Konkurs Moduł Wspomagania Badań CZĘŚĆ 2

Współczesna biologia jest bardzo zróżnicowana i obejmuje mnóstwo wyrafinowanych technik wykorzystujących odczynniki zaprojektowane specjalnie do wspierania tych technik. Aby podnieść jakość projektów badawczych naszych doktorantów, muszą oni uzyskać wysokiej jakości dane, ale często ograniczają ich koszty niezbędnych odczynników, materiałów eksploatacyjnych i materiałów jednorazowego użytku. W związku z tym, doktoranci mogą skorzystać z wsparcia finansowego w ramach Modułu Wsparcia Badań ID.UJ na zakup odczynników / materiałów jednorazowego użytku / artykułów eksploatacyjnych do kwoty 11036 zł. Finansowanie zostanie przyznane co najmniej 6 najlepszym kandydatom. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 25 września 2023 r. do 9 października 2023 r. za pośrednictwem strony LOGOWANIE.

(więcej…)

CXXXV Wykład JCET: Prof. Rob Wilkinson

TEMAT
The role of Adrenomedullin signalling in suppression of blood brain barrier permeability: a fishy perspective

EKSPERT
Prof. Rob Wilkinson (Assistant Professor in Developmental Genetics, Faculty of Medicine & Health Sciences, School of Life Sciences, University of Nottingham, UK)

TERMIN
piątek, 14 lipca 2023 r. o godz. 09.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
Sala Ateńska w budynku A Parku Life Science

Streszczenie

Utrzymanie infrastruktury badawczej JCET

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2024 ze środków programu Infrastart nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej,
co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej. 

(więcej…)

CXXXIV Wykład JCET: Prof. Grzegorz Surma

W najblizszy piatek odbędzie się kolejny wykład JCET.

TEMAT
Signaling cascades in regulation of fat absorption and remodeling of lipid droplets

EKSPERT
Prof. Grzegorz Surma (Pracownia Chorób Metabolicznych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa)

TERMIN
piątek, 7 lipca 2023 r. o godz. 09.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
Sala Ateńska w budynku A Parku Life Science

Bibliografia

facebook JCET