PRELUDIUM 14 NCN – Śródbłonek okiem „Ramanowca”

Z przyjemnością informujemy, że kolejny eksperymentator JCET otrzymał finansowanie na realizację projektu PRELUDIUM 14 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Tym razem możliwość realizowania własnych badań wywalczyła Pani Ewelina Szafraniec z Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET.

Laureatka będzie kierować projektem pt.: „Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby”.
Celem projektu jest zbadanie procesu wychwytu szeregu substancji przez komórki śródbłonka zatok wątroby z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Spodziewane rezultaty pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów pośredniczących w tym procesie.

  • Okres realizacji: 3 lata (2018-2021)
  • Całkowity budżet projektu: 207 600 PLN

CI wykład JCET: Dr Paul Vulto

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Organ-on-a-Chip technology: the new paradigm in physiologically relevant cell culture for drug testing”, który wygłosi Dr Paul Vulto (Managing Director, Mimetas – The Organ on a Chip Company, Leiden, The Netherlands).

Wykład odbędzie się w piątek 2 lutego 2018 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

 

JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) aktualnie plasuje się na poziomie porównywalnym z 13 wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W grupie ok 1000 parametryzowanych jednostek uczelnianych w Polsce, JCET znajduje się w grupie 40 % najlepszych jednostek naukowych (58/154 jednostek uczelnianych w dziedzinie Nauki o Życiu ma kategorię A, a zaledwie 5/154 kategorię A+).

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom prowadzącym badania naukowe w naszych laboratoriach. Jest to niepodważalny sukces całego Zespołu JCET. Jednocześnie mamy nadzieję, że podejmując dalsze, wspólne działania w przyszłości osiągnięte wyniki przełożą się na kategorię A+.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kategorii naukowych jednostek naukowych.
Przyznana kategoria bazowała na ocenie według 4 kryteriów:
  • Kryterium 1 – osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna;
  • Kryterium 2 – potencjał naukowy: uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych;
  • Kryterium 3 – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej: koszty poniesione na działalność naukową, środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia;
  • Kryterium 4 – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: wybitne osiągnięcia jednostki naukowej.

JCET café – JOURNAL CLUB: Jagody a śródbłonek

Czy wiesz, że zwiększenie dziennego spożycia jagód u dorosłych z zespołem metabolicznym przez 6 tygodni, znacznie poprawia funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego?

Fakt ten potwierdzili naukowcy z Louisiana State University System. Opis przeprowadzonego eksperymentu znajduje się w artykule pt: Blueberries Improve Endothelial Function, but Not Blood Pressure, in Adults with Metabolic Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial

jcet7

Naukowcy JCET w pełni wykorzystują swój potencjał

Po co się ograniczać, skoro można korzystać z własnego potencjału! Stwierdzenie dość oczywiste, chociaż nie każdy stosuje je w swoim życiu. Pan Jakub Dybaś, działający naukowo w ramach Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej (JCET), słusznie wierzy w swoje możliwości i stawia sobie ambitne cele, które następnie realizuje.

Pan Dybaś będąc doktorantem otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie  na realizację projektu w ramach konkursu PRELUDIUM 12 pt. „Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami”.

Dodatkowo, rozwinięciem badań rozpoczętych podczas realizacji pracy doktorskiej oraz otrzymanego projektu Preludium 12, będzie wyjazd Pana Jakuba na staż do grupy Profesora Piotra Maka w Saint Louis University w ramach otrzymanego Projektu ETIUDA 5 zatytułowanego „Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej”.

(więcej…)

Nad czym pracują naukowcy JCET – czyli mechanizmy przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO

Wielokrotnie rozpisywaliśmy się na temat  sukcesów i rozwoju naukowego naszych naukowców. Tym razem pragniemy przybliżyć działalność naukową Pani Barbary Sitek, która współtworzy zespół JCET prawie od samego początku otwarcia laboratoriów JCET. Nasza naukowczyni realizuje grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu PRELUDIUM 11 pt.: „W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm.”

Celem projektu jest zbadanie mechanizmu przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO (Carbon monoxide, tlenek węgla), w szczególności:

  • Zbadanie przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO (CORMs) o różnej naturze i kinetyce uwalniania CO. W tym celu kierownik projektu jako metodę stosuje badanie agregacji płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym  lub używając mytych płytek krwi. Badania są wykonywane z użyciem agregometru, przy zastosowaniu metody optycznej.
  • Zbadanie wpływu związków uwalniających CO na proces adhezji płytek krwi. Analizy są wykonywane w warunkach statycznych oraz w warunkach przepływu: z wykorzystaniem unikatowego systemu mikrowagi kwarcowej z systemem rozpraszania energii (Q-CMD) i nanoszczotek z sekwencją RGD.
  • Zbadanie wpływu związków uwalniających CO na metabolizm i bioenergetykę płytek krwi. W tym punkcie zaplanowanych badań, Pani Barbara Sitek ma możliwość pracy na wysokiej klasy aparaturze Seahorse XFe96. Aparat ten umożliwia monitorowanie zmian jakościowych komórek w hodowlach pierwotnych lub ustabilizowanych pod wpływem różnego rodzaju interwencji. Osobom zainteresowanym szerszym zastosowaniem aparatu Seahorse XFe96 polecamy wpis pt.: „Konik morski” w JCET. Przy tej okazji warto wspomnieć, że głównym specjalistą w dziedzinie badania aktywności mitochondrialnej komórek śródbłonka w laboratoriach JCET jest Pani dr Patrycja Kaczara, która chętnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze z całym zespołem JCET.
  • Wyjaśnienie, czy mechanizmy przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO zależą od ich wpływu na bioenergetykę płytek krwi.

Okres realizacji projektu: marzec 2017-marzec 2019. Budżet łączny to: 100 000 PLN.

 

facebook JCET