Dr Jakub Dybaś

Adiunkt
Kierownik Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej (PRAM)
e-mail: jakub.dybas@jcet.eu

Jakub Dybaś uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w 2019 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 jest związany naukowo z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), gdzie od lipca 2021 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej. W swoich badaniach koncentruje się na wykorzystaniu spektroskopii ramanowskiej oraz rezonansowej spektroskopii ramanowskiej do detekcji zmian patologicznych erytrocytów i lepszego poznania struktury molekularnej adduktów hemoglobiny. W okresie 03-09.2019 odbywał staż w Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych, pogłębiając wiedzę z zakresu rezonansowej spektroskopii ramanowskiej. Był kierownikiem dwóch projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki (Preludium 12 oraz Etiuda 5), a obecnie kieruje projektem OPUS21, pt. „W poszukiwaniu nieznanych aspektów regulacji przekaźnictwa tlenku azotu przez białka ferrihemowe w erytrocycie oraz ścianie naczynia”, realizowanym w JCET w latach 2022 – 2025.

Najważniejsze publikacje:

  • Dybas, J., Chiura, T., Marzec, K. M., & Mak, P. J. (2021). Probing Heme Active Sites of Hemoglobin in Functional Red Blood Cells Using Resonance Raman Spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry B, 125(14), 3556–3565. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c01199

  • Dybas, J., Bulat, K., Blat, A., Mohaissen, T., Wajda, A., Mardyla, M., Kaczmarska, M., Franczyk-Zarow, M., Malek, K., Chlopicki, S., & Marzec, K. M. (2020). Age–related and atherosclerosis–related erythropathy in ApoE/LDLR−/− mice. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Basis of Disease, 1866(12), 165972. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2020.165972

Więcej: https://orcid.org/0000-0003-2202-5068

facebook JCET