KOMUNIKAT

Administrator danych osobowych – Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków JCET.

W następstwie przeprowadzonego w dniu 3 lipca 2019 r. ataku hackerskiego na serwer Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków JCET doszło do zablokowania możliwości odczytu danych osobowych pracowników, studentów, kandydatów do pracy, wolontariuszy, stypendystów i stron umów cywilnoprawnych, zgromadzonych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Hakerzy zaszyfrowali złośliwym oprogramowaniem RYUK pliki zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące wynagrodzeń.

Administrator nie jest w stanie zapewnić, że nieuprawniony podmiot nie pobrał wyżej wymienionych danych osobowych. Istnieje ryzyko kradzieży zaatakowanych złośliwym oprogramowaniem plików.

Jednocześnie Administrator zawiadamia, że wobec braku możliwości dostępu do plików nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z art. 15 – 22 RODO tj.  do wypełnienia praw przysługujących osobom, których dane dotyczą. Także z uwagi na brak dostępu do danych osób, których dane dotyczą nie jest możliwe dokonanie zawiadomienia drogą elektroniczną ani tradycyjną korespondencją pocztową.

(więcej…)

Publikacja JCET wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Farmakologiczne

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naukowym zespołu JCET. Publikacja pt.: „Modulation of cellular bioenergetics by CO-releasing molecules and NO-donors inhibits the interaction of cancer cells with human lung microvascular endothelial cells”, opracowana pod przewodnictwem Pani dr Marty Stojak, otrzymała wyróżnienie w PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU FARMAKOLOGII W LATACH 2016-2019, ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Farmakologiczne.

DOI: 10.1016/j.phrs.2018.09.005

Oficjalne wyniki konkursu dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Wyróżniona praca była również prezentowana na naszym fanpage’u na Facebook’u w ramach
JCET café – JOURNAL CLUB.

(więcej…)

JCET team – JOIN US!

Recruitment within the project Horizon 2020, European Training Networks (MSCA-ITN-ETN) – LOGIC LAB: „Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics”.

  • POSITION: Research Assistant
  • DISCIPLINE: pharmacology/biochemistry/biotechnology/chemistry

Seminarium JCET: Dr Sean Davidson

W dniu dzisiejszym 26.06.2019 r. odbyło się kolejne seminarium JCET. Tym razem, mieliśmy przyjemność gościć Pana doktora Sean Davidson (Vice Chair (Chair elect) and Secretary of ESC working group on Cellular Biology of the Heart, Principal Research Fellow, Group Leader: Exosome Research Group,The Hatter Cardiovascular Institute, University College London, UK).

Dr Davidson wygłosił fascynującą prelekcję zatytułowaną: „Protecting the heart with exosomes”.
Po wykładzie, zespół JCET z entuzjazmem przybliżył zaproszonemu ekspertowi tematykę pracach badawczych realizowanych w laboratoriach JCET. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie.

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta

Fotorelacja:

(więcej…)

facebook JCET