Dr Marta Smęda

Adiunkt
Kierownik Pracowni Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka (PFDŚ)
e-mail: marta.wojewoda@jcet.eu

Marta Smęda uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii w 2011, który został nadany przez Radę Naukową Instytutu Biologii Doświadczalnej w Warszawie. Od 2011 pracuje naukowo w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET), gdzie od 2018 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka Naczyniowego (PFDŚ). Jej naukowe zainteresowania obejmują zagadnienia związane z adaptacją śródbłonka naczyniowego do wysiłku fizycznego (lata 2011-2014), wpływ terapii przeciwpłytkowej na progresję raka piersi w modelu mysim (lata 2015-2021), a obecnie koncentrują się wokół roli płytek krwi w utrzymaniu funkcji śródbłonka naczyniowego w trakcie starzenia się, a także w trakcie przerzutowania komórek nowotworowych. Była kierownikiem projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki MINIATURA1 pt. „Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi” i projektu finansowanego przez POB Bios (UJ) pt. „Czy płytki krwi mają udział w ochronie  integralności bariery śródbłonka płucnego w warunkach stanu zapalnego towarzyszącemu przerzutowaniu komórek nowotworowych?”, a obecnie kieruje projektem OPUS21 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Transformacja mezenchymalna śródbłonka naczyniowego w mysim modelu przerzutowania komórek raka piersi w toku starzenia się; implikacje dla terapii”.

Najważniejsze publikacje:

  • Smeda M, Stojak M, Przyborowski K, Sternak M, Suraj-Prazmowska J, Kus K, Derszniak K, Jasztal A, Kij A, Kurpinska A, Kieronska-Rudek A, Wojnar-Lason K, Buczek E, Mohaissen T, Chlopicki S (2022). Direct thrombin inhibitor dabigatran compromises pulmonary endothelial integrity in a murine model of breast cancer metastasis to the lungs. Front Pharmacol. 28;13:834472. https://doi.org/10.3389/fphar.2022.834472.

  • Smeda M, Kieronska A, Adamski MG, Proniewski B, Sternak M, Mohaissen T, Przyborowski K, Derszniak K, Kaczor D, Stojak M, Buczek E, Jasztal A, Wietrzyk J, Chlopicki S (2018). Nitric oxide deficiency and endothelial-mesenchymal transition of pulmonary endothelium in the progression of 4T1 metastatic breast cancer in mice. Breast Cancer Res. 3;20(1):86. https://doi.org/10.1186/s13058-018-1013-z.

Więcej: https://orcid.org/0000-0002-0219-2574

facebook JCET