CXX Wykład JCET: Prof. Benjamin Dietzek

Już jutro zapraszamy na kolejny, otwarty wykład JCET.

TEMAT
Ultrafast spectroscopy in biomedical research – shining light on drug activation and release

EKSPERT
Prof. Benjamin Dietzek
Institute for Physical Chemistry, Friedrich Schiller University Jena, Germany

TERMIN
piątek, 14 luty 2020 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

CXIX Wykład JCET: Prof. Duncan Graham 

Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

TEMAT
Raman, SERS and SRS Spectroscopy for Bioanalysis

EKSPERT
Prof. Duncan Graham
Head of Department for Pure and Applied Chemistry,
Research Chair of Chemistry, Department of Pure and Applied Chemistry, University of Strathclyde,
Director of the Centre for Molecular Nanometrology and Head of Bionanotechnology; Glasgow, Scotland

TERMIN
piatek, 31 stycznia 2020 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

CXVIII Wykład JCET: Prof. Tia E. Keyes

Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

TEMAT
Microcavity Supported Lipid Bilayers: Versatile microfluidic models for Biophysical studies of membrane proteins and lipids

EKSPERT
Prof. Tia E. Keyes
School of Chemical Sciences, Dublin City University, Ireland

TERMIN
czwartek, 30 stycznia 2020 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Jak staż to tylko w USA

W ramach projektu ETIUDA 5, zatytułowanego „Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej”, otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN), dr Jakub Dybaś odbył 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych.

W tym czasie pogłębił wiedzę oraz zdobył nowe doświadczenie w zakresie zastosowania rezonansowej spektroskopii ramanowskiej do badania białek hemowych. Miał tam dostęp do wysokorozdzielczego spektroskopu ramanowskiego z nowoczesnym detektorem CCD oraz możliwością wykorzystania różnych długości fali promieniowania wzbudzającego z zakresu pasma absorpcyjnego Soreta (406, 413 oraz 442 nm), co pozwoliło mu na niezwykle dogłębną analizę struktury molekularnej białek hemowych i ich adduktów. Dodatkowo, poznał sposoby izolacji białek hemowych, ich oczyszczania z wykorzystaniem chromatografii kolumnowej oraz jonowymiennej, przygotowania próbek w kontrolowanych warunkach beztlenowych oraz adduktów znakowanych izotopowymi analogami. Wyniki uzyskane podczas stażu okazały się wystarczające do przygotowania dwóch oryginalnych artykułów naukowych oraz stanowią wyniki wstępne do złożonego w grudniu 2019 roku nowego projektu NCN.

Fotorelacja:

(więcej…)
facebook JCET