Pierwszy grant NCN dla JCET w 2019 roku!

Z przyjemnością informujemy, że dr Krzysztof Czamara dołączył do licznego grona naukowców Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), którzy realizują własne projekty w laboratoriach JCET.
Dr Czamara będzie prowadził badania w grancie pt. „Charakterystyka spektroskopowa okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w progresji miażdżycy”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 2. 
Doktor Krzysztof Czamara, na co dzień, realizuje swoje pasje naukowe w ramach działalności Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET.

 • Okres realizacji: 15.03.2019 r. – 14.03.2020 r.
 • Przyznany budżet: 49 500 PLN

W projekcie zaplanowano oryginalne badania tkanki tłuszczowej okołonaczyniowej PVAT mysiego modelu miażdżycy oraz tkanek tłuszczowych pacjentów chorych na miażdżycę. Celem projektu jest zdefiniowanie składu chemicznego PVAT oraz określenie zmian chemicznych w progresji miażdżycy za pomocą technik spektroskopii ramanowskiej, w tym z zastosowaniem ramanowskich sond światłowodowych. Miażdżyca naczyń jest procesem dość dobrze poznanym w kontekście wpływu warstwy śródbłonka na jej patogenezie, jednakże ostatnie odkrycie parakrynnego oddziaływania PVAT otwiera nowe pole badań tej choroby. Obrany kierunek badań wydaje się być interesującym, a zarazem punktem wyjścia do przyszłej, wczesnej diagnostyki miażdżycy, zmierzającej do zapobiegania i leczenia chorób naczyniowych. Badania tego typu mogą przyczynić się także do zrozumienia mechanizmów działania PVAT na ścianę naczyń krwionośnych.

OPUS 15 – Myszy E3L.CETP jako unikatowy model hiperlipidemii z ludzkim profilem lipoprotein

Rok 2018 obfitował w liczne sukcesy naukowe praconików Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Kropkę nad „i” postawił Profesor Stefan Chłopicki (kierownik grupy badawczej farmakologii doświadczalnej oraz dyrektor JCET), zyskując na koniec roku finansowanie na realizację projektu badawczego w ramach konkursu OPUS 15 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. 

 • Temat projektu: Nowe mechanizmy dysfunkcji śródbłonka u myszy E3L.CETP – unikatowym modelu hiperlipidemii z ludzkim profilem lipoprotein
 • Przyznany budżet: 1 887 200 PLN

Witamina K, należąca do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, odgrywa istotną rolę w regulacji procesów zakrzepowych oraz w procesach przebudowy kości poprzez mechanizmy regulowane przez białka zależne od witaminy K (VKD). Ostatnie badania epidemiologiczne wskazują, że spożywanie witaminy K2 – wywierającej głównie skutki pozawątrobowe (ale nie witaminy K1- wywierającej głównie skutki wątrobowe) – zmniejsza śmiertelność sercowo-naczyniową i całkowitą śmiertelność. Tego efektu nie można wytłumaczyć znanymi dzisiaj mechanizmami działania witaminy K2. Nasze wstępne wyniki wykazują po raz pierwszy na to, że witamina K2 podawana w małej dawce poprawia czynność śródbłonka u myszy z miażdżycą, mierzoną in vivo. Na podstawie naszych wstępnych wyników badań sądzimy, że upośledzenie endogennej syntezy witaminy K2 w śródbłonku przyczynia się do rozwoju dysfunkcji śródbłonka w miażdżycy, a suplementacja witaminy K2 odwraca deficyt endogennej witaminy K2 w śródbłonku, w konsekwencji poprawia status karboksylacji białek zależnych od witaminy K i poprawia czynność śródbłonka. Witamina K2 może odgrywać istotną rolę w regulacji czynności śródbłonka, która jak dotąd jest nieznana.

(więcej…)

44. Kongres FEBS w Centrum Kongresowym ICE Kraków

Ponieważ aura za oknem nie jest sprzyjająca, warto wybiec myślami w przód i zacząć planować letni urlop. Wybierając termin warto mieć na uwadze 44. Kongres FEBS (Federation of European Biochemical Societies) organizowany przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Kongresowym ICE Kraków w  terminie 6-11 lipca. Organizatorzy przewidują udział ponad 1 600 profesjonalistów i naukowców z całego świata. Będzie to niepowtarzalna okazja by zaprezentować wyniki swoich prac badawczych i wymienić poglądy z ekspertami posiadającymi szeroką wiedzę i bogate doświadczenie naukowe.

Zapraszamy do Krakowa!

Więcej informacji na stronie organizatora.

CXI wykład JCET: Dr Kerstin Jurk

Zapraszamy na trzeci w 2019 roku otwarty wykład JCET.
 • TEMAT
  Quantitative proteomics reveal new insights into platelet signaling
 • EKSPERT
  Dr Kerstin Jurk (Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) UNIVERSITÄTSMEDIZIN

  der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Germany)

 • TERMIN
  piątek, 8 lutego 2019 r. o godz. 9.00
 • LOKALIZACJA
  ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,

  budynek C Parku Life Science, Sala Kinowa

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

CX wykład JCET: Prof. Andreas Fischer

Zapraszamy na już drugi w 2019 roku otwarty wykład JCET.
 
 • TEMAT
  Endothelial control of metabolism
 • EKSPERT
  Prof. Andreas Fischer (Vascular Signaling and Cancer, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Germany)
 • TERMIN
  czwartek, 17 stycznia 2019 r. o godz. 14.00
 • LOKALIZACJA
  ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,

  budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

facebook JCET