Personel badawczy

Grupa badawcza farmakologii doświadczalnej

Kierownik grupy badawczej:

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
dyrektor JCET oraz
Wydział Lekarski UJ Collegium Medicum
stefan.chlopicki@jcet.eu

 • Dr Edyta Kuś – kierownik zespołu projektowego w ramach projektu finansowanego z programu SYMFONIA oraz Programu Badań Stosowanych
 • Dr Marta Smęda  – kierownik zespołu projektowego w ramach projektu finansowanego z programu STRATEGMED
 • Dr Łukasz Mateuszuk
 • Dr Magdalena Sternak
 • Dr Marta Stojak
 • Dr Bartosz Proniewski
 • Dr Patrycja Kaczara
 • Dr Urszula Tyrankewicz
 • Mgr Kamil Przyborowski (kierownik projektu PRELUDIUM)
 • Dr Marek Grosicki
 • Mgr Elżbieta Buczek (kierownik projektu PRELUDIUM)
 • Mgr Piotr Berkowicz – doktorant Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum
 • Mgr Anna Bar
 • Mgr Katarzyna Derszniak, doktorantka Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum: Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed (kierownik projektu PRELUDIUM)
 • Dr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń
 • Mgr Tasnim Mohaissen, doktorantka Wydziału Farmaceutycznego UJ Collegium Medicum (kierownik projektu PRELUDIUM)
 • Mgr Anna Kierońska – doktorantka Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum: Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed

Grupa badawcza spektroskopii ramanowskiej

Kierownik grupy badawczej:

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Wydział Chemii UJ
malgorzata.baranska@jcet.eu

 • Dr hab. Agnieszka Kaczor – kierownik projektu finansowanego z programu OPUS, NCN
 • Dr hab. Kamilla Małek – kierownik projektu finansowanego z programu OPUS, NCN
 • Dr inż. Marta Pacia – kierownik projektu finansowanego z programu SONATINA, NCN
 • Dr Katarzyna Majzner – kierownik projektu finansowanego z programu SONATA, NCN
 • Mgr Ewelina Matuszyk – kierownik projektu finansowanego z programu PRELUDIUM, NCN
 • Dr Krzysztof Czamara
 • Dr Grzegorz Zając
 • Mgr Adrianna Wisłocka

Zespół Projektowy Spektroskopii Krwinek Czerwonych (więcej)

 • Dr hab. Katarzyna M. Marzec – lider zespołu badawczego, kierownik projektów finansowanych z programu OPUS, NCN oraz LIDER, NCBiR
 • Dr Jakub Dybaś – kierownik projektu finansowanego z programu PRELUDIUM i ETIUDA, NCN
 • Dr Magdalena Kaczmarska
 • Dr inż. Katarzyna Bułat
 • Dr Ewa Szczęsny-Małysiak
 • Dr inż. Aleksandra Wajda
 • Mgr Aneta Blat
 • Anna Zimna

Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki 

Kierownik grupy badawczej:

Dr hab. Maria Walczak
JCET oraz
Wydział Farmaceutyczny UJ Collegium Medicum
maria.walczak@jcet.eu

 • Dr Anna Kurpińska
 • Mgr Joanna Suraj-Prażmowska – doktorantka Wydziału Farmaceutycznego UJ Collegium Medicum
 • Mgr Agnieszka Kij – doktorantka Wydziału Farmaceutycznego UJ Collegium Medicum
 • Mgr Karolina Matyjaszczyk-Gwarda – doktorantka Wydziału Farmaceutycznego UJ Collegium Medicum

Kierownicy Pracowni 

Personel techniczny

Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka (JCET):

 • Mgr Agnieszka Jasztal (laboratorium histologiczne)

Pracownia Farmakologii Molekularnej (JCET)

 • Mgr Renata Budzyńska

Pracownia Analityki i Farmakokinetyki (JCET):

 • Mgr Anna Tworzydło

Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej (JCET)

 • Mgr Adrianna Wisłocka

Pracownia Farmakologii Klinicznej:

 • Mgr Brygida Marczyk

Kwarantanna Zwierząt (JCET):

 • Mgr Krystyna Wandzel
 • Mgr Kristina Szczepanik

Personel administracyjny

 • Mgr Janusz Kornecki
 • Mgr Maciej Czarnik
 • Dr inż. Tomasz Banasik
 • Mgr Anna Głodowicz
 • Mgr Iwona Graniczna-Bednarczyk
 • Mgr Agnieszka Gudek
 • Mgr Tomasz Smoliński
 • Mgr Ewelina Żabicka
facebook JCET