Untitled design-2W dniach 8-10 grudnia 2011 r. odbyło się trzydniowa konferencja organizowana przez JCET – II interdyscyplinarne Seminarium JCET pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych”.

Program konferencji:

SESJA 1

Prof. dr hab. Andrzej Marcinek, Prof. dr hab. Jerzy Gębicki, i współpracownicy (PŁ)
1. Synteza nowych związków o potencjalnym działaniu śródbłonkowym.
2. Oddziaływania molekularne i reaktywność chemiczna nowo-syntetyzowanych związków.

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki i współpracownicy (UJ)
6. Badania działania farmakologicznego związków w modelach zapalenia śródbłonka w izolowanych komórkach śródbłonka i izolowanych krążkach naczyniowych in vitro.
10. Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym w unikatowych modelach zwierzęcych dysfunkcji śródbłonka
22. Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym w modelach zapalenia wątroby.

Prof. dr hab. Włodzimierz Buczko i współpracownicy (UMB- Białystok)
13. Badania przeciwzakrzepowych właściwości związków o działaniu śródbłonkowym w nowoczesnych modelach zakrzepicy tętniczej in vivo

Dr Joanna Wietrzyk i współpracownicy (IITD – Wrocław)
21. Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym w modelach przerzutowania nowotworów.

Prof. dr hab. Joanna Szymura-Oleksiak i współpracownicy (UJ)
4. Badania farmakokinetyczne (ADME) wytypowanych związków o działaniu naczynioprotekcyjnym.
15. Badania analityczne biomarkerów dysfunkcji śródbłonka techniką LC/MS/MS.

SESJA 2

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz i wsp. (UJ)
7. Optymalizacja metod oceny wpływu związków o działaniu śródbłonkowym na krążące (CEC) i progenitorowe (EPC) komórki śródbłonka.
11. Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym na dysfunkcję dojrzałych i progenitorowych (EPC) komórek śródbłonka w doświadczalnym modelu cukrzycy

Prof. dr hab. Adam Szewczyk (IBD PAN – Wwa)
23. Badania nad rolą mitochondriów w rozwoju zapalenia i dysfunkcji śródbłonka naczyniowego; podstawy dla rozwijania farmakologii mitochondriów śródbłonka.

Dr hab. Ryszard T. Smoleński i współpracownicy (UMG- Gdańsk)
26. Metabolizm nukleotydów jako nowy cel terapeutyczny w farmakologii śródbłonka.

Prof. dr hab. Cezary Watała i współpracownicy (UMŁ- Łódź)
12. Badania przeciwpłytkowych właściwości związków o działaniu śródbłonkowym w modelach zwierzęcych dysfunkcji śródbłonka

Dr hab. Renata Kostogrys i współpracownicy (UR – Kraków)
14. Opracowanie nowych modeli niestabilnej blaszki miażdżycowej w genetycznie uwarunkowanych zwierzęcych modelach miażdżycy i badania przeciwmiażdżycowego działania związków naczynioprotekcyjnych.

SESJA 3

Prof. dr hab. Marek Szymoński i współpracownicy (UJ)
9. Badania wpływu związków o działaniu śródbłonkowym na fenotyp powierzchni śródbłonka w oparciu o niekonwencjonalne zastosowania mikroskopii sił atomowych (AFM) i spektroskopii sił międzymolekularnych

Dr hab. Małgorzata Barańska i współpracownicy (UJ)
3. Badania aktywności optycznej i oddziaływania międzycząsteczkowego nowych związków chemicznych.
18. Opracowanie metodyki oceny fenotypu zapalenia śródbłonka z wykorzystaniem metod mapowania ramanowskiego i obrazowania w spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni.

Prof. dr hab. Wojciech Froncisz, Doc. dr hab. Ryszard Gurbiel i współpracownicy (UJ)
17. Obrazowanie aktywności tlenku azotu (NO) i reaktywnych form tlenu (RTF) metodą EPR.

SESJA 4

Prof. dr hab. Maria Nowakowska i współpracownicy (UJ)
20. Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza (USPIO) do obrazowania zapalenia ściany naczynia techniką rezonansu magnetycznego (MRI).

Dr Tomasz Skórka, Dr Władysław Węglarz i współpracownicy (IFJ PAN)
19. Badanie stanu czynnościowego ściany naczynia in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania MR oraz obrazowania molekularnego MR.
24. Badania skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym w rozkurczowej niewydolności serca – oryginalne zastosowanie metody czynnościowego obrazowania MR.

Prof. dr hab. Jerzy A. Żołądź i współpracownicy (AWF- Kraków)
25. Badania procesów adaptacji śródbłonka naczyniowego do wysiłku fizycznego – podstawy dla farmakologii śródbłonka w wysiłku.

Dr hab. Rafał Niżankowski i współpracownicy (UJ)
27. Opracowanie i walidacja komplementarnych metod oceny dysfunkcji śródbłonka u ludzi.

Dr hab. Andrzej Szuba i współpracownicy (AMW- Wrocław)
16. Asymetryczna dwumetyloarginina (ADMA) jako referencyjny biomarker dysfunkcji śródbłonka.

II Seminarium JCET
facebook JCET