Dr Jakub Dybaś

Adiunkt
Kierownik Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej (PRAM)
e-mail: jakub.dybas@jcet.eu

Jakub Dybaś uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w 2019 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 jest związany naukowo z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), gdzie od lipca 2021 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Spektroskopii Ramanowskiej. W swoich badaniach koncentruje się na wykorzystaniu spektroskopii ramanowskiej oraz rezonansowej spektroskopii ramanowskiej do detekcji zmian patologicznych erytrocytów i lepszego poznania struktury molekularnej adduktów hemoglobiny. W okresie 03-09.2019 odbywał staż w Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych, pogłębiając wiedzę z zakresu rezonansowej spektroskopii ramanowskiej. Był kierownikiem dwóch projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki (Preludium 12 oraz Etiuda 5) oraz został Laureatem programu START 2022 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie kieruje projektem OPUS21, pt. „W poszukiwaniu nieznanych aspektów regulacji przekaźnictwa tlenku azotu przez białka ferrihemowe w erytrocycie oraz ścianie naczynia”, realizowanym w JCET w latach 2022 – 2025. W 2023 roku został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Najważniejsze publikacje:

  • Dybas, J., Chiura, T., Marzec, K. M., & Mak, P. J. (2021). Probing Heme Active Sites of Hemoglobin in Functional Red Blood Cells Using Resonance Raman Spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry B, 125(14), 3556–3565. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c01199.

  • Stepanenko, T., Zajac, G., Czajkowski, A., Rutkowska, W., Górecki, A., Marzec, K.M., Dybas, J., (2023). Sulfhemoglobin under the spotlight – Detection and characterization of SHb and HbFeIII–SH. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Molecular Cell Research, 119378. https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2022.119378.

Więcej: https://orcid.org/0000-0003-2202-5068

facebook JCET