Dr hab. Patrycja Kaczara

Adiunkt
Kierownik Pracowni Spektroskopii EPR (PEPR)
e-mail: patrycja.kaczara@jcet.eu

Patrycja Kaczara uzyskała stopień doktora nauk biologicznych w 2012 roku decyzją Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a stopień doktora habilitowanego w 2022 roku decyzją Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) jest związana od 2013 roku, gdzie od lipca 2021 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (PEPR). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół farmakologii metabolizmu energetycznego komórki. Odbyła staż i pobyty naukowe w Medical College of Wisconsin (Milwaukee, Stany Zjednoczone; 2010), INSERM – Faculty of Medicine (Creteil, Francja; 2014) oraz University College London (Londyn, Wielka Brytania; 2015), gdzie prowadziła badania dotyczące stresu oksydacyjnego oraz metabolizmu komórkowego. Była kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 3), a obecnie kieruje projektem OPUS 21, pt. „Normalizacja metabolizmu energetycznego sposobem rozwoju innowacyjnych terapii przeciwzakrzepowych” realizowany w JCET w latach 2022 – 2025.

Najważniejsze publikacje:

  • P. Kaczara, B. Sitek, K. Przyborowski, A. Kurpińska, K. Kuś, M. Stojak, S. Chłopicki „Antiplatelet effect of carbon monoxide is mediated by NAD+ and ATP depletion” Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (2020) 40(10):2376-2390, DOI: 10.1161/ATVBAHA.120.314284

  • P. Kaczara, R. Motterlini, G.M. Rosen, B. Augustynek, P. Bednarczyk, A. Szewczyk, R. Foresti, S. Chłopicki “Carbon monoxide released by CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis in endothelial cells: A role for mitoBKCa channels” BBA Bioenergetics (2015) 1847(10): 1297-1309, DOI: 10.1016/j.bbabio.2015.07.004

Więcej: https://orcid.org/0000-0003-0106-4172

facebook JCET