Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej (JCET)

Pracownia spektroskopii ramanowskiej

W pracowni Spektroskopii Ramanowskiej prowadzone są badania z wykorzystaniem spektroskopii rozpraszania ramanowskiego do precyzyjnego i nie wymagającego znaczników obrazowania komórek i tkanek. Prowadzone tu badania umożliwiają jakościową oraz pół-ilościową analizę składu chemicznego oraz śledzenie zmian biochemicznych w próbkach in vitro oraz ex vivo, a także zmian stężeń endogennych i egzogennych związków chemicznych, w tym substancji o potencjalnej aktywności biologicznej, z jednoczesną informacją o ich lokalizacji w próbce. W szczególności, prowadzone ostatnio badania mają na celu poszukiwanie i detekcję zmian fizjologicznych i patologicznych krwinek czerwonych (RBCs), dotyczących hemoglobiny (Hb) i jej adduktów z różnymi przekaźnikami biologicznymi, a także adduktów cytochromów oraz badania chiralooptyczne nad strukturą przestrzenną biologicznych makromolekuł z wykorzystaniem ramanowskiej aktywności optycznej (ROA), czyli zjawiska różnego rozpraszania ramanowskiego padającego światła spolaryzowanego kołowo prawo- i lewoskrętnie, przez próbki chiralne. Kierownikiem PRAM jest dr Jakub Dybaś.


Najważniejszą aparaturę badawczą Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej stanowią:

Konfokalny mikroskop ramanowski CRM Alpha 300RSA+ (WITec GMBH, Ulm, Niemcy) umożliwiający pomiary w trybach pojedynczego widma, liniowym oraz obrazowania 2D i 3D z wykorzystaniem linii laserowych o długościach fali 488, 532 oraz 633 nm. Rejestrowane widma odznaczają się rozdzielczością spektralną do 1 cm­–1 oraz rozdzielczością przestrzenną do 300 nm. Urządzenie posiada wbudowane moduły do wykonywania pomiarów mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz skaningowej mikroskopii sił bliskiego pola (SNOM). Dzięki swojej unikatowej konstrukcji, wszystkie trzy metody – obrazowanie ramanowskie, AFM oraz SNOM – mogą zostać wykorzystane kolejno na tej samej próbce biologicznej bez konieczności jej przenoszenia, dostarczając informacji o dystrybucji przestrzennej związków chemicznych, topografii badanego materiału oraz precyzyjnej analizie powierzchni.

Spektrometr ramanowski ChiralRAMAN-2X (BioTools, Jupiter, Floryda, USA), wyposażony w linię laserową o długości fali 532 nm, służący do wyznaczania konfiguracji absolutnej i badania równowagi konformacyjnej chiralnych cząsteczek, badania struktury przestrzennej biologicznych makromolekuł (białka, DNA), analizy strukturalnej agregatów o chiralności supramolekularnej oraz badań zjawisk indukcji chiralności.

Ektacytometr RheoScan-AnD300 (RheoMeditech, Seul, Korea Południowa) umożlwiający pomiary odkształcalności oraz agregacji erytrocytów z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej.

Przenośny spektrometr ramanowski WITec (WITec GMBH, Ulm, Niemcy) wyposażony w linię laserową o długości fali 532 nm, do prowadzenia pomiarów w miejscu pobierania próbek, umożliwiający pojedyncze pomiary ramanowskie w badaniach in vivo.

Przenośny spektrometr SORS Resolve Agilent (Agilent Technologies, UK), wykorzystujący zjawisko SORS (z ang. Spatially Offset Raman Spectroscopy), czyli przesuniętą w przestrzeni spektroskopię ramanowską, do wykonywania pomiarów próbek przez zamknięte opakowania, oraz bezpośrednio w miejscu pobrania. Dzięki wysokiej mobilności, może być wykorzystywany do badań in vivo.

facebook JCET