Kolejna MINIATURA NCN dla JCET

Ostatnie wyniki konkursu MINIATURA ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie przyniosły sukces kolejnemu naukowcowi z Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pan dr Grzegorz Kwiatkowski będzie realizował barania pilotażowe w ramach projektu: Badanie upośledzenia syntezy tlenku azotu i przepuszczalności śródbłonka w mikrokrążeniu płucnym z wykorzystanie nieinwazyjnych metod MRI w mysim modelu niewydolności serca”.

  • Budżet: 49 601 PLN
  • Okres realizacji: 12 miesięcy

Dysfunkcja śródbłonka jest cechą charakterystyczną wielu chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak np. nadciśnienie, cukrzyca typu  lub miażdżyca. W szczególności, liczne badania wykazały, że ogólnoustrojowa dysfunkcja śródbłonka ma wartość prognostyczną w niewydolności mięśnia sercowego (NS) a jej rozwój może przyczyniać się do progresji objawów NS. Badanie obwodowych naczyń u ludzi oraz izolowanych naczyń w zwierzęcych modelach NS wykazały upośledzenie czynności śródbłonka tych naczyń krwionośnych w tym obniżone wytwarzanie  tlenku azotu. Co więcej stwierdzono również upośledzenie czynności śródbłonkowego NO w krążeniu płucnym na zaawansowanym etapie rozwoju NS. Nie wiadomo jednak jaki jest stosunek pomiędzy rozwojem dysfunkcji śródbłonka płuc a progresją niewydolności serca. W szczególności czy śródbłonek płucny wykazuje własności protekcyjne w rozwoju niewydolności serca, czy upośledzenie jego funkcji może negatywnie przyczyniać się do progresji patologii niewydolności serca, w tym niewydolności prawokomorowej. Śródbłonek płucny, który stanowi ok 30% całej powierzchni śródbłonka całego układu krążenia, może mieć ważny wpływu na rozwój niewydolności serca jednak wiedza o zmianach czynności śródbłonka płucnego w rozwoju NS, jest znikoma ograniczona do opisu zmian w zawansowanej NS, a nie na wczesnych etapach rozwoju tej choroby. Głównym ograniczeniem jest brak dobrych metod badania czynności śródbłonka mikrokrążenia płucnego in vivo.

Celem tego projektu, jest opracowanie metodologii badania mikrokrążenia płuc in vivo z korzystaniem MRI, oraz scharakteryzowanie zmian czynności śródbłonkowego NO w mikrokrążeniu płuc w unikatowym modelu wolno postępującej NS u myszy Tgqα*44.

Inauguracja 657. roku akademickiego w UJ – Laur Jagielloński dla Prof. Chłopickiego

W dniu 01.10.2020 roku odbyła się Inauguracja 657. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagielloński (UJ). W tym roku, uroczystość odbyła się w kameralnym gronie w auli Collegium Novum.

Wydarzenie to było wyjątkowe pod wieloma względami, jednakże na szczególną uwagę zasługuje przyznanie nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński”, którą w dziedzinie nauk medycznych otrzymał prof. Stefan Chłopicki. Nagroda przyznawana jest z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Rozpoczął się 657. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim.

SONATA 15: współpraca IFJ PAN i JCET

Znane są już wyniki konkursu SONATA 15 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się również projekt dr Bartłomieja Zapotocznego pt.: Od struktury fenestracji w żywych komórkach śródbłonka zatok wątroby do farmakologii fenestracji śródbłonka in vitro w czasie rzeczywistym. Badania będą realizowane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) oraz w interdyscyplinarnym laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).

  • Budżet projektu: 927 600 PLN
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Przez blisko 50 lat od odkrycia fenestracji, szybkość procesów związanych ze zmianami w ilości i wielkości fenestracji pozostawała w sferze hipotez. Wraz z rozwinięciem mikroskopii sił atomowych (AFM) w badaniu fenestracji pojawiły się nowe, dotychczas będące poza zasięgiem, metody badania porowatości komórek LSEC.

(więcej…)

SONATA 15: współpraca GUMed i JCET

Dr Barbara Kutryb-Zając, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), otrzymała grant w ramach konkursu „SONATA 15” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. „Ekto-enzymy w interakcjach śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi w fizjologii, patologii i terapii; czy komórki mogą wymieniać się enzymami?” będzie realizowany przez najbliższe 3 lata w Katedrze i Zakładzie Biochemii GUMed w konsorcjum z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie we współpracy z Zakładem Biologii Uniwersytetu w Pizie, we Włoszech.

Celem nagrodzonego projektu jest wykazanie roli ekto-enzymów w bezpośrednim kontakcie między komórkami. Ekto-enzymy są białkami znajdujących się na powierzchni komórek, metabolizującymi szerokie spektrum substratów, które pośredniczą w komunikacji międzykomórkowej w fizjologii i patologii. W ramach projektu wykazane zostaną zmiany aktywności ekto-enzymówwywołane poprzez interakcje śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi,które mogą̨ stymulować́ powstawanie niekorzystnego fenotypu komórek śródbłonka. Ponadto, zbadana zostanie rolaekto-enzymów jako cząsteczek adhezyjnych oraz możliwości terapeutyczne związków modulujących ich właściwości w patologiach naczyniowych i chorobie nowotworowej.

  • Wysokość przyznanego dofinansowania na realizację grantu to 1 498 740 PLN.
(więcej…)
facebook JCET