Program Horyzont 2020

In search for endothelial mechanisms of TPO-induced neuroprotection

Kierownik projektu: dr Mateusz Adamski
Źródło finansowania: Program Komisji Europejskiej – Horyzont 2020, MSCA-IF-2014-EF – Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF), MSCA-IF-EF-RI – RI – Reintegration panel
Czas trwania: 24 miesiące (2015-2017)
Wnioskowany budżet projektu: 146 462,40 EUR

Ageing is recognized as one of the greatest social and economical challenges of the 21century for European societies. With, Vascular Cognitive Impairment (VCI) being one of the leading causes of age-related cognitive impairment and one of the major causes of disability in the elderly. Although, the concept of VCI was introduced in 1993, current treatment is limited to management of vascular risks and symptomatic pharmacotherapy targeting vascular dementia.
The overall objective of this project is to fill the significant gap in early detection, prevention and treatment of VCI. This will be achieved by explaining microvascular mechanism of protective effects of thrombopoietin (TPO) in a novel unique mixed-risk animal model of VCI- specific to hypertension plus carotid-artery hypoperfusion (HH-VCI).

Given increased number of progenitor endothelial cells after TPO treatment, it is hypothesizes that protective effect of TPO is mediated by endothelium. Furthermore, protective effect of TPO is expected to be caused by activation of neoangiogenesis, anti-inflammatory and vasoprotective mechanisms driven by TPO action on endothelial. This hypothesis will be tested in two stages first, in-vitro and second, in-vivo. In-vitro models, will be used to investigate endothelial response to TPO in terms of its modulation of inflammatory response angiogenic potential and vasoprotective mechanisms. In-vivo models of TPOR KO mice and HH-VCI mice will be used to validate and confirm mechanisms identified in in vitro stage of experiments.


„Lab-w-pęcherzyku”: molekularne bramki logiczne do diagnostyki wewnątrzkomórkowej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Anna Barańska
Źródło finansowania: Program Komisji Europejskiej – Horyzont 2020,
European Training Networks (MSCA-ITN-ETN)
Partnerzy: Leibniz Institute of Photonic Technology (Germany), Dublin City University (Ireland), Friedrich Schiller University Jena (Germany), Gdansk University of Technology (Poland), Slovak Academy of Sciences (Slovakia), University Leiden (The Netherlands), Mimetas B.V. Leiden (The Netherlands), SciClus GmbH&Co. KG (Germany).
Czas trwania: 48 miesiący
Wnioskowane finansowanie dla UJ: 454 957 €
Całkowita kwota przeznaczona na projekt: 3 538 684, 44 €

Dysfunkcja komórek wyściełających wewnętrzne ściany naczyń krwionośnych, tj. śródbłonka, jest podstawową przyczyną wielu stylów życia powiązane choroby. Według WHO choroby te stanowiły 60% wszystkich zgonów na świecie w 2005 r. Pilnie potrzebne są więc narzędzia diagnostyczne do wczesnej i niezawodnej identyfikacji dysfunkcji śródbłonka. Projekt LOGIC LAB Marie Skłodowska-Curie ma na celu opracowanie i scharakteryzowanie innowacyjnych molekularnych bramek logicznych, które można zastosować jako zaawansowane narzędzia diagnostyczne do wykrywania analitów w żywych komórkach. W ten sposób ta unikalna metoda służyłaby wykrywaniu dysfunkcji śródbłonka i początku chorób, co byłoby znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze niż dotychczas. LOGIC LAB tworzy wieloaspektowe i wielosektorowe środowisko badawcze dla nowej generacji naukowców co pozwoli stworzyć nowy typ czujników molekularnych, które niezawodnie działają w mediach biologicznych – kluczowy wymóg to zastosowanie jako szybkie i łatwe w obsłudze narzędzia do diagnostyki wewnątrzkomórkowej. Dzięki doskonałemu interdyscyplinarnemu szkoleniu naukowemu i uzupełniającemu zapewnianemu w sieci, chcemy kształcić wysoko wykwalifikowanych młodych naukowców w dziedzinie chemii, fizyki i biologii, którzy znacznie wzmocnią międzynarodową społeczność badawczą w dziedzinie wykrywania molekularnych zmian w komórkach. Tak więc, w perspektywie długoterminowej, LOGIC LAB ma na celu wypełnienie luki między stanowiskiem laboratoryjnym a praktyką biologiczną lub medyczną. Ta luka uniemożliwia jak dotąd szerokie zastosowanie istniejących bramek molekularnych, np. do diagnozowania chorób związanych ze stylem życia.


7. Program Ramowy 

Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration (DoReMi)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefan Chłopicki 
Źródło finansowania: 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej
Czas trwania: 18 miesięcy (2014-2015)
Wnioskowany budżet projektu: 123 413 EUR

Projekt „Wpływ działania małych dawek promieniowa jonizującego na uszkodzenia śródbłonka” (Effect of Low Doses of low-LET Radiation on impaired vascular Endothelium – ELDoREndo) jest częścią programu badawczego sieci „DoReMi (Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration) Network of Excellence” realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej – EURATOM. Celem DoReMi jest ocena ryzyka zdrowotnego pochłonięcia małych dawek (środowiskowych, zawodowych i stosowanych w diagnostyce medycznej) promieniowania jonizującego. Celem projektu ELDoREndo jest uzyskanie oryginalnych wyników eksperymentalnych tworzących podstawy dla opracowania nowych metod leczenia chorób, u podłoża których leży zaburzenie funkcji śródbłonka (miażdżyca naczyń, cukrzyca, neuro- nefro- i retinopatie). Zagadnienia te wpisują się w strategiczne, interdyscyplinarne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych określone w Krajowym Programie Badań – kierunek „choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna”.

Dodatkowo uzyskano także dofinansowanie realizacji projektu środki MNiSW na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych w kwocie 102 814 PLN.

facebook JCET