JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) aktualnie plasuje się na poziomie porównywalnym z 13 wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W grupie ok 1000 parametryzowanych jednostek uczelnianych w Polsce, JCET znajduje się w grupie 40 % najlepszych jednostek naukowych (58/154 jednostek uczelnianych w dziedzinie Nauki o Życiu ma kategorię A, a zaledwie 5/154 kategorię A+).

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom prowadzącym badania naukowe w naszych laboratoriach. Jest to niepodważalny sukces całego Zespołu JCET. Jednocześnie mamy nadzieję, że podejmując dalsze, wspólne działania w przyszłości osiągnięte wyniki przełożą się na kategorię A+.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kategorii naukowych jednostek naukowych.
Przyznana kategoria bazowała na ocenie według 4 kryteriów:
  • Kryterium 1 – osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna;
  • Kryterium 2 – potencjał naukowy: uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych;
  • Kryterium 3 – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej: koszty poniesione na działalność naukową, środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia;
  • Kryterium 4 – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: wybitne osiągnięcia jednostki naukowej.

25th Kraków Conference on Endothelium, 2017

Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowe wydarzenie naukowe, jakim jest 25th Kraków Conference on Endothelium. Spotkamy się już 20.10.2017 r., tym razem w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym w Krakowie.

Inicjatorem corocznych konferencji był Prof. Gryglewski, wybitny farmakolog, oznaczony Orderem Orła Białego (więcej informacji w temacie Order Orła Białego dla Profesora Jerzego Gryglewskiego). Wielokrotnie gromadziły one wybitnych uczonych ze świata, w tym laureatów Nagrody Nobla: sir Johna Vane’a oraz Luis Ignarro, Roberta Furchgott, Freda Murad.

Ze względu na jubileuszowy charakter planowanej konferencji – ’25th Krakow Conference on Endothelium’, będzie ona miała ponownie (jak dawniej) charakter międzynarodowy. Jednak większość uczestników przybędzie z uznanych, polskich ośrodków naukowo-badawczych.

> Program konferencji do pobrania

MINIATURY w JCET

Miło nam poinformować, że w JCET będą realizowane dwa nowe projekty, które uzyskały wsparcie z programu NCN MINIATURA:

  1. w pierwszym projekcie dr Anna Kurpińska (Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki) będzie realizować badania dotyczące molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucach,
  2. w drugim projekcie dr Marta Stojak (Grupa badawcza farmakologii doświadczalnej) będzie realizować badania dotyczące farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3D.

Laureatkom nowego programu Narodowego Centrum Nauki serdecznie gratulujemy!

Środowiskowe Studia Doktoranckie: InterDokMed w JCET

Z przyjemnością informujemy, że trzy młode naukowczynie: Katarzyna Derszniak, Anna Kierońska oraz Bożena Kukla, zostały przyjęta na Środowiskowe Studia Doktoranckie: InterDokMed „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”, które będą realizowane w laboratoriach JCET we współpracy z Wydziałem Lekarskim UJ oraz Wydziałem Chemii UJ.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

XCVI wykład JCET: Dr Willam Mullen

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. “Proteomic Biomarkers for clinical applications and basic research”, który wygłosi Dr Willam Mullen (Director of Biomarker Research, University of Glasgow).

Wykład odbędzie się w piątek 15 września 2017 r. o godz. 9.00w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

Badania dr Katarzyny Marzec dofinansowane przez NCBiR

NCBiR ogłosiło listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu Programu LIDER. Laureatem tego konkursu został projekt dr Katarzyny Marzec, która w JCET będzie realizowała badania nt. „Diagnostyki zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej”. Serdecznie gratulujemy!

Lista dofinansowanych przez NCBiR projektów

VIII Interdyscyplinarne Seminarium JCET | 25th Kraków Conference on Endothelium

25th Krakow Conference on Endothelium  odbędzie się w dniach 20-21 października 2017 r.  w Międzynarodowym Centrum Kultury (MCK) na Rynku Głównym w Krakowie. Tegoroczne sympozjum będzie kontynuacją tradycji dorocznych konferencji, których tematyka dotyczy śródbłonka naczyń krwionośnych, zainicjowanych przez profesora Ryszarda Gryglewskiego. Sympozja organizowane są od 1993 r., pierwotnie jako konferencje pod patronatem Jagiellonian Medical Research Centre (JMRC) (w latach 1993-2009), a następnie jako interdyscyplinarne seminaria JCET.  Tegoroczna 25 konferencja jubileuszowe zaplanowana została jako interdyscyplinarne spotkanie obejmujące szeroki zakres badań związanych z biomedycyną śródbłonka. Poza wykładami zaproszonych wykładowców, istotną częścią sympozjum będzie sesja plakatowa o szczególnym charakterze, pozwalająca młodym naukowcom zaprezentować wyniki ich badań w zwięzłych wystąpieniach („Zaproszenie do plakatu”), po których nastąpi sesja posterowa.

Wstępny program konferencji

Opłata rejestracyjna*:

  • Standardowa opłata rejestracyjna wynosi 700 PLN,
  • Dla młodych naukowców i absolwentów studiów doktoranckich (poniżej 35 roku życia) – 400 PLN.

*Opłata pokrywa koszt udziału w konferencji bez zakwaterowania.

Warunkiem uczestnictwa jest internetowa rejestracja do dnia 31 sierpnia 2017. Należy wypełnić i przesłać

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Więcej informacji udziela Anna Głodowicz (email: anna.glodowicz@jcet.eu).

 

JCET café – JOURNAL CLUB: Hałas lotniskowy upośledza czynności śródbłonka

Dlaczego u ludzi zamieszkujących okolice lotnisk ryzyko chorób układu krążenia jest większe? Odpowiedź na to pytanie sugeruje ostatnio opublikowana praca wskazując, że dzieje się tak, ponieważ hałas lotniskowy upośledza czynność śródbłonka.

W grupie 60 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca u których w ciągu jednej nocy symulowano hałas 60 przelatujących samolotów, pogorszyła się nie tylko jakość snu, ale również upośledzona została czynność śródbłonka. Więcej na temat tego niepokojącego zjawiska można przeczytać w publikacjach: Nighttime aircraft noise impairs endothelial function and increases blood pressure in patients with or at high risk for coronary artery disease oraz Experimental Sleep Restriction Causes Endothelial Dysfunction in Healthy Humans.

lot

facebook JCET