Zwierzętarnia Doświadczalna (JCET)

Nowoczesne pomieszczenia zwierzętarni doświadczalnej w laboratoriach JCET umożliwiają przetrzymywanie ok. 900 myszy i 220 szczurów w nowoczesnych, indywidualnie wentylowanych klatkach (tzw. system IVC).

Zwierzętarnia funkcjonuje w pomieszczeniach o wysokim standardzie higienicznym, dostosowanych do przetrzymywania zwierząt, zasilanych przez osobną centralę klimatyzacyjno-wentylacyjną z regulowanym ciśnieniem w strefie czystej i brudnej. Zgodnie z obowiązującymi standardami strefa czysta obejmuje m.in. pomieszczenie dla zwierząt ze stacją do wymiany klatek i pokój zabiegowy; w strefie brudnej znajduje się magazyn ściółki i paszy oraz zmywalnia wyposażona w stacje do usuwania ściółki oraz sprzęt do zmechanizowanego mycia klatek i butelek oraz do automatycznego napełniania butelek. Zmywalnia połączona jest z częścią czystą przez autoklaw przelotowy.

Wejście do zwierzętarni prowadzi przez śluzę z nowoczesnym prysznicem powietrznym, a dekontaminacja zwierzętarni odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego systemu generującego pary nadtlenku wodoru.W zwierzętarni zainstalowano kamery monitorujące dobrostan zwierząt oraz klatki metaboliczne dla myszy i szczurów. Zwierzętarnia jest również wyposażona w nowoczesny system telemetrycznej oceny czynności układu krążenia w czasie rzeczywistymu zwierząt przebywających w klatkach.


Prysznic powietrzny (Tecniplast). Urządzenie zastępuje śluzę i ułatwia przemieszczanie się pomiędzy strefą brudną i czystą. Powietrze po przejściu przez filtry HEPA pod bardzo silnym strumieniem odczepia niepożądane cząstki z ubrania osoby znajdującej się pod prysznicem powietrznym. Cząstki z powietrzem trafiają na filtr absolutny, a powietrze z powrotem jest wydmuchiwane do dysz pod prysznicem. Drzwi prysznica wyposażone są w blokadę krzyżową, co uniemożliwia pominięcie bariery.

Systemklatek indywidualnie wentylowanych (ang. individually ventilated cages – IVC; Tecniplast). Innowacyjność systemu IVC polega na zapewnieniu obiegu powietrza wewnątrz klatki bez bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Klatki umieszczone w regale są podłączone do jednostki nawiewczo-wyciągowej, która zapewnia stały dopływ czystego przefiltrowanego powietrza. Jednostka ponadto monitoruje temperaturę i wilgotność powietrza w klatkach.

Stacja wymiany klatek BS 60 (ang. individually ventilated cages, IVC, Tecniplast). Klatki ze zwierzętami otwierane są jedynie w stacji, gdzie poprzez recyrkulację przefiltrowanego powietrza tworzy się bariera powietrzna, izolująca zwierzęta od środowiska zewnętrznego. Dodatkowo stacja wyposażona jest w światło UV-C, zapewniające czystość mikrobiologiczną stacji również po zakończeniu pracy.

Ciąg butelkowy (iwt Tecniplast). Urządzenie pozwala w szybki i łatwy sposób umyć, a także napełnić wodą butelki dla zwierząt. Główną część stanowi zmywarka do butelek z automatycznie podnoszoną pokrywą, dzięki czemu można ją w łatwy sposób załadować.

facebook JCET