Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) stanowi pierwszy w Polsce i unikatowy w skali europejskiej specjalistyczny, interdyscyplinarny akademicki ośrodek badania i rozwoju leków. JCET jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która została powołana uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 78/XII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku. pdf

JCET prowadzi swoją działalność w oparciu o Regulamin jednostki przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 16/I/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku. pdf

Celem działalności JCET jest rozwijanie interdyscyplinarnych badań nad nowymi mechanizmami farmakoterapeutycznymi, mechanizmami działania farmakologicznego i właściwościami terapeutycznymi oryginalnych związków chemicznych (pochodzenia naturalnego i syntetycznego), wskazanie ich potencjału terapeutycznego w klinice, a następnie doprowadzenie wybranych związków chemicznych do fazy wstępnych badań klinicznych.

Nowoczesne laboratoria głównego ośrodka JCET tworzą spójną całość o unikatowej kompetencji w zakresie badań podstawowych w szczególności poświeconych:

  1. roli śródbłonka naczyniowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych;
  2. znaczenia śródbłonkowych mechanizmów farmakoterapeutycznych;
  3. badania działania nowych związków i leków na śródbłonek, ścianę naczynia i układ krążenia.

Utworzenie JCET i jego pierwsze lata działalności (rozpoczętej uroczystym otwarciem laboratoriów w grudniu 2011 roku)  były współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach programu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:


Skład Rady Centrum:

  1. Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Przewodniczący – Dyrektor JCET, Kierownik Grupy Badawczej Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka
  2. Prof. dr hab. Małgorzata Barańska – Kierownik Grupy Badawczej Spektroskopii Ramanowskiej
  3. Prof. dr hab. Stanislaw Kistryn – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i funduszy strukturalnych
  4. Prof. dr hab. Piotr Maria Laidler – Prorektor  Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
  5. Mgr Teresa Kapcia – Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  6. Dr hab. Maria Walczak – Kierownik Grupy Badawczej Analityki i Farmakokinetyki
facebook JCET