The Prof. Ryszard Gryglewski – Memorial Symposium

W dniu 02.06.2023 roku o godzinie 9:00 rozpoczęło się sympozjum poświęcone pamięci wybitnego naukowca i pioniera w obszarze farmakologii śródbłonka naczyniowego, jakim był Profesor Ryszard Gryglewski. Wspomnienie o Prof. Gryglewskim można znaleźć na łamach “Icons in Cardiovascular Research” w czasopiśmie Cardiovascular Research. Na lokalizację wydarzenia „The Prof. Ryszard Gryglewski – Memorial

Krótka historia konferencji z cyklu „Kraków Conference on Endothelium” oraz Interdyscyplinarnych Seminariów JCET

Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych zwana w skrócie Fundacją JMRC powstała w roku 1992 z inicjatywy profesora Ryszarda Gryglewskiego, naonczas kierownika Katedry Farmakologii CMUJ, profesora Aleksandra Koja, wtedy rektora UJ i kilku innych wybitnych uczonych akademickiego środowiska naukowego Krakowa. Ważnym celem działalności Fundacji JMRC była

facebook JCET