Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej,
co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

(więcej…)

CXXXI Wykład JCET: Prof. Ulf D. Kahlert

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET w 2023 roku!

TEMAT
Synthetic tumor stem cells and co-clinical organoid platform for the individualization of cancer therapeutic

EKSPERT
Prof. Ulf D. Kahlert  (Head of Department of Molecular and Experimental Surgery, Clinic for General,Visceral and Vascular Surgery, Otto-von-Guericke Univeristy Magdeburg [Prof. RS Croner], Germany)

TERMIN
środa, 01 marca 2023 r. o godz. 14.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
Sala Kinowa w budynku C Parku Life Science

Bibliografia

CXXX Wykład JCET: Prof. Coert J. Zuurbier

Po długiej przerwie, serdecznie zapraszamy na pierwszy wykład JCET w 2023 roku!

TEMAT
Vascular and myocardial effects of SGLT2 inhibitors

EKSPERT
Prof. Coert J. Zuurbier (Research group at the University of Amsterdam, department of Anesthesiology)

TERMIN
piątek,17 lutego 2023 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
Sala Kinowa w budynku C Parku Life Science

Bibliografia

Regulamin modułu wsparcia badań naukowych: Szkoła Doktorska Nauk Biomedycznych

Współczesna biologia jest bardzo zróżnicowana, z mnóstwem wyrafinowanych technik, które wykorzystują odczynniki zaprojektowane specjalnie do wspierania tych technik i występują w postaci specjalistycznych nośników, znakowanych odczynników, związków narzędziowych, przeciwciał, sond fluorescencyjnych, primerów PCR, wielu zestawów i przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak np. kolumny. Aby zwiększyć jakość projektów badawczych naszych doktorantów, wiedzą oni, co chcą zrobić, aby uzyskać lepsze dane, ale często są ograniczeni przez koszt tych niezbędnych odczynników, które powodują, że albo nie robią eksperymentu, albo wybierają tańszą opcję, aby uzyskać dane, które są w porządku, ale nie osiągną progu, aby uzyskać lepsze publikacje.

W związku z tym Szkoła Doktorska Nauk Biomedycznych działająca w ramach zwraca się z prośbą o wykorzystanie pieniędzy z Modułu Wspierania Badań ID.UJ na zakup odczynników i artykułów jednorazowych dla naszych doktorantów. Nagrody w wysokości 13000 zł trafią do maksymalnie 10 studentów, którzy najlepiej uzasadnią, w jaki sposób pieniądze na odczynniki i artykuły jednorazowe mogą poprawić jakość ich badań. Pozostała niewielka część pieniędzy będzie przeznaczona na wsparcie administracyjne w celu przetwarzania faktur.

facebook JCET