SONATA 15: współpraca IFJ PAN i JCET

Znane są już wyniki konkursu SONATA 15 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się również projekt dr Bartłomieja Zapotocznego pt.: Od struktury fenestracji w żywych komórkach śródbłonka zatok wątroby do farmakologii fenestracji śródbłonka in vitro w czasie rzeczywistym. Badania będą realizowane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) oraz w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet projektu: 927 600 PLN
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Przez blisko 50 lat od odkrycia fenestracji, szybkość procesów związanych ze zmianami w ilości i wielkości fenestracji pozostawała w sferze hipotez. Wraz z rozwinięciem mikroskopii sił atomowych (AFM) w badaniu fenestracji pojawiły się nowe, dotychczas będące poza zasięgiem, metody badania porowatości komórek LSEC.

(więcej…)

SONATA 15: współpraca GUMed i JCET

Dr Barbara Kutryb-Zając, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), otrzymała grant w ramach konkursu „SONATA 15” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. „Ekto-enzymy w interakcjach śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi w fizjologii, patologii i terapii; czy komórki mogą wymieniać się enzymami?” będzie realizowany przez najbliższe 3 lata w Katedrze i Zakładzie Biochemii GUMed w konsorcjum z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Zakładem Biologii Uniwersytetu w Pizie, we Włoszech.

Celem nagrodzonego projektu jest wykazanie roli ekto-enzymów w bezpośrednim kontakcie między komórkami. Ekto-enzymy są białkami znajdujących się na powierzchni komórek, metabolizującymi szerokie spektrum substratów, które pośredniczą w komunikacji międzykomórkowej w fizjologii i patologii. W ramach projektu wykazane zostaną zmiany aktywności ekto-enzymówwywołane poprzez interakcje śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi,które mogą̨ stymulować́ powstawanie niekorzystnego fenotypu komórek śródbłonka. Ponadto, zbadana zostanie rolaekto-enzymów jako cząsteczek adhezyjnych oraz możliwości terapeutyczne związków modulujących ich właściwości w patologiach naczyniowych i chorobie nowotworowej.

  • Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację grantu to 1 498 740 PLN.
(więcej…)

NCN: PRELUDIUM 18 – podwójny sukces JCET

W tym tygodniu poznaliśmy wyniki konkursu PRELUDIUM 18 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), którego rozstrzygnięcie daje nam podwójny powód do dumy. W tej edycji konkursu, finansowanie otrzymały dwie młode naukowczynie z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)mgr inż. Ewelina Bik oraz mgr Kamila Wojnar-Lasón.

Pani Ewelina Bik będzie realizować projekt pt.: „W poszukiwaniu spektroskopowych markerów autofagii na przykładzie indukowanej farmakologicznie fosfolipidozy w komórkach śródbłonka”, a Pani Kamila Wojnar-Lasoń poświęci się pracy nad projektem zatytułowanym: „Czynność i fenotyp komórek śródbłonka zatok wątroby (LSECs) oraz ich potencjalna rola w rozwoju dysfunkcji wątroby w mysim modelu niewydolności serca”.

(więcej…)

Najmłodszy kierownik OPUS NCN w historii JCET

Znamy już wyniki konkursu OPUS 18 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się projekt dr Grzegorza Zająca pt.: „Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego”. Badania będą realizowane w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet projektu: 1 453 332
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Doktor Zając realizuje swoje pasje naukowe w ramach Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dr Grzegorz Zając uzyskał finansowanie na własne badania w ramach konkursu OPUS NCN zaledwie 1,5 roku po obronie pracy doktorskiej. Za samą pracę doktorską, przyznano jej autorowi nagrodę w konkursie ACK CYFRONET AGH.

(więcej…)
facebook JCET