Naukowcy JCET w pełni wykorzystują swój potencjał

Po co się ograniczać, skoro można korzystać z własnego potencjału! Stwierdzenie dość oczywiste, chociaż nie każdy stosuje je w swoim życiu. Pan Jakub Dybaś, działający naukowo w ramach Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej (JCET), słusznie wierzy w swoje możliwości i stawia sobie ambitne cele, które następnie realizuje.

Pan Dybaś będąc doktorantem otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie  na realizację projektu w ramach konkursu PRELUDIUM 12 pt. „Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami”.

Dodatkowo, rozwinięciem badań rozpoczętych podczas realizacji pracy doktorskiej oraz otrzymanego projektu Preludium 12, będzie wyjazd Pana Jakuba na staż do grupy Profesora Piotra Maka w Saint Louis University w ramach otrzymanego Projektu ETIUDA 5 zatytułowanego „Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej”.

(więcej…)

Nad czym pracują naukowcy JCET – czyli mechanizmy przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO

Wielokrotnie rozpisywaliśmy się na temat  sukcesów i rozwoju naukowego naszych naukowców. Tym razem pragniemy przybliżyć działalność naukową Pani Barbary Sitek, która współtworzy zespół JCET prawie od samego początku otwarcia laboratoriów JCET. Nasza naukowczyni realizuje grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach konkursu PRELUDIUM 11 pt.: „W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm.”

Celem projektu jest zbadanie mechanizmu przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO (Carbon monoxide, tlenek węgla), w szczególności:

  • Zbadanie przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO (CORMs) o różnej naturze i kinetyce uwalniania CO. W tym celu kierownik projektu jako metodę stosuje badanie agregacji płytek krwi w osoczu bogatopłytkowym  lub używając mytych płytek krwi. Badania są wykonywane z użyciem agregometru, przy zastosowaniu metody optycznej.
  • Zbadanie wpływu związków uwalniających CO na proces adhezji płytek krwi. Analizy są wykonywane w warunkach statycznych oraz w warunkach przepływu: z wykorzystaniem unikatowego systemu mikrowagi kwarcowej z systemem rozpraszania energii (Q-CMD) i nanoszczotek z sekwencją RGD.
  • Zbadanie wpływu związków uwalniających CO na metabolizm i bioenergetykę płytek krwi. W tym punkcie zaplanowanych badań, Pani Barbara Sitek ma możliwość pracy na wysokiej klasy aparaturze Seahorse XFe96. Aparat ten umożliwia monitorowanie zmian jakościowych komórek w hodowlach pierwotnych lub ustabilizowanych pod wpływem różnego rodzaju interwencji. Osobom zainteresowanym szerszym zastosowaniem aparatu Seahorse XFe96 polecamy wpis pt.: „Konik morski” w JCET. Przy tej okazji warto wspomnieć, że głównym specjalistą w dziedzinie badania aktywności mitochondrialnej komórek śródbłonka w laboratoriach JCET jest Pani dr Patrycja Kaczara, która chętnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze z całym zespołem JCET.
  • Wyjaśnienie, czy mechanizmy przeciwpłytkowego działania związków uwalniających CO zależą od ich wpływu na bioenergetykę płytek krwi.

Okres realizacji projektu: marzec 2017-marzec 2019. Budżet łączny to: 100 000 PLN.

 

CI wykład JCET: Dr Paul Vulto

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Organ-on-a-Chip technology: the new paradigm in physiologically relevant cell culture for drug testing”, który wygłosi Dr Paul Vulto (Managing Director, Mimetas – The Organ on a Chip Company, Leiden, The Netherlands).

Wykład odbędzie się w piątek 2 lutego 2018 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

 

Naukowcy JCET stawiają na własny rozwój – Miniatury NCN

Z ogromnym podziwem przyglądamy się codziennej, wytężonej pracy naukowców pracujących w laboratoriach JCET, a także ich chęci do realizacji własnych badań naukowych. Takie podejście owocuje odnoszeniem kolejnych sukcesów. Tym razem, serdeczne gratulacje składamy na ręce dr Marty Smędy oraz dr Łukasza Mateuszuka, którym udało się zdobyć finansowanie na prowadzenie własnych badań w ramach programu MINIATURA 1 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

W projekcie Pani dr Marty Smędy pt.: „Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi” planowane jest dokonanie wieloparametrowej oceny progresji dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju raka piersi po ortotopowym i dożylnym podaniu komórek nowotworowych.Przeprowadzenie planowanych badań pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów regulujących przerzutowanie zależnych od śródbłonka naczyniowego, oraz na znalezienie parametru, który najlepiej będzie dyskryminował dysfunkcję śródbłonka naczyniowego w płucach w premetastatycznej fazie choroby. Może to stanowić punkt wyjścia dla badań nad poszukiwaniem efektywnej farmakoterapii i podjęcia próby ograniczenia przerzutowania do płuc poprzez poprawę/utrzymanie funkcji śródbłonka naczyniowego w tym narządzie. Realizacja: luty 2018 – luty 2019.

Wyniki badań Pana dr Łukasza Mateuszuka ocenią „Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonka”. Projekt dotyczy zewnątrzkomórkowego metabolizmu nowych substratów syntezy NAD+ w liniach komórek śródbłonka; w szczególności udziału wisfatyny i CD73 w działaniu rybozydu nikotynamidu oraz mononukleotydu nikotynamidu na bilans energetyczny i wygaszanie szlaków prozapalnych. Projekt startuje w kwietniu 2018 i będzie realizowany przez 12 miesięcy.

Wyniki konkursu MINIATURA 1 – aktualizacja 2018-01-26

Kolejna Miniatura 1 NCN w JCET

Serdecznie gratulujemy Pani dr Edycie Kuś dołączenia do grona naukowców JCET, którzy już prowadzą swoje badania naukowe w ramach programu MINIATURA 1 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. NCN doceniło wartość zaplanowanych badań na temat: „Zmiany w parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby pod wpływem kwasów tłuszczowych, a tworzenie kropli lipidowych w hepatocytach- zastosowanie platformy do badań trójwymiarowych hodowli komórkowych w mikroprzepływie, OrganoPlate”.

Projekt dotyczy zbadania wpływu kwasów tłuszczowych na zmianę parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby (LSEC) oraz jej udział w tworzeniu kropli lipidowych w hepatocytach. Badania będą realizowane z wykorzystaniem platformy OrganoPlate® umożliwiającej odzwierciedlenie środowiska fizjologicznego wątroby tj. zapewnienie warunków statecznych w macierzy zewnątrzkomórkowej dla hepatocytów oraz kontrolowanego mikroprzepływu dla LSEC przy równoczesnym zachowaniu ciągłej komunikacji między komórkami. Realizacja projektu ma na celu lepsze zrozumienie roli LSEC w rozwoju stłuszczenia wątroby.

Czas realizacji od 2018-02 do 2019-02

C wykład JCET: Prof. Maria S. Fernandez-Alfonso

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Role of perivascular adipose tissue in obesity-related vascular damage”, który wygłosi Prof. Maria S. Fernandez-Alfonso (Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Complutense University of Madrid, Spain).

Wykład odbędzie się w piątek 19 stycznia 2018 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) aktualnie plasuje się na poziomie porównywalnym z 13 wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W grupie ok 1000 parametryzowanych jednostek uczelnianych w Polsce, JCET znajduje się w grupie 40 % najlepszych jednostek naukowych (58/154 jednostek uczelnianych w dziedzinie Nauki o Życiu ma kategorię A, a zaledwie 5/154 kategorię A+).

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom prowadzącym badania naukowe w naszych laboratoriach. Jest to niepodważalny sukces całego Zespołu JCET. Jednocześnie mamy nadzieję, że podejmując dalsze, wspólne działania w przyszłości osiągnięte wyniki przełożą się na kategorię A+.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kategorii naukowych jednostek naukowych.
Przyznana kategoria bazowała na ocenie według 4 kryteriów:
  • Kryterium 1 – osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna;
  • Kryterium 2 – potencjał naukowy: uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych;
  • Kryterium 3 – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej: koszty poniesione na działalność naukową, środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia;
  • Kryterium 4 – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: wybitne osiągnięcia jednostki naukowej.

JCET café – JOURNAL CLUB: Afrodyzjak na śródbłonek

Walentynkowe wydanie JCET café – JOURNAL CLUB jest poświęcone od dawna znanemu afrodyzjakowi, jakim jest CZEKOLADA. Juliette Binoche jako Vianne Rocher, w filmie o tym samym tytule, udowadnia, iż nikt się jej nie oprze. Wystarczy jedynie odpowiednio dobrać jej formę. Nie zależnie od tego jaką przybiera postać, czekolada zawsze wpływa tak samo pozytywnie na nasze samopoczucie.

A co nam szkodzi? Okazuje się, że praca na nocną zmianę i stres psychiczny prowadzi do upośledzenia czynności śródbłonka, która jak wiadomo zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Czekolada może być w takich sytuacjach pomocna, ponieważ zwiększa syntezę śródbłonkowego tlenku azotu (NO) oraz zapobiega niekorzystnym dla śródbłonka skutkom nocnej zmiany, czy stresu psychicznego. Więcej szczegółów wpływie czekolady na śródbłonek znajduje się w publikacji pt.: The preventive effects of dark chocolate on impaired endothelial function in medical personnel working sequential night shifts.

6

N jak Nauka a nie Nuda! – SYMFONIA 3 NCN

W trakcie 25th Kraków Conference on Endothelium sesję posterową, tradycyjnie, poprzedzały wystąpienia młodych naukowców, mające na celu w atrakcyjny sposób przybliżenie pozostałym uczestnikom wyników prowadzonych badań, zamieszczonych na swoim plakacie. Po wysłuchaniu ostatniego prelegenta, słuchacze mieli możliwość zagłosowania, na ich zdaniem, najlepsze wystąpienia.  Największym uznaniem cieszyła się prezentacja Pana Piotra Berkowicza, realizującego badania w laboratoriach Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) w ramach projektu „Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności”Dlaczego? Sprawdźcie sami!

(więcej…)

facebook JCET