28th Kraków Conference on Endothelium and 10th Cardiovascular Research Days

Vascular Inflammation in Ageing and Diseases: from bench to bed and back

12 – 14 grudnia 2022
Kraków, Polska

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję 28th Krakow Conference on Endothelium & 10th Cardiovascular Research Days,  która odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2022 r. w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury, w Rynku Głównym.

Cykl konferencji nazwanych ostatnio, Krakow Conference on Endothelium zapoczątkował Prof. Ryszard Gryglewski, a następnie, przez wiele lat, organizował Prof. Stefan Chłopicki. Konferencje z cyklu „Cardiovascular Research Days” były organizowane co dwa lata przez Prof. Bruno Podessera z Uniwersytetu Medycznego w Austrii.

W tym roku, postanowiliśmy połączyć wieloletnie tradycje obydwu cyklu konferencji z Krakowa i Wiednia i organizujemy wspólnie interdyscyplinarną, międzynarodową konferencję 28th Krakow Conference on Endothelium & 10th Cardiovascular Research Days, poświęconą wielu aspektom szeroko pojętej tematyce śródbłonka naczyniowego i chorób układu krążenia w zakresie badań klinicznych i podstawowych a noszącej tytuł “Vascular Inflammation in Ageing and Diseases: from bench to bed and back”.

Liczymy na Państwa liczny udział w konferencji i zachęcamy do jak najszybszej rejestracji na wydarzenie i przysyłanie abstraktów (szczegóły rejestracji poniżej).

(więcej…)

Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej,
co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

(więcej…)

SONATA 17 na rzecz przeciwdziałanie stanom prozakrzepowym w miażdżycy

Trzecim laureatem ostatniej edycji konkursu SONATA, ogłoszonej przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie z ramienia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) jest dr Kamil Przyborowski. W ramach przyznanego dofinansowania, Doktor Przyborowski zrealizuje projekt pt. Hamowanie izomeraz wiązań disiarczkowych białek (PDI) jako strategia do redukcji stanu prozakrzepowego w miażdżycy; implikacje terapeutyczne.

Leczenie przeciwpłytkowe jest standardem w zwalczaniu zakrzepicy powodowanej przez rozwijającą się miażdżycę naczyń krwionośnych, ale pomimo postępów w terapii przeciwzakrzepowej choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym zawał mięśnia sercowego i udar mózgu, nadal są głównymi przyczynami przedwczesnych zgonów na całym świecie. Dlatego istnieje potrzeba opracowania bardziej skutecznych i bezpiecznych leków przeciwzakrzepowych działających przez nowe mechanizmy. Białkowe izomerazy disiarczkowe (z ang. PDI) PDIA1, PDIA3 lub PDIA6 uwalniane z płytek krwi i śródbłonka naczyniowego, wydają się atrakcyjnym punktem uchwytu dla leków przeciwzakrzepowych, ponieważ przez wpływ na płytki krwi i układ krzepnięcia wspomagają tworzenie zakrzepów.

(więcej…)

Lipidomika w ocenie rozwoju dysfunkcji śródbłonka

W 17-tej edycji konkursu SONATA 17 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie drugą naukowczynią z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), która otrzymała dofinansowanie na badania naukowe jest Pani dr Agnieszka Kij. Pani Doktor zrealizuje projekt zatytułowany „W poszukiwaniu specyficznego profilu oksylipin odzwierciedlającego rozwój dysfunkcji śródbłonka naczyniowego z zastosowaniem niecelowanej i celowanej lipidomiki”.

Oksylipiny są bioaktywnymi przekaźnikami lipidowymi powstającymi w wyniku utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT), takich jak kwas arachidonowy (AA), eikozapentaenowy (EPA) oraz dokozaheksaenowy (DHA). Oksylipiny będące metabolitami AA to między innymi eikozanoidy charakteryzujące się działaniem prozapalnym (np. prostaglandyny), ale również działaniem naczynioochronnym (np. prostacyklina PGI2). W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się oksylipinom powstającym z AA, EPA oraz DHA określanym jako „specialized pro-resolving mediators” (SPM; np. lipoksyny LX, marezyny MaR, rezolwiny RvE oraz RvD), które w przeciwieństwie do eikozanoidów, uczestniczą w procesie odwracania toczącego się procesu zapalnego oraz w regeneracji uszkodzonych tkanek. Brak „wygaszenia” aktywnego stanu zapalnego, czyli zaburzenie zmiany profilu biosyntezy oksylipin z prozapalnych eikozanoidów na SPM, może przyczynić się do rozwoju dysfunkcji śródbłonka (DŚ) naczyń wieńcowych i obwodowych. Pomimo bogatej i ciągle wzrastającej wiedzy o roli przekaźników lipidowych w mechanizmach zaangażowanych w rozwój dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, do chwili obecnej nie określono profilu oksylipin, który byłby specyficzny dla dysfunkcji śródbłonka naczyń wieńcowych i obwodowych rozwijającej się w odpowiedzi na hiperlipidemię oraz wiek, a tym samym mógłby pomóc we wczesnej diagnostyce, zapobieganiu i efektywnemu leczeniu DŚ oraz chorób układu sercowo-naczyniowego (np. miażdżycy).

(więcej…)

SONATA 17 na multimodalne podejście do badań

W 17-tej edycji konkursu SONATA 17 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie wśród laureatów znalazło się trzech naukowców z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). W dniu dzisiejszym przybliżymy założenie projektu Pani dr inż. Marty Paci, pt. „Multimodalne podejście do kompleksowej oceny (dys)funkcjonalnego fenotypu śródbłonka w izolowanych naczyniach krwionośnych„.

Nowa generacja leków stosowanych do leczenia cukrzycy typu 2 to inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (ang. sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2-I), których spektrum działania wykracza daleko poza systemową redukcję glukozy we krwi pacjentów poprzez zablokowanie wtórnej reasorbcji glukozy z moczu pierwotnego, i wydalenie nadmiaru glukozy z organizmu wraz z moczem. Postuluje się, że SGLT2-I mogą wykazywać ochronny wpływ na śródbłonek zarówno w stanach hiperglikemicznych, jak i w stanie zapalnym naczyń krwionośnych. Mechanizm działania SGLT2-I na naczynia krwionośne nie został do końca poznany, dlatego w tym projekcie zaproponowane zostało opracowanie unikalnej metodologii mającej na celu scharakteryzowanie zmian właściwości chemicznych, biologicznych, nanostrukturalnych i funkcjonalnych w aktywowanych/dysfunkcyjnych komórkach śródbłonka w izolowanych naczyniach krwionośnych. Pierwszy etap projektu obejmuje zastosowanie opracowanej metodyki badawczej do scharakteryzowania wpływu SGLT2-I na aktywowany śródbłonek w stanie zapalnym lub stanie hiperglikemii, natomiast drugi etap obejmuje zastosowanie opracowanej metodyki badawczej do weryfikacji skuteczności terapeutycznej SGLT2-I w odwracaniu dysfunkcji śródbłonka.

(więcej…)
facebook JCET