Pracownia Obrazowania In Vivo
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)

Pracownia obrazowania in vivo

Rezonansowej IFJ PAN, który przez ponad 30 lat kierowany był przez prof. dr hab. Andrzeja Jasińskiego, dysponuje wyjątkowym doświadczeniem w zakresie obrazowania magnetyczno- -rezonansowego (MR) małych zwierząt in vivo. Dr Władysław Węglarz oraz dr Tomasz Skórka, wraz z obecnym zespołem Zakładu, w ramach współpracy z JCET rozwijają badania w zakresie obrazowania MR in vivo układu sercowo-naczyniowego.

Badania wykonywane w tej pracowni mają na celu przede wszystkim ocenę w warunkach in vivo patologicznych zmian morfologicznych i upośledzenia czynności mięśnia sercowego, jak również ocenę stanu czynnościowego ściany naczynia krwionośnegow unikatowych mysich modelach chorób układu krążenia.

W badaniach rozwijane i wykorzystywane są nowoczesne techniki obrazowania MR, jak np. obrazowanie molekularne z wykorzystaniem środków kontrastowych zawierających nanocząstki tlenku żelaza (SPIO, USPIO), różne techniki oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego (np. spin-tagging, ocena perfuzji), obrazowanie dyfuzyjne, elastografia MR oraz obrazowanie funkcjonalne (fMRI).

dr Tomasz Skórka

Koordynator pracowni:

Dr Tomasz Skórka
IFJ PAN
tomasz.skorka@ifj.edu.pl

Wladyslaw_Weglarz
p.o. Kierownika Zakładu Tomografii
Magnetyczno-Rezonansowej IFJ PAN:

Dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ
IFJ PAN
wladyslaw.weglarz@ifj.edu.pl

 

 

 


Wysokopolowy tomograf 9.4 T (Bruker) przeznaczony do badań biomedycznych z zakresu obrazowania i spektroskopii magnetyczno-rezonansowej (MR) małych zwierząt doświadczalnych in vivo. Aparat ma wysokie pole robocze, jest wyposażony w specjalizowane głowice z zestawami cewek radiowej częstości oraz system do anestezji i monitorowania stanu zwierząt w toku pomiarów. Umożliwia wykorzystanie różnorodnych technik pomiarowych i wykonywanie zaawansowanych badań w zakresie obrazowania czynnościowego, molekularnego, jak również eksperymentów z wykorzystaniem innych jąder rezonansowych (np. 31P, 19F).

facebook JCET