Pierwszy grant w konkursie Weave-UNISONO NCN dla Profesora Stefana Chłopickiego

27 wrzenia 2021 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło wyniki konkursu Weave-UNISONO. Pierwszy grant, dotyczący badań nad sepsą, trafi w ręce Dyrektora JCET, Profesora Stefana Chłopickiego.

Projekt pt. „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna” zostanie realizowany przez zespół prof. Chłopickiego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), przy współpracy z zespołem prof. Csaba Szabo ze szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu. Projekt powinien rzucić nowe światło na mechanizmy farmakoterapeutyczne odpowiedzialne za nasiloną z wiekiem dysfunkcję śródbłonka w sepsie. Temat ten stanowi ważne wyzwanie w medycynie, ponieważ, jak dotąd nie ma skutecznego podejścia farmakologicznego do leczenia wstrząsu krążeniowego i uszkodzenia wielonarządowego w sepsie.

Więcej informacji na stronie NCN
Lista rankingowa

SONATA 16 NCN dla JCET

Znane są już wyniki konkursu SONATA 16 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się projekt Pana doktora Grzegorza Kwiatkowskiego pt.: Badanie upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego w mysim modelu niewydolności serca. Badania będą realizowane w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet:  1 462 962 PLN
  • Okres realizacji: 36 miesięcy

Celem niniejszego projektu jest zastosowanie najnowszej metodologii obrazowania MR, która w sposób pośredni jak i bezpośredni mogłaby być użyta do oceny zmian w stanie mikrowaskulatury układu krążenia wieńcowego. Do tego celu użyjemy specjalnej linii myszy laboratoryjnych, które w trakcie swojego życia rozwijają niewydolność serca, której główne cechy charakterystyczne odpowiadają tym obserwowanym u ludzi. Planujemy w sposób szczegółowy ocenić zmiany jakie zachodzą w mikrokrążeniu wieńcowym podczas całego rozwoju niewydolności serca. Tak zdobyta wiedza będzie później użyta do oceny efektów farmakoterapii w poprawie upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego, z głównym lekami stosowanymi do leczenia niewydolności serca u ludzi.

Nowy OPUS 20 NCN w JCET

Znane są już wyniki konkursu OPUS 20 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się projekt Pani doktor Anny Bar pt.: „LDL-mimetyczny liposomalny środek kontrastowy do wykrywania zwiększonej przepuszczalności śródbłonka w oparciu o MRI we wczesnej fazie dysfunkcji śródbłonka in vivo”. Badania będą realizowane w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet:  2 496 000 PLN
  • Okres realizacji: 48 miesięcy

Ogólnym celem tego projektu jest: po pierwsze, opracowanie zoptymalizowanej, opartej na MRI metodologii oceny przepuszczalności śródbłonka w modelach mysich in vivo, a po drugie wykorzystanie tej ulepszonej metody do scharakteryzowania zmian przepuszczalności śródbłonkain vivo wywołanych rozwojem choroby i w odpowiedzi na farmakoterapię.

(więcej…)
facebook JCET