Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka

Pracownia Analityki i Farmakokinetyki

Pracownia Farmakologii Molekularnej Śródbłonka

Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej

Pracownia Spektroskopii EPR

Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka

Kwarantanna Zwierząt

Pracownia Obrazowania In Vivo (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)

Pracownia Synteza Chemiczna (Politechnika Łódzka)