CXVI wykład JCET: Prof. Katsumasa Fujita

Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

TEMAT
Raman microscopy for imaging intracellular molecules

EKSPERT
Prof. Katsumasa Fujita (Department of Applied Physics, Osaka University; PhotoBIO-OIL, Advanced Institute of Science and Technology (AIST), Japan)

TERMIN
czwartek, 7 listopada 2019 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

MINIATURA 3 z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby

Październikowe wyniki konkursu MINIATURA 3 ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie przyniosły sukces naukowczyni z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani dr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń będzie realizować barania pilotażowe w ramach projektu: „Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD – badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby”.

  • Budżet: 49 995 PLN
  • Okres realizacji: 12 miesięcy

Celem projektu będzie zbadanie udziału prostacykliny (PGI2) i tlenku azotu (NO) produkowanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC) w parakrynnej regulacji glikogenolizy oraz glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Badania mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania: czy mediatory produkowane przez LSEC mogą regulować metabolizm glukozy w hepatocytach oraz czy w toku rozwoju NAFLD dochodzi do zmian regulacji metabolizmu glukozy zależnego od LSEC i czy ta dysfunkcja ma charakter pierwotny czy wtórny? Podstawą realizacji projektu będzie unikatowa metodyka badań ex vivo z wykorzystaniem izolowanej perfundowanej wątroby, umożliwiająca biochemiczne oraz czynnościowe profilowanie narządu z zachowaniem jego integralności, ale z pominięciem wpływu innych tkanek.

Wyniki konkursu MINIATURA 3 na stronie NCN.

Seminarium JCET: Dr Aneta Radziwon-Balicka

W dniu dzisiejszym, w ramach Seminarium JCET, mieliśmy ogromną przyjemność gościć Panią dr Anetę Radziwon-Balicką z Glostrup Research Institute, Glostrup Hospital, Denmark. Pani Doktor wygłosiła ciekawą prelekcję na temat: „Characterization of platelet subpopulations based on the heterogeneity of NOS signaling”.
Dziękujemy za przybycie, żywą dyskusję i zapraszamy ponownie!

Fotorelacja:

facebook JCET