Personel badawczy

Grupa badawcza farmakologii doświadczalnej

Kierownik grupy badawczej:

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
dyrektor JCET oraz
Wydział Lekarski UJ Collegium Medicum
stefan.chlopicki@jcet.eu

 • Dr Anna Bar
 • Dr inż. Izabela Czyżynska-Cichoń
 • Dr Marek Grosicki
 • Dr Patrycja Kaczara
 • Dr Edyta Kuś
 • Dr Grzegorz Kwiatkowski
 • Dr Łukasz Mateuszuk
 • Dr inż. Bartosz Proniewski
 • Dr Kamil Przyborowski
 • Dr Marta Smęda
 • Dr Magdalena Sternak
 • Dr Marta Stojak
 • Dr Urszula Tyrankiewicz

Grupa badawcza spektroskopii ramanowskiej

Kierownik grupy badawczej:

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Wydział Chemii UJ
malgorzata.baranska@jcet.eu

 • Dr Krzysztof Czamara
 • Dr hab. Agnieszka Kaczor
 • Dr Katarzyna Majzner
 • Dr hab. Kamilla Małek
 • Dr Ewelina Matuszyk
 • Dr inż. Marta Pacia
 • Dr Grzegorz Zając

Zespół Projektowy Spektroskopii Krwinek Czerwonych  (więcej…)

Kierownik zespołu projektowego:
dr hab. Katarzyna M. Marzec
katarzyna.marzec@jcet.eu

 • Dr inż. Katarzyna Bułat
 • Dr Jakub Dybaś
 • Dr Magdalena Kaczmarska
 • Dr Ewa Szczęsny-Małysiak
 • Dr inż. Aleksandra Wajda

Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki 

Kierownik grupy badawczej:

Dr hab. Maria Walczak
JCET oraz
Wydział Farmaceutyczny UJ Collegium Medicum
maria.walczak@jcet.eu

 • Dr Agnieszka Kij
 • Dr Anna Kurpińska
 • Dr Karolina Matyjaszczyk-Gwarda
 • Dr Mariola Olkowicz
 • Dr Joanna Suraj-Prażmowska

Doktoranci 

Grupa badawcza farmakologii doświadczalnej

 • Iwaine Benbouziane (doktorant JCET/Prof.Chłopicki)
 • Piotr Berkowicz (doktorant WL/Prof. Chłopicki)
 • Elżbieta Buczek (doktorantka JCET/Prof. Chłopicki)
 • Katarzyna Derszniak (doktorantka InterDokMed, WCH/Prof. Chłopicki)
 • Agnieszka Karaś (doktorantka JCET/Prof. Chłopicki)
 • Anna Kierońska-Rudek doktorantka InterDokMed, WL/ Prof. Chłopicki)
 • Brygida Marczyk (doktorantka WL/Prof. Chłopicki)
 • Tasnim Mohaissen (doktorantka WFarm/Prof. Chłopicki)
 • Agnieszka Pełesz (doktorantka JCET/Prof.Chłopicki)
 • Stefano Rocchetti (ESR ITN, doktorant / Prof. Chłopicki)
 • Kamila Wojnar-Lasoń (doktorantka WL/Prof. Chłopicki)

Grupa badawcza spektroskopii ramanowskiej

 • Ewelina Bik (doktorantka InterDokMed / prof. M. Barańska)
 • Aneta Blat (doktorantka WCH/ K. Małek, PhD/Dr hab. K. Marzec)
 • Fatih Celal Alçiçek (doktorant JCET/Dr hab. K. Marzec)
 • Aleksandra Dorosz (doktorantka WCH/ prof. M. Barańska)
 • Adriana Filipek (doktorantka WCH/prof. M. Barańska)
 • Ewa Machalska (doktorantka WCH /prof. M. Barańska)
 • Anna Pieczara (doktorantka JCET/ prof. M. Barańska)
 • Basseem Radwan (ESR ITN, doktorant/ prof. M. Barańska)
 • Ewa Stanek (doktorantka JCET/Dr hab. A. Kaczor)
 • Szymon Tott (doktorant WCH/ prof. M. Barańska)
 • Ewelina Wiercigroch (doktorant/ Dr hab. K. Małek)

Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki 

 • Filip Fedak (doktorant JCET/Dr hab. Maria Walczak,)
 • Magdalena Smolik (doktorantka WCH/Dr hab.Maria Walczak)

Kierownicy Pracowni 

Personel techniczny

Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka (JCET):

 • Mgr Agnieszka Jasztal (laboratorium histologiczne)
 • Lic. Zuzanna Kuryłowicz (laboratorium histologiczne)

Pracownia Farmakologii Molekularnej (JCET)

 • Mgr Renata Budzyńska

Pracownia Analityki i Farmakokinetyki (JCET):

 • Mgr Anna Tworzydło

Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej (JCET)

 • Mgr Adrianna Wisłocka

Pracownia Farmakologii Klinicznej:

 • Mgr Brygida Marczyk – kierownik projektu finansowanego z programu PRELUDIUM, NCN

Kwarantanna Zwierząt (JCET):

 • Mgr Krystyna Wandzel
 • Mgr Kristina Szczepanik

Personel administracyjny

 • Mgr Janusz Kornecki
 • Mgr Maciej Czarnik
 • Dr inż. Tomasz Banasik
 • Mgr Anna Głodowicz
 • Mgr Iwona Graniczna-Bednarczyk
 • Mgr Agnieszka Gudek
 • Mgr Tomasz Smoliński
 • Mgr Ewelina Żabicka
facebook JCET