Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej następujących projektów PO IG:

  1. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki, nr umowy POIG.02.01.00-12-023/08-10 realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Chemii UJ;
  2. Małopolskie Centrum Biotechnologii, nr umowy POIG.02.01.00-12-167/08-13 realizowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii
  3. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, nr umowy POIG.02.02.00-00-014/08-10 realizowanego przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET);
  4. Biotechnologia molekularna dla zdrowia, nr umowy POIG.02.01.00-12-064/08-13 realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Dofinansowanie projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m.in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFRASTARt.

Pierwszy grant w konkursie Weave-UNISONO NCN dla Profesora Stefana Chłopickiego

27 wrzenia 2021 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ogłosiło wyniki konkursu Weave-UNISONO. Pierwszy grant, dotyczący badań nad sepsą, trafi w ręce Dyrektora JCET, Profesora Stefana Chłopickiego.

Projekt pt. „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna” zostanie realizowany przez zespół prof. Chłopickiego w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), przy współpracy z zespołem prof. Csaba Szabo ze szwajcarskiego Uniwersytetu we Fryburgu. Projekt powinien rzucić nowe światło na mechanizmy farmakoterapeutyczne odpowiedzialne za nasiloną z wiekiem dysfunkcję śródbłonka w sepsie. Temat ten stanowi ważne wyzwanie w medycynie, ponieważ, jak dotąd nie ma skutecznego podejścia farmakologicznego do leczenia wstrząsu krążeniowego i uszkodzenia wielonarządowego w sepsie.

Więcej informacji na stronie NCN
Lista rankingowa

SONATA 16 NCN dla JCET

Znane są już wyniki konkursu SONATA 16 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się projekt Pana doktora Grzegorza Kwiatkowskiego pt.: Badanie upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego w mysim modelu niewydolności serca. Badania będą realizowane w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet:  1 462 962 PLN
  • Okres realizacji: 36 miesięcy

Celem niniejszego projektu jest zastosowanie najnowszej metodologii obrazowania MR, która w sposób pośredni jak i bezpośredni mogłaby być użyta do oceny zmian w stanie mikrowaskulatury układu krążenia wieńcowego. Do tego celu użyjemy specjalnej linii myszy laboratoryjnych, które w trakcie swojego życia rozwijają niewydolność serca, której główne cechy charakterystyczne odpowiadają tym obserwowanym u ludzi. Planujemy w sposób szczegółowy ocenić zmiany jakie zachodzą w mikrokrążeniu wieńcowym podczas całego rozwoju niewydolności serca. Tak zdobyta wiedza będzie później użyta do oceny efektów farmakoterapii w poprawie upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego, z głównym lekami stosowanymi do leczenia niewydolności serca u ludzi.

Nowy OPUS 20 NCN w JCET

Znane są już wyniki konkursu OPUS 20 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się projekt Pani doktor Anny Bar pt.: „LDL-mimetyczny liposomalny środek kontrastowy do wykrywania zwiększonej przepuszczalności śródbłonka w oparciu o MRI we wczesnej fazie dysfunkcji śródbłonka in vivo”. Badania będą realizowane w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet:  2 496 000 PLN
  • Okres realizacji: 48 miesięcy

Ogólnym celem tego projektu jest: po pierwsze, opracowanie zoptymalizowanej, opartej na MRI metodologii oceny przepuszczalności śródbłonka w modelach mysich in vivo, a po drugie wykorzystanie tej ulepszonej metody do scharakteryzowania zmian przepuszczalności śródbłonkain vivo wywołanych rozwojem choroby i w odpowiedzi na farmakoterapię.

(więcej…)
facebook JCET