Projekty aktualnie realizowane:

Tytuł Kierownik Typ
Zmiany w parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby pod wpływem kwasów tłuszczowych, a tworzenie kropli lipidowych w hepatocytach- zastosowanie platformy do badań trójwymiarowych hodowli komórkowych w mikroprzepływie, OrganoPlate® [więcej] E. Kuś NCN, MINIATURA
Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi [więcej] M. Smęda NCN, MINIATURA
W kierunku farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3D [więcej] M. Stojak NCN, MINIATURA
Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonka [więcej] L. Mateuszuk NCN, MINIATURA
Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w regulacji powysiłkowego stresu oksydacyjnego, powysiłkowej hemostazy oraz wydolności wysiłkowej [więcej] K. Przyborowski NCN, PRELUDIUM13
Indukowanie chiralności w supracząsteczkowych agregatach „gość-gospodarz” – rozwój nowych metod rezonansowej ramanowskiej aktywności optycznej [więcej] A. Kaczor (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS13
Badanie molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucach  [więcej] A. Kurpińska NCN, MINIATURA
Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego obazowania pułapki spinowej DMPO do obrazowania stresu oksydacyjnego w mięśniu sercowym u myszy [więcej] B. Proniewski NCN, MINIATURA
Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej [więcej] K. Dybaś NCN, ETIUDA
Badanie procesu zapalnego komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego, mikroskopii sił atomowych i cytometrii obrazowej [więcej] M. Pacia NCN, SONATINA
W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach [więcej] K. Marzec NCN, OPUS12
Spektrohistopatologia FTIR and immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka [więcej] K. Małek (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS12
Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami [więcej] J. Dybaś NCN, PRELUDIUM12
W kierunku farmakologii doświadczalnej śródbłonka in vivo w oparciu o wieloparametrową metodę oceny czynności śródbłonka naczyniowego u myszy z wykorzystaniem technik obrazowania MR [więcej] A. Bar NCN, PRELUDIUM12
W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniajacych CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm. [więcej] B. Sitek NCN, PRELUDIUM11
Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego naczyń krwionośnych [więcej] K. Małek (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS
Biosensor oparty na aptamerach do jednoczesnego oznaczania trombiny i czynnika von Willebranda w osoczu [więcej] K. Derszniak NCN, PRELUDIUM11
Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro wpływu chemioterapeutyków na komórki śródbłonka [więcej] K. Majzner (Wydział Chemii UJ) NCN, SONATA11
Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka [więcej] K. Zabłocki (IBD PAN) NCN, OPUS
Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku – spektroskopia Ramana in vivo  [więcej] A. Kaczor (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS
Ocena profilu wybranych eikozanoidów w farmakoterapii nadciśnienia w mysim modelu niedoboru tlenku azotu  [więcej] A. Kij NCN, PRELUDIUM
Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności [więcej] S. Chłopicki NCN, SYMFONIA3, 282784
Charakterystyka roli płytek krwi w procesie przerzutowania oraz ocena skuteczności leczenia przeciwpłytkowego na zahamowanie przerzutów w doświadczalnym modelu przerzutowości mysiego raka gruczołu sutkowego [więcej] E. Buczek NCN, PRELUDIUM8, 272104
Badanie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych na dystrybucję leków do komórek śródbłonka oraz wiązanie leków z białkami krwi [więcej] A. A. Gonciarz-Dytman NCN, PRELUDIUM7, 258846
Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych [więcej]  S. Chłopicki (zadania) NCBiR, PBS
DoReMi – Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration [więcej] S. Chłopicki FP7
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej [więcej] S. Chłopicki NCBiR, STRATEGMED, 233226
Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia wątroby za pomocą metod obrazowania spektroskopii oscylacyjnej [więcej] K. N. Kochan NCN, PRELUDIUM5, 220775
Spektroskopia oscylacyjna w poszukiwaniu biochemicznego odbicia patologii ściany naczyń krwionośnych we krwi zwierząt z nadciśnieniem tętniczym i płucnym [więcej] E. A. Staniszewska NCN, PRELUDIUM5, 217395
Obrazowanie „label-free” wewnątrzkomórkowych struktur śródbłonka za pomocą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii FT-IR, mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnej [więcej] K. B. Majzner NCN, PRELUDIUM5, 216588
Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających tlenek węgla [więcej] S. Chłopicki NCN, HARMONIA4, 212354
Badania strukturalne i obrazowanie chemiczne witaminy A i E oraz ich metabolitów w zdrowych i patologicznie zmienionych tkankach zwierzęcych [więcej] K. Marzec NCN, SONATA4, 205024
Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohistochemiczne w badaniach cukrzycy [więcej] M. Pilarczyk NCN, PRELUDIUM4, 203097

Projekty zakończone:

Tytuł Kierownik Typ
Wpływ farmakokinetyki dwóch nowych hepato-selekytwnych NO-donorów V-PYRRO/NO i V-PROLI/NO na ich aktywność biologiczną w leczeniu eksperymentalnego modelu NAFLD u myszy [więcej] K. Kuś NCN, PRELUDIUM6, 241590
Opracowanie metodyki tlenometrii EPR do oceny śródbłonkowego działania leków [więcej] P. Kaczara NCN, SONATA3, 184181
In search for endothelial mechanisms of TPO-induced neuroprotection. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF), Reintegration Fellowship (H2020-MSCA-IF-2014) [więcej] M. Adamski HORYZONT 2020
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym [więcej]
Okres realizacji: 2009-09.2015
S. Chłopicki NCBiR, POIG, DZIAŁANIE 1.1.2
Badania fizykochemiczne błony i środowiska wewnątrzkomórkowego śródbłonka [więcej]
Okres realizacji: 2013-2015
A. Jaworska NCN, PRELUDIUM3, 185400
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków – Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)  [więcej]
Okres realizacji: 2008-01.2012
S. Chłopicki NCBiR, POIG, DZIAŁANIE 2.2
facebook JCET