Krótka historia konferencji z cyklu „Kraków Conference on Endothelium” oraz Interdyscyplinarnych Seminariów JCET

Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych zwana w skrócie Fundacją JMRC powstała w roku 1992 z inicjatywy profesora Ryszarda Gryglewskiego, naonczas kierownika Katedry Farmakologii CMUJ, profesora Aleksandra Koja, wtedy rektora UJ i kilku innych wybitnych uczonych akademickiego środowiska naukowego Krakowa. Ważnym

facebook JCET