Seminarium poświęcone będzie dwóm nowoczesnym technikom spektroskopowym: mapowaniu ramanowskiemu oraz ramanowskiej spektroskopii aktywności optycznej (ROA). W części wykładowej zaprezentowane zostaną podstawy obu tych metod. W ramach warsztatów towarzyszących seminarium odbędzie się prezentacja aparatury (Bruker, Biotools, WITec) i jej możliwości pomiarowych, szczególnie pod kątem badań materiału biologicznego.

Seminarium JCET – spektroskopia ramanowska
facebook JCET