Projekty aktualnie realizowane:

Tytuł Kierownik Typ
W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniajacych CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm. B. Sitek NCN, PRELUDIUM11
Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego naczyń krwionośnych K. Małek (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS
Biosensor oparty na aptamerach do jednoczesnego oznaczania trombiny i czynnika von Willebranda w osoczu. K. Derszniak NCN, PRELUDIUM11
Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro wpływu chemioterapeutyków na komórki śródbłonka K. Majzner (Wydział Chemii UJ) NCN, SONATA11
Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka K. Zabłocki (IBD PAN) NCN, OPUS
Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku – spektroskopia Ramana in vivo  [więcej] A. Kaczor NCN, OPUS
Ocena profilu wybranych eikozanoidów w farmakoterapii nadciśnienia w mysim modelu niedoboru tlenku azotu  [więcej] A. Kij NCN, PRELUDIUM
Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności [więcej] S. Chłopicki NCN, SYMFONIA3, 282784
Charakterystyka roli płytek krwi w procesie przerzutowania oraz ocena skuteczności leczenia przeciwpłytkowego na zahamowanie przerzutów w doświadczalnym modelu przerzutowości mysiego raka gruczołu sutkowego [więcej] E. Buczek NCN, PRELUDIUM8, 272104
In search for endothelial mechanisms of TPO-induced neuroprotection. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF), Reintegration Fellowship (H2020-MSCA-IF-2014) [więcej] M. Adamski HORYZONT 2020
Badanie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych na dystrybucję leków do komórek śródbłonka oraz wiązanie leków z białkami krwi [więcej] A. A. Gonciarz-Dytman NCN, PRELUDIUM7, 258846
Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych [więcej]  S. Chłopicki (zadania) NCBiR, PBS
DoReMi – Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration [więcej] S. Chłopicki FP7
Wpływ farmakokinetyki dwóch nowych hepato-selekytwnych NO-donorów V-PYRRO/NO i V-PROLI/NO na ich aktywność biologiczną w leczeniu eksperymentalnego modelu NAFLD u myszy [więcej] K. Kuś NCN, PRELUDIUM6, 241590
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej [więcej] S. Chłopicki NCBiR, STRATEGMED, 233226
Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia wątroby za pomocą metod obrazowania spektroskopii oscylacyjnej [więcej] K. N. Kochan NCN, PRELUDIUM5, 220775
Spektroskopia oscylacyjna w poszukiwaniu biochemicznego odbicia patologii ściany naczyń krwionośnych we krwi zwierząt z nadciśnieniem tętniczym i płucnym [więcej] E. A. Staniszewska NCN, PRELUDIUM5, 217395
Obrazowanie „label-free” wewnątrzkomórkowych struktur śródbłonka za pomocą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii FT-IR, mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnej [więcej] K. B. Majzner NCN, PRELUDIUM5, 216588
6Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających tlenek węgla [więcej] S. Chłopicki NCN, HARMONIA4, 212354
Badania strukturalne i obrazowanie chemiczne witaminy A i E oraz ich metabolitów w zdrowych i patologicznie zmienionych tkankach zwierzęcych [więcej] K. Marzec NCN, SONATA4, 205024
Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohistochemiczne w badaniach cukrzycy [więcej] M. Pilarczyk NCN, PRELUDIUM4, 203097
Opracowanie metodyki tlenometrii EPR do oceny śródbłonkowego działania leków [więcej] P. Kaczara NCN, SONATA3, 184181

Projekty zakończone:

Tytuł Kierownik Typ
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym [więcej]
Okres realizacji: 2009-09.2015
S. Chłopicki NCBiR, POIG, DZIAŁANIE 1.1.2
Badania fizykochemiczne błony i środowiska wewnątrzkomórkowego śródbłonka [więcej]
Okres realizacji: 2013-2015
A. Jaworska NCN, PRELUDIUM3, 185400
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków – Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)  [więcej]
Okres realizacji: 2008-01.2012
S. Chłopicki NCBiR, POIG, DZIAŁANIE 2.2
facebook JCET