanych jednostek uczelnianych w Polsce, JCET znajduje się w grupie 40 % najlepszych jednostek naukowych (58/154 jednostek uczelnianych w dziedzinie Nauki o Życiu ma kategorię A, a zaledwie 5/154 kategorię A+).

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom prowadzącym badania naukowe w naszych laboratoriach. Jest to niepodważalny sukces całego Zespołu JCET. Jednocześnie mamy nadzieję, że podejmując dalsze, wspólne działania w przyszłości osiągnięte wyniki przełożą się na kategorię A+.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kategorii naukowych jednostek naukowych.
Przyznana kategoria bazowała na ocenie według 4 kryteriów:
  • Kryterium 1 – osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna;
  • Kryterium 2 – potencjał naukowy: uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych;
  • Kryterium 3 – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej: koszty poniesione na działalność naukową, środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia;
  • Kryterium 4 – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: wybitne osiągnięcia jednostki naukowej.

ETIUDA 6 NCN, czyli sukces goni sukces

Zaledwie dwa miesiące temu informowaliśmy o uzyskaniu przez mgr Ewelinę Szafraniec finansowania na realizację badań w ramach projektu PRELUDIUM 14 NCN – Śródbłonek okiem „Ramanowca”, by dzisiaj powrócić z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Pani Ewelina Szafraniec, która realizuje swoje pasje naukowe w laboratoriach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), zdobyła stypendium naukowe w ramach konkursu ETIUDA 6, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Jest to kolejny sukces Pani Eweliny na drodze rozwoju kariery zawodowej w obszarze Life Science.

ETIUDA to program stypendialny dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie oraz możliwość realizacji stażu w zagranicznych jednostkach naukowych. Tytuł projektu zakwalifikowanego do realizacji to: „Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wątroby oraz modeli komórkowych in vitro”. Pod tym rozbudowanym tematem kryje się możliwość nauki i zastosowania techniki CARS (ang. Coherent Anti-Stokes Raman Scattering) do obrazowania komórek w czasie rzeczywistym.

  • Okres  realizacji: 12 miesięcy
  • Budżet: 82 676 PLN

Więcej informacji na temat konkursu i wyników dostępne na stronie NCN pod linkiem: Niemal 15 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6.

Konkurs na dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Prof. Stanisław Kistryn piastujący funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, działając z upoważnienia JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka, ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Osoby zainteresowane szczegółami konkursu, zachęcamy do zapoznania sie z załącznikami:

  • Ogłoszenie konkursu [pobierz]
  • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH [pobierz]
facebook JCET