KOMUNIKAT

 

Administrator danych osobowych – Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków JCET.

 

W następstwie przeprowadzonego w dniu 3 lipca 2019 r. ataku hackerskiego na serwer Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków JCET doszło do zablokowania możliwości odczytu danych osobowych pracowników, studentów, kandydatów do pracy, wolontariuszy, stypendystów i stron umów cywilnoprawnych, zgromadzonych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Hakerzy zaszyfrowali złośliwym oprogramowaniem RYUK pliki zawierające następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące wynagrodzeń.

 

Administrator nie jest w stanie zapewnić, że nieuprawniony podmiot nie pobrał wyżej wymienionych danych osobowych. Istnieje ryzyko kradzieży zaatakowanych złośliwym oprogramowaniem plików.

 

Jednocześnie Administrator zawiadamia, że wobec braku możliwości dostępu do plików nie jest w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających z art. 15 – 22 RODO tj.  do wypełnienia praw przysługujących osobom, których dane dotyczą. Także z uwagi na brak dostępu do danych osób, których dane dotyczą nie jest możliwe dokonanie zawiadomienia drogą elektroniczną ani tradycyjną korespondencją pocztową.

 

W konsekwencji ataku może dojść do „kradzieży tożsamości” podmiotów danych – o ile hakerzy pobrali lub uzyskali dostęp do danych. W celu zminimalizowania skutków naruszenia Administrator zaleca założenie konta w systemie informacji kredytowej celem monitorowania prób uzyskania kredytu oraz zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom i bankowi prowadzącemu Pani/Pana rachunek bankowy w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”. Przez „kradzież tożsamości” należy przy tym rozumieć posłużenie się Pani/Pana danymi osobowymi w celu ukrycia swojej tożsamości (np. w przypadku otrzymania mandatu), zawarcia w Pani/Pana imieniu umowy, założenie z wykorzystaniem Pani/Pana danych konta w serwisie internetowym, wykorzystania Pani danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych, a także inne próby „podszycia” się pod Panią/Pana.

 

 

W celu zminimalizowania skutków naruszenia Administrator zabezpieczył infrastrukturę sieciową przed możliwością rozprzestrzeniania się wirusa. Zarekomendował również przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury IT i jej zabezpieczenie przed podobnymi incydentami w przyszłości.

 

Administrator danych osobowych powiadomił, odpowiednie organy o zdarzeniu oraz o  podjętych środkach zaradczych.

 

Jeśli dowie się Pani/Pan o wykorzystaniu Pana danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o jak najszybsze przekazanie nam tej informacji. Prosimy także o ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości e-mail, w szczególności od nieznanych nadawców, a przede wszystkim nieotwieranie załączników dołączonych do korespondencji od nieznanych adresatów.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: mgr inż. Monika Tokarczyk tel. 12 663 12 25 lub iod@uj.edu.pl

 

Niniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.

Publikacja JCET wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Farmakologiczne

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie naukowym zespołu JCET. Publikacja pt.: „Modulation of cellular bioenergetics by CO-releasing molecules and NO-donors inhibits the interaction of cancer cells with human lung microvascular endothelial cells”, opracowana pod przewodnictwem Pani dr Marty Stojak, otrzymała wyróżnienie w PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU FARMAKOLOGII W LATACH 2016-2019, ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Farmakologiczne.

DOI: 10.1016/j.phrs.2018.09.005

Oficjalne wyniki konkursu dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.

Wyróżniona praca była również prezentowana na naszym fanpage’u na Facebook’u w ramach
JCET café – JOURNAL CLUB.

(więcej…)

JCET team – JOIN US!

Recruitment within the project Horizon 2020, European Training Networks (MSCA-ITN-ETN) – LOGIC LAB: „Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics”.

  • POSITION: Research Assistant
  • DISCIPLINE: pharmacology/biochemistry/biotechnology/chemistry

Seminarium JCET: Dr Sean Davidson

W dniu dzisiejszym 26.06.2019 r. odbyło się kolejne seminarium JCET. Tym razem, mieliśmy przyjemność gościć Pana doktora Sean Davidson (Vice Chair (Chair elect) and Secretary of ESC working group on Cellular Biology of the Heart, Principal Research Fellow, Group Leader: Exosome Research Group,The Hatter Cardiovascular Institute, University College London, UK).

Dr Davidson wygłosił fascynującą prelekcję zatytułowaną: „Protecting the heart with exosomes”.
Po wykładzie, zespół JCET z entuzjazmem przybliżył zaproszonemu ekspertowi tematykę pracach badawczych realizowanych w laboratoriach JCET. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie.

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta

Fotorelacja:

(więcej…)

facebook JCET