XCIX wykład JCET: Dr Yu Wang

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Endothelial SIRT1 as a drug target for vascular ageing-related diseases”, który wygłosi Dr Yu Wang  (Department of Pharmacology and Pharmacy, University of Hong Kong, China).

Wykład odbędzie się w piątek 15 grudnia 2017 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) aktualnie plasuje się na poziomie porównywalnym z 13 wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W grupie ok 1000 parametryzowanych jednostek uczelnianych w Polsce, JCET znajduje się w grupie 40 % najlepszych jednostek naukowych (58/154 jednostek uczelnianych w dziedzinie Nauki o Życiu ma kategorię A, a zaledwie 5/154 kategorię A+).

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom prowadzącym badania naukowe w naszych laboratoriach. Jest to niepodważalny sukces całego Zespołu JCET. Jednocześnie mamy nadzieję, że podejmując dalsze, wspólne działania w przyszłości osiągnięte wyniki przełożą się na kategorię A+.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kategorii naukowych jednostek naukowych.
Przyznana kategoria bazowała na ocenie według 4 kryteriów:
  • Kryterium 1 – osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna;
  • Kryterium 2 – potencjał naukowy: uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych;
  • Kryterium 3 – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej: koszty poniesione na działalność naukową, środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia;
  • Kryterium 4 – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: wybitne osiągnięcia jednostki naukowej.

JCET café – JOURNAL CLUB: Hałas lotniskowy upośledza czynności śródbłonka

Dlaczego u ludzi zamieszkujących okolice lotnisk ryzyko chorób układu krążenia jest większe? Odpowiedź na to pytanie sugeruje ostatnio opublikowana praca wskazując, że dzieje się tak, ponieważ hałas lotniskowy upośledza czynność śródbłonka.

W grupie 60 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca u których w ciągu jednej nocy symulowano hałas 60 przelatujących samolotów, pogorszyła się nie tylko jakość snu, ale również upośledzona została czynność śródbłonka. Więcej na temat tego niepokojącego zjawiska można przeczytać w publikacjach: Nighttime aircraft noise impairs endothelial function and increases blood pressure in patients with or at high risk for coronary artery disease oraz Experimental Sleep Restriction Causes Endothelial Dysfunction in Healthy Humans.

lot

XCVIII wykład JCET: Prof. Katrin Schröder

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. “Proteomic Biomarkers for clinical applications and basic research”, który wygłosi Prof. Katrin Schröder (Vascular Research Centre, Fachbereich Medizin, Goethe Universität Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany).

Wykład odbędzie się w piątek 8 grudnia 2017 r. o godz. 9.00w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

PRELUDIUM 13 – JCET nie zwalnia tempa

Koniec roku 2017  tuż, tuż, ale naukowcy z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) nie zwalniają tempa. W ostatnim „rozdaniu” grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Kamil Przyborowski otrzymał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM 13. Dzięki wsparciu NCN, przez 2 lata będzie realizował projekt pt.: „Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w regulacji powysiłkowego stresu oksydacyjnego, powysiłkowej hemostazy oraz wydolności wysiłkowej”.

Projekt ma na celu uzupełnić wiedzę na temat roli ROS (z ang. Reactive Oxygen Species) generowanych podczas jednorazowego maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 (z ang. Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADPH) Oxidase (NOX)) w powysiłkowym stresie oksydacyjnym i adaptacji/maladaptacji śródbłonka, a także w regulacji wydolności wysiłkowej oraz powysiłkowych parametrów hemostatycznych/zakrzepowych przy użyciu unikatowych modeli zwierzęcych (myszy genetycznie zmodyfikowane typu knock-out (KO) enzymów NOX selektywnie w śródbłonku).

Wykonywanie wysiłku fizycznego wiąże się ze zwiększoną produkcją ROS. Jak wskazują dane literaturowe powstające w wysiłku ROS pośredniczą w prozdrowotnych efektach regularnego wysiłku poprzez uruchomienie wielu mechanizmów adaptacyjnych. Jednak powstające w nadmiernej ilości ROS podczas wysiłku mogą prowadzić do upośledzenia kurczliwości mięśni szkieletowych i wywołać ich zmęczenie.

Wskazanie korzystnej lub negatywnej roli ROS powstających w wysiłku, zależnie od źródła ich enzymatycznego pochodzenia w śródbłonku może przyczynić się do opracowania nowej strategii farmakologicznej w celu poprawy tolerancji wysiłku oraz ograniczenia niebezpiecznych skutków ostrego, intensywnego wysiłku u pacjentów z dysfunkcją śródbłonka.

Wyniki konkursu dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

 

facebook JCET