Pracownia Farmakologii Molekularnej Śródbłonka (JCET)

Laboratory of Molecular Pharmacology of Endothelium (JCET)Zespół Farmakologii Molekularnej Śródbłonka zajmuje się opracowywaniem kompleksowych, wieloparametrowych modeli odpowiedzi farmakologicznej śródbłonka in vitro,  mogące służyć jako platformy do testowania nowych leków o działaniu naczyniowym, zarówno w kontekście niepożądanych działań ubocznych na śródbłonek, jak również efektów przeciwzapalnych i naczynioprotekcyjnych. Istotnym wątkiem badawczym realizowanym w ramach tego zadania było zbadanie mechanizmów śródbłonkowej toksyczności chemioterapeutyków. Badania prowadzone są z użyciem różnorodnych technik m.in. automatycznej mikroskopii fluorescencyjnej z automatyczną analizą obrazu mikroskopowego za pomocą zaawansowanych systemów analizy obrazów oraz tworzonego na te potrzeby oprogramowania. Pracownia posiada możliwości hodowania komórek in vitro, również w warunkach przepływu oraz w hipoksji. Dzięki posiadanej aparaturze badania uzupełniają profile fenotypowe oraz szerokie profile biochemiczne oraz badania ekspresji białek.


Cytometr przepływowy LSRII (Becton Dickinson) umożliwia ocenę fenotypu komórek na podstawie właściwości rozproszenia światła (wielkość i ziarnistość komórek) oraz na podstawie intensywności fluorescencji. Urządzenie pozwala na analizę 10 parametrów fluorescencyjnych i dwóch parametrów morfologicznych na pojedynczej komórce.

Stacja robocza Bioplex (BIO-RAD) jest urządzeniem wykorzystującym nowoczesną technologię oznaczania substancji biologicznych z wykorzystaniem przeciwciał związanych z magnetycznymi kulkami polistyrenowymi, rozdzielanymi na frakcje metodą zbliżoną do cytometrii przepływowej. Urządzenie pozwala na oznaczenie nawet 100 różnych białek, peptydów, fragmentów DNA RNA i innych molekuł w jednej próbce krwi o objętości 50 μl.

Automat Gemini (Stratec Biomedical Systems) umożliwia w pełni zautomatyzowane wykonanie wszystkich etapów procedury ELISA. Urządzenie potrafi kontrolować proces pipetowania trzema różnymi metodami. Ma dwa standardowe czytniki do testów ELISA (w tym jeden fluorescencyjny).

Western blot System ChemiDoc MP (Bio-Rad Laboratories, Inc.) jest urządzeniem do dokumentacji żeli oraz obrazowania Western blot za pomocą metod fluorescencyjnych (w tym multipleksu), chemiluminescencyjnych i kolorymetrycznych.

System skriningowy ScanR, składający się z odwróconego, w pełni zautomatyzowanego mikroskopu fluorescencyjnego (Olympus IX81), obudowanego inkubatorem z systemem pozwalającym na długotrwałe utrzymywanie mikrośrodowiska właściwego dla hodowli komórkowej (Life Imaging Services). Całość tworzy unikatowe połączenie mikroskopu fluorescencyjnego z cytometrem obrazowym, pozwalające na analizę fenotypu komórek w warunkach fizjologicznych w czasie rzeczywistym.

System przechowywania i analizy obrazów mikroskopowych Columbus serwer wyposażony w oprogramowanie Columbus umożliwia przechowywanie dużych ilości obrazów w wielu różnych formatach oraz ich wysokoprzepustową, wieloparametrową analizę. System umożliwia zdalny dostęp do obrazów i danych oraz wykonywanie analiz.

Pracownia do hodowli in vitro pracownia hodowli komórkowych umożliwia prowadzenie hodowli komórek pierwotnych oraz linii komórkowych, również w warunkach hipoksji oraz w systemie przepływowym.

facebook JCET