Siedziba jednostki (adres korespondencyjny):

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
tel.: +48 12 6645464, fax: +48 12 2974615
e-mail: jcet@jcet.eu

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl

NIP: 675-000-22-36
REGON: 000001270

facebook JCET