Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka (JCET)

Pracownia farmakologii klinicznej śródbłonka

W ramach projektu JCET, koordynowanego przez JCET (POIG 2.2) powstała Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka w ramach ówczesnej II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ (Skawińska 8). Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka (działające dalej w pierwotnej lokalizacji, lub w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ul. Jakubowskiego 2) prowadzi badania u ludzi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych obecnie technik nieinwazyjnego pomiaru czynności śródbłonka. Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka w II Katedrze Chorób Wewnętrznych CM UJ prowadzi badania u ludzi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych obecnie technik nieinwazyjnego pomiaru czynności śródbłonka.

Dysfunkcja śródbłonka jest bowiem niezależnym czynnikiem rokowniczym, pozwalającym ocenić indywidualne ryzyko wydarzeń sercowo-naczyniowych, a monitorowanie stanu czynnościowego śródbłonka pozwala lepiej ocenić skuteczność terapii patologii ściany naczyń krwionośnych niż stosowane obecnie metody.

W pracowni wykonuje się badania z wykorzystaniem standardowej metody ultradźwiękowej, oceniającej rozszerzalność tętnicy ramiennej pod wpływem zwiększonego przepływu (flow-mediated dilatation – FDM), opracowanej niedawno tonometrii tętnic obwodowych w warunkach reaktywnego przekrwienia (reactive hyperemia peripheral arterial tonometry – RH-PAT), jak również z wykorzystaniem innych metod. W pracowni wykonuje się też nieinwazyjne pomiary sztywności naczyń krwionośnych oraz pomiary czynnośći mikrokrążenia skóry z wykorzystaniem oryginalnej metody FMSF (Flow-Mediated Skin Fluorescence).


Ultrasonograf Acuson S2000 (Siemens)wraz z sondą liniową o częstotliwości 14MHz i rejestracją krzywej EKG jest dedykowany do standardowej metody oceny czynności śródbłonka na podstawie rozszerzalności tętnicy ramiennej pod wpływem zwiększonego przepływu (FMD).

Endo-PAT 2000 (Itamar Medical) jest urządzeniem specjalnie dedykowanym do pomiaru czynności śródbłonka na podstawie zmian obwodowego napięcia tętniczego (PAT – Peripheral Arterial Tone) na końcu palca w warunkach reaktywnego przekrwienia (RH-PAT), które wynikają ze zmian objętości palca wywołanych przez przekrwienie reaktywne.

Endothelix (Vendys) jest cyfrowym, elektronicznym urządzeniem służącym do jednoczesnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz temperatury skóry palców. Urządzenie jest dedykowane do pomiarów czynności śródbłonka na podstawie zmian temperatury skóry palców w trakcie reaktywnego przekrwienia wywołanego przez kilkuminutowe zaciśnięcie mankietu ciśnieniomierza.

PulseTrace (Micro Medical) jest przenośnym urządzeniem do pomiaru fali tętna, z wykorzystaniem przetwornika fotopulsoksymetrycznego, zakładanego na palec. Urządzenie mierzy krzywą fali tętna w czasie rzeczywistym oraz wartości uśrednione i na podstawie tej analizy pozwala obliczyć współczynniki opisujące sztywność tętnic przewodzących i napięcie małych tętnic; odpowiednio SI (Stiffness Index, współczynnik sztywności) oraz RI (Reflection Index, wskaźnik odbicia).

SphygmoCor PWA (ang. PulseWave Analysis; AtCor Medica) jest przenośnym urządzeniem, które w oparciu o metodę tonometrii aplanacyjnej pozwala na uzyskanie skalibrowanej krzywej fali tętna z aorty wstępującej, odtworzonej z nieinwazyjnie zarejestrowanej fali tętna z tętnicy promieniowej. Na podstawie analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego w aorcie wyznaczona jest sztywność tętnicy, wielkość obciążenia następczego, centralne ciśnienie skurczowe, ciśnienie tętna oraz inne parametry. Urządzenie pozwala również na pomiar prędkości fali tętna na podstawie sekwencyjnych pomiarów fali tętna w dwóch miejscach naczynia tętniczego.

facebook JCET