Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej następujących projektów PO IG:

  1. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki, nr umowy POIG.02.01.00-12-023/08-10 realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Chemii UJ;
  2. Małopolskie Centrum Biotechnologii, nr umowy POIG.02.01.00-12-167/08-13 realizowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii
  3. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, nr umowy POIG.02.02.00-00-014/08-10 realizowanego przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET);
  4. Biotechnologia molekularna dla zdrowia, nr umowy POIG.02.01.00-12-064/08-13 realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Dofinansowanie projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m.in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFRASTARt.

We stand with Ukraine

We stand with Ukraine!

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutic (JCET), the research centre of the Jagiellonian University carries out interdisciplinary studies in the broad area of Endothelial Biomedicine.

We are preparing the recruitment for Ukrainian Scientists holding PhD in life sciences (i.e. biology, biomedicine, biotechnology, pharmacy, chemistry etc.) who are willing to work in JCET and left Ukraine because of the aggression of Russia.

If you are interested please send your CV and very short letter of motivation to: jcet-ukraine@jcet.eu

(więcej…)

MAESTRO 13 dla Prof. Stefana Chłopickiego

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie opublikowało wyniki konkursu MAESTRO 13. Trzynasta edycja okazała się być szczęśliwa dla Dyrektora Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Prof. dr hab. Stefana Chłopickiego, który otrzymał finasowanie na realizację projektu pt.: „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”)”.

Starzenie się organizmu jest ważnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym chorób układu krążenia. Starzejącemu się organizmowi towarzyszy przewlekły stan zapalny o niskiej intensywności, który nazwany ostatnio (inflamm-ageing), a prowadzi do przyśpieszonego rozwoju dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych. Te dwa fenotypowe wyznaczniki starczego stanu zapalnego; dysfunkcja śródbłonka i sztywność naczyń krwionośnych, oceniane w warunkach klinicznych, mają wartość prognostyczną w chorobach układu krążenia, a poprawa czynności śródbłonka i zmniejszenie sztywności naczyń krwionośnych ma skutki terapeutyczne. Nie poznane są jednak mechanizmy starczego stanu zapalnego (inflamm-ageing).

(więcej…)
facebook JCET