Pracownia Spektroskopii EPR (JCET)

W Pracowni Spektroskopii EPR prowadzone są badania stresu oksydacyjnego oraz nitrozacyjnego w modelach dysfunkcji śródbłonka in vitro, ex vivo oraz in vivo. Wykorzystanie metod EPR umożliwia specyficzną detekcję aktywności reaktywnych form tlenu (RFT), w tym anionu ponadtlenkowego, jak również tlenku azotu, wytwarzanych przez śródbłonek oraz ściany naczyń krwionośnych. Techniki te wykorzystywane są z powodzeniem w badaniach rozmaitych stanów patologicznych oraz efektywności terapii z wykorzystaniem różnorodnych linii komórkowych, czy też modelach zwierzęcych. W prowadzonych badaniach wykorzystuje się również komplementarne oraz testuje nowe metody detekcji wolnych rodników oraz tlenku azotu w oparciu między innymi o techniki chemiluminescencyjne, fluorescencyjne, chromatograficzne oraz immuno-spin trapping. Kierownikiem Pracowni EPR jest dr hab. Patrycja Kaczara.


Najważniejszą aparaturę badawczą Pracownii Spektroskopii EPR stanowią:

Spektrometr EPR EmX+ (Bruker) wraz z przystawką temperaturową pozwala na pomiary cw-EPR zarówno w temperaturze 77K (dewar palcowy), jak i w zakresie 100–500K (przystawka temperaturowa).

Spektrofotometr Lambda 950 (Perkin Elmer) – dwuwiązkowy z podwójnym monochromatorem oraz regulowaną energią wiązki referencyjnej o zakresie długości fal 185–3300 nm z możliwością skanowania i pomiaru kinetyki jednocześnie dla 8 długości fali, z systemem kontroli temperatury kuwet PTP 6 w zakresie 0–110°C.

Spektrofotometr fluorescencyjny Cary Eclipse (Agilent) umożliwia pomiary fluorescencji, fosforescencji, chemiluminescencji i bioluminescencji. System jest wyposażony w ksenonową lampę błyskową emitującą pulsy promieniowania jedynie w czasie wykonywania pomiaru. Aparat posiada uchwyt z termostatowaniem Peltier i wbudowanym mieszadłem magnetycznym, a także możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej, co pozwala na podanie reagentów do kuwety pomiarowej bez konieczności przerywania pomiaru.

Luminometr LB9508 (Berthold Technologies) z detektorem (fotopowielaczem) wykonanym w technologii zliczania pojedynczych fotonów, przeznaczony do klasycznych pomiarów chemiluminescencji i bioluminescencji w trybie„flash and glow”oraz analiz LIA w trybie pomiaru probówkowego z zakresem czułości rzędu 1 attomola ATP.

Spektrometr e-scan (Bruker) przeznaczony do standardowych pomiarów centrów wolnorodnikowych (w obszarze g >> 2) o zastosowaniu klinicznym (oznaczenia poziomu wolnych rodników, NO-metria), jak i testów przemysłowych (oznaczanie okresu trwałości żywności, kosmetyków).

Analizator tlenku azotu (aparat Sieversa) dostosowany do oznaczania stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym oraz do pomiaru stężeń azotynów i azotanów w płynach ustrojowych, próbkach biologicznych (krew, kultury komórkowe, tkanki itd.). Graniczna czułość dla próbek gazowych: 0,5 ppb, dla próbek ciekłych: 1 pM.

facebook JCET