Siedziba jednostki (adres korespondencyjny):

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
tel.: +48 12 6645464, fax: +48 12 2974615
e-mail: jcet@jcet.eu

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl

NIP: 675-000-22-36
REGON: 000001270

Telefon                  Opis
12 – 664 54 64 JCET – Sekretariat
12 – 664 54 77 lub 78 JCET – Farmakologia Doświadczalna
12 – 664 54 79 JCET – Pokój Histologiczny
12 – 664 54 80 JCET – Pokój Biochemiczny
12 – 664 54 81 JCET – Framakokinetyka i Analityka
12 – 664 54 82 JCET – Spektroskopia Ramanowska
12 – 664 54 83 JCET – Spektroskopia EPR
12 – 664 54 84 lub 85 lub 86 JCET – Farmakologia Molekularna
12 – 664 54 87 JCET – Pokój Mikroskopowy
12 – 664 54 88 lub 89 JCET – Kwarantanna Zwierząt
Imię Nazwisko Prac. Telefon E-mail
Stefan Chłopicki PFDŚ 12 664 54 64 stefan.chlopicki@jcet.eu
Maciej Czarnik ADM 12 664 54 66 maciej.czarnik@jcet.eu
Anna Głodowicz ADM 12 664 54 64 anna.glodowicz@jcet.eu
Agnieszka Jasztal PFDŚ 12 664 54 79 agnieszka.jasztal@jcet.eu
Patrycja Kaczara PFDŚ 12 664 54 76 patrycja.kaczara@jcet.eu
Bartosz Proniewski PFDŚ 12 664 54 76 bartosz.proniewski@jcet.eu
Agnieszka Kij PAiF 12 664 54 81 agnieszka.kij@jcet.eu
Joanna Suraj-Prażmowska PAiF 12 664 54 81 joanna.suraj@jcet.eu
Anna Kurpinska PAiF 12 664 54 81 anna.kurpinska@jcet.eu
Janusz Kornecki ADM 12 664 54 68 janusz.kornecki@jcet.eu
Agnieszka Gudek ADM 12 664 54 69 agnieszka.gudek@jcet.eu
Iwona Graniczna-Bednarczyk ADM 12 664 54 66 iwona.graniczna@jcet.eu
Ewelina Żabicka ADM 12 664 54 63 ewelina.zabicka@jcet.eu
Karolina Matyjaszczyk-Gwarda PAiF 12 664 54 81 karolina.matyjaszczyk@jcet.eu
Katarzyna Marzec PRAM 12 664 54 82 katarzyna.marzec@jcet.eu
Jakub Dybaś PRAM 12 664 54 82 jakub.dybas@jcet.eu
Krzysztof Czamara PRAM 12 664 54 82 krzysztof.czamara@jcet.eu
Marta Pacia PRAM 12 664 54 82 marta.pacia@jcet.eu
Ewa Szczęsny-Małysiak PRAM 12 664 54 82 ewa.szczesny@jcet.eu
Edyta Kuś PFDŚ 12 664 54 79 edyta.maslak@jcet.eu
Urszula Tyrankiewicz PFDŚ 12 664 54 79 urszula.tyrankiewicz@jcet.eu
Piotr Berkowicz PFDŚ 12 664 54 79 piotr.berkowicz@jcet.eu
Tasnim Mohaissen PFDŚ 12 664 54 79 tasnim.mohaissen@jcet.eu
Kamil Przyborowski PFDŚ 12 664 54 79 kamil.przyborowski@jcet.eu
Łukasz Mateuszuk PFDŚ 12 664 54 79 łukasz.mateuszuk@jcet.eu
Tomasz Smoliński ADM 12 664 54 68 tomasz.smolinski@jcet.eu
Magdalena Sternak PFDŚ 12 664 54 78 magdalena.sternak@jcet.eu
Marta Stojak PFDŚ 12 664 54 78 marta.stojak@jcet.eu
Renata Budzyńska PFDŚ 12 664 54 78 renata.budzynska@jcet.eu
Maria Walczak PAiF 12 664 54 76 maria.walczak@jcet.eu
Krystyna Wandzel ZW 12 664 54 88 krystyna.wandzel@jcet.eu
Kristina Szczepanik ZW 12 664 54 88 kristina.szczepanik@jcet.eu
Marta Smęda PFDŚ 12 664 54 78 marta.wojewoda@jcet.eu
Anna Tworzydło PAiF 12 664 54 76 anna.tworzydlo@jcet.eu
Magdalena Kaczmarska PRAM 12 664 54 81 magdalena.kaczmarska@jcet.eu
facebook JCET