„Inkubator Innowacyjności 4.0.” z udziałem JCET

Znamy wyniki konkursu o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych w ramach „Inkubator Innowacyjności 4.0.” Dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyznało Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. oraz Dział Transferu Wiedzy i Projektów UEK. Na liście laureatów znalazły się aż 3 projekty z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Dyrektor JCET, Prof. Stefan Chłopicki zrealizuje, aż dwa projekty:

  • „Działanie przeciwprzerzutowe, przeciwzakrzepowe oraz naczynioprotekcyjne nowych inhibitorów disulfidoizomerazy białek A1 (PDIA1): badania proof-of-concept in vivo.” oraz
  • „W poszukiwaniu aktywnego farmakologicznie metabolitu inhibitora izomerazy disiarczkowej białek A3 (PDIA3); badania proof-of-concept potwierdzające, że najsilniejszy związek będący podstawą wynalazku jest prolekiem.”

Swoje badanie przeprowadzi również Pani dr hab. Katarzyna M. Marzec o tematyce:

  • „Optimization of the SPEC-DIAG-REDdiagnostics – comparative analysis of the biochemical state carried out on the pilot tubes and on the main bag of packed red blood cells.”

Lista rankingowa UJ

Doskonałość i Innowacyjność na UJ

Rok 2021 jeszcze dobrze się nie zaczął, a już mamy do przekazania pierwsze dobre wiadomości. W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) zostały ogłoszone wyniki konkursu na indywidualne Minigranty Badawcze oraz Studenckie Minigranty Badawcze. Z ramienia JCET dofinansowanie otrzymali:

  • dr Marta Smęda,
  • dr Marta Stojak,
  • dr inż. Bartosz Proniewski,
  • dr Łukasz Mateuszuk,
  • a wśród studentów Tatiana Stepanenko (opiekun dr Jakub Dybaś).

Ponadto, zgodnie z decyzją Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU, środki na dofinansowanie wczesnego etapu prac badawczych, których celem jest powstanie Innowacji i uzyskanie rezultatów koniecznych do dokonania zgłoszenia patentowego lub pierwszej wersji produktu lub usługi , uzyskał projekt Fatih Celal Alçiçek, pod kierownictwem dr hab. Katarzyny M. Marzec, pt.: „Method for the measurement of the deformation-induced ATP release from RBCs based on prototype of the deformation-induced ATP releaser (DIAR)”.

(więcej…)
facebook JCET