Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej następujących projektów PO IG:

  1. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki, nr umowy POIG.02.01.00-12-023/08-10 realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Chemii UJ;
  2. Małopolskie Centrum Biotechnologii, nr umowy POIG.02.01.00-12-167/08-13 realizowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii
  3. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, nr umowy POIG.02.02.00-00-014/08-10 realizowanego przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET);
  4. Biotechnologia molekularna dla zdrowia, nr umowy POIG.02.01.00-12-064/08-13 realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Dofinansowanie projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m.in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFRASTARt.

OPUS 21 NCN: Czego jeszcze nie wiemy o raku piersi?

W ostatniej edycji konkursu OPUS ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, dofinansowanie badań w ramach zagadnień związanych z rakiem piersi otrzymała dr Marta Smęda. W swoim projekcie zakłada ocenę transformacji mezenchymalnej śródbłonka naczyniowego indukowana przerzutowaniem komórek raka piersi w toku starzenia się oraz jakie to pociąga ze sobą implikacje dla terapii.

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych w Polsce. Przyczyną zgonu są najczęściej odległe przerzuty utworzone w ważnych dla życia narządach, jednakże u starszych pacjentów równie częstą przyczyną zgonu są choroby sercowo-naczyniowe, których przebieg zaostrza się w trakcie przebiegu choroby nowotworowej. Przyczyną może być transformacja mezenchymalna komórek śródbłonka naczyniowego, która towarzyszy chorobie nowotworowej. Przypuszcza się, że  może rozwijać się ona także wraz z wiekiem w trakcie procesu starzenia się śródbłonka naczyniowego i może być związana ze zmianą fenotypu płytek krwi w toku starzenia się, które uwalniają wiele czynników wzrostowych.

(więcej…)

OPUS 21 NCN dla dr Jakuba Dybasia

W konkursie OPUS 21 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów. Wśród 18% grantów, którym przyznano finansowanie znajduje się projekt dr Jakuba Dybasia pt.; W poszukiwaniu nieznanych aspektów regulacji przekaźnictwa tlenku azotu przez białka ferrihemowe w erytrocycie oraz ścianie naczynia.

Tlenek azotu (NO) jest jedną z głównych cząsteczek przekaźnikowych, zaangażowanych w utrzymanie prawidłowej równowagi naczyniowej w układzie krwionośnym człowieka poprzez udział w obniżeniu ciśnienia krwi oraz rozkurczu mięśni gładkich. Działanie NO jest kontrolowane, między innymi, przez białka hemowe, które uczestniczą zarówno we wzmocnieniu, jak i osłabieniu działania rozkurczowego tlenku azotu. Znaczenie białek hemowych zależy od stanu utleniania jonu żelaza znajdującego się w ich pierścieniu porfirynowym – białka ferrohemowe (z jonem żelaza Fe2+) powodują wychwyt NO oraz w konsekwencji zablokowanie jego działania, podczas gdy białka ferrihemowe (z jonem żelaza Fe3+) oddziałują z NO w sposób odwracalny umożliwiając jego dyfuzję oraz podtrzymując bioaktywność. Jednakże dokładna rola białek ferrihemowych pozostaje niejasna, ponieważ żadna z aktualnie dostępnych metod badawczych nie umożliwia jednoczesnej detekcji, rozróżnienia i charakterystyki dystrybucji przestrzennej białek ferro- i ferrihemowych. Celem niniejszego projektu jest opracowanie unikatowej metodologii obrazowania z wykorzystaniem rezonansowej spektroskopii ramanowskiej (rR), która pozwoli na zbadanie nieodkrytych aspektów regulacji bioaktywności NO przez białka ferrihemowe oraz umożliwi lepsze zrozumienie mechanizmów regulujących przekaźnictwo NO w erytrocycie oraz ścianie naczynia.

(więcej…)

PRELUDIUM 20 NCN: Jaki wpływ ma mikrobiom jelitowy na okołonaczyniową tkankę tłuszczową?

Kolejną laureatką 20-tej edycji konkursy PRELUDIUM ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie jest mgr Zuzanna Majka. Pani Zuzanna będzie mogła dalej rozwijać swoje pasje naukowe w ramach realizacji projektu pt. Mikrobiom jelitowy versus okołonaczyniowa tkanka tłuszczowa: badania z użyciem obrazowania ramanowskiego.

Przez wiele lat okołonaczyniowa tkana tłuszczowa (skrót PVAT od ang. perivascular adipose tissue) była pomijana przez naukowców badających anatomię człowieka. Aż do lat 90 ubiegłego wieku PVAT rutynowo była usuwana w trakcie przygotowywania naczyń krwionośnych do dalszych badań. W 1991 roku naukowcy wykazali jednak, iż wpływ PVAT na naczynia krwionośne jest bardzo istotny i tym samym zapoczątkowali nowy kierunek badań. Obecnie wiadomo, iż PVAT jako tkanka parakrynna bierze czynny udział w homeostazie naczyniowej, a jej dysfunkcje są nieodłącznie związane z miażdżycą, otyłością oraz insulinoopornością. Wśród naukowców zajmujących się chorobami kardiometabolicznymi topowym tematem stał się również mikrobiom jelitowy. Szacuje się, że w ludzkim jelicie żyje 40 000 różnych gatunków bakterii, które wchłaniają około 10% codziennych składników odżywczych. Niestrawne węglowodany, takie jak błonnik czy skrobia, są wykorzystywane przez mikrobiom jelitowy do produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Metabolity mikrobiomu jelitowego, w tym najczęściej kwas octowy, propionowy i masłowy, wpływają na m.in. na funkcjonowanie wątroby, trzustki czy tkanki tłuszczowej poprawiając metabolizm lipidów i glukozy, a przez to chroniąc przed otyłością i insulinoopornością.

(więcej…)
facebook JCET