GLP certyfikat PL

26 i 27 listopada 2014 r. odbył się okresowy audyt laboratoriów JCET, który był podstawą utrzymania certyfikatu jakości GLP (ang. Good Laboratory Practice). Audyt był testem dla wszystkich pracowników laboratoriów oraz administracji odpowiedzialnych za przestrzeganie ustalonych, a także wdrażanie kolejnych procedur, na przestrzeni ostatnich dwóch lat.  Na dzień dzisiejszy JCET dodatkowo może pochwalić się zaimplementowanym środowiskiem LIMS (ang. Laboratory Information Management System).
Wyniki audytu, zgodnie z oczekiwaniami, okazały się być pomyślnie i 26 stycznia 2015 r. Jagiellońskiemu Centrum Rozwoju Leków został przyznany drugi certyfikat jakości GLP w szerokim zakresie badań laboratoryjnych obejmującym:
– badania farmakokinetyczne,
– badania bioanalityczne,
– analizy chemiczne,
– analizy biochemiczne.

Audyt okresowy certyfikatu jakości GLP
facebook JCET