Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka

Pracownia Analityki i Farmakokinetyki

Pracownia Farmakologii Molekularnej Śródbłonka

Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej

Pracownia Spektroskopii EPR

Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka

Kwarantanna Zwierząt

Pracownia Obrazowania In Vivo (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)

Pracownia Synteza Chemiczna (Politechnika Łódzka)

facebook JCET