Jak staż to tylko w USA

W ramach projektu ETIUDA 5, zatytułowanego „Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej”, otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN), dr Jakub Dybaś odbył 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych.

W tym czasie pogłębił wiedzę oraz zdobył nowe doświadczenie w zakresie zastosowania rezonansowej spektroskopii ramanowskiej do badania białek hemowych. Miał tam dostęp do wysokorozdzielczego spektroskopu ramanowskiego z nowoczesnym detektorem CCD oraz możliwością wykorzystania różnych długości fali promieniowania wzbudzającego z zakresu pasma absorpcyjnego Soreta (406, 413 oraz 442 nm), co pozwoliło mu na niezwykle dogłębną analizę struktury molekularnej białek hemowych i ich adduktów. Dodatkowo, poznał sposoby izolacji białek hemowych, ich oczyszczania z wykorzystaniem chromatografii kolumnowej oraz jonowymiennej, przygotowania próbek w kontrolowanych warunkach beztlenowych oraz adduktów znakowanych izotopowymi analogami. Wyniki uzyskane podczas stażu okazały się wystarczające do przygotowania dwóch oryginalnych artykułów naukowych oraz stanowią wyniki wstępne do złożonego w grudniu 2019 roku nowego projektu NCN.

Fotorelacja:

(więcej…)

MINIATURA 3 dla dr Ewy Szczęsny-Małysiak

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie w grudniu dołączyło 405 naukowców. Wśród laureatów znalazła się Pani dr Ewa Szczęsny-Małysiak z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani doktor będzie realizować projekt pt.: Wpływ aktywatorów czynnika transkrypcyjnego Nrf2 na przepuszczalność komórek śródbłonka — badania  ex vivo z wykorzystaniem myszy knockoutowych B6.129X1-Nfe2l2tm1Ywk/J”.

  • Okres realizacji projektu: 12 miesięcy
  • Budżet projektu: 49 500 PLN

Celem projektu będzie zbadanie udziału aktywacji czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w zmianach przepuszczalności komórek śródbłonka aorty poddanej działaniu bardoksolonu metylu, dimetylofumafanu i L-sulforafanu – leków będących aktywatorami Nrf2.

Badania pomogą udzielić odpowiedzi na pytanie, czy działania niepożądane zaobserwowane po zastosowaniu Bardoxolonu metylu, takie jak retencja płynów ustrojowych, wzrost ciśnienia krwi, oraz  powstawanie obrzęków obwodowych i centralnych mogą być związane z jego silnym działaniem aktywacyjnym?

(więcej…)

Nagroda ACK CYFRONET AGH dla dr Grzegorza Zająca

W dniu 25.11.2019, w trakcie Dnia Otwartego ACK CYFRONET AGH, został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum.

Wydarzenie to nie pozostaje nam obojętne, ponieważ dr Grzegorz Zając, członek zespołu Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej, zdobył II nagrodę w ramach corocznego konkursu. Wyróżniona praca doktorska nosi tytuł: „Badania spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów”.

(więcej…)
facebook JCET