PRELUDIUM 17: Kompleksowe porównanie efektów inhibitorów kinaz tyrozynowych na funkcję śródbłonka

Siedemnasta edycja konkursu PRELUDIUM ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, była dla wyjątkowo owocna dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Z przyjemnością informujemy o sukcesie Pani mgr Brygidy Marczyk, która uzyskała finansowanie na realizacje swojego projektu pt. Ocena porównawcza wpływu inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) na funkcję śródbłonka in vivo u myszy.

  • Budżet projektu: 209 900 PLN
  • Okres realizacji: 36 miesięcy

TKI blokują działanie kinaz tyrozynowych, które z kolei regulują wiele funkcji komórkowych, w tym sygnalizację komórkową oraz ich wzrost i podział. W niektórych typach komórek nowotworowych, enzymy te mogą być zbyt aktywne, prowadząc do ich gwałtownego wzrostu, co z kolei może być skutecznie hamowanie przez zastosowanie leków zawierających TKI.

Wprowadzenie TKI radykalnie zmieniło leczenie różnych nowotworów, w tym przewlekłej białaczki szpikowej (CML, chronic myeloid leukaemia). Niemniej jednak długotrwałe stosowanie TKI związane jest z niepożądanymi efektami naczyniowymi i prokoagulacyjnymi, co ma istotny wpływ na zachorowalność i śmiertelność pacjentów z powodu niekorzystnych zdarzeń naczyniowych. Pierwszym wprowadzonym TKI był imatynib, jednak ze względu na obserwowaną oporność na ten lek, wprowadzono TKI II generacji (nilotynib, dasatynib i bosutinib) oraz TKI III generacji (ponatynib). Podczas, gdy niepożądane działania naczyniowe obserwowano wielokrotnie w przypadku leczenia ponatynibem i nilotynibem, leczenie imatynibem uważa się za pozbawione istotnych niekorzystnych efektów naczyniowych i prozakrzepowych. Te obserwacje kliniczne sugerują odmienny efekt działania TKI na układ sercowo-naczyniowy, a w szczególności w śródbłonku naczyniowym.

(więcej…)

OPUS 17: W poszukiwaniu nowych markerów ryzyka sercowo-naczyniowego

W siedemnastej edycji konkursu OPUS realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, zaledwie 15% wnioskodawców otrzymało finansowanie na realizacje swoich badań. Wśród nich znalazła się Pani dr hab. Agnieszka Kaczor. Kierownik projektu będzie realizować grant zatytułowany: Stopień nienasycenia lipidów w okołonaczyniowej tkance tłuszczowej – nowy biomarker w zapaleniu ściany naczynia? Badania ramanowskie w mysich modelach chorób krążenia i izolowanych pierwotnych adipocytach, w ramach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) przy współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • Budżet projektu: 1 766 880 PLN
  • Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Tkanka tłuszczowa stanowi około 20% masy ciała człowieka, dzieli się na kilka podtypów i jest zlokalizowana w organizmie w licznych skupiskach. Z punktu widzenia fenotypu wyróżnić można białą tkankę tłuszczową (tzw. WAT od ang. white adipose tissue) i brunatną tkankę tłuszczową (tzw. BAT od ang. brown adipose tissue), a także formę pośrednią, tzw. beżową tkankę tłuszczową (ang. beige lub brittle adipose tissue). WAT składa się z adipocytów z małym jądrem, zawierających dużą kroplę tłuszczu i bierze głównie udział w gromadzeniu lipidów i utrzymywaniu homeostazy trójacylogliceroli. Adipocyty BAT zawierają małe krople tłuszczu, liczne mitochondria (stąd kolor) i odpowiadają za procesy termogenezy bezdrżeniowej. „Brązowienie” (ang. beiging) WAT, czyli zmianę jej fenotypu w kierunku fenotypu BAT, uważa się obecnie za jedną ze strategii walki z otyłością i chorobami serca.

(więcej…)

PRELUDIUM 17: Badania w kierunku poprawy czułości i specyficzności spektroskopii ROA

W siedemnastej edycji konkursu PRELUDIUM, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie, naukowcy złożyli 1094 wnioski na kwotę niemal 158,5 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało zakwalifikowanych jedynie 212 projektów o łącznym budżecie 31 997 800 zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 19,38%. Wśród laureatów konkursu znalazła się mgr Ewa Machalska, która jest członkiem Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani Ewa będzie realizować projekt pt. Badanie układów biologicznie ważnych w warunkach wzmocnienia ramanowskiej aktywności optycznej.

  • Budżet: 210 000 PLN
  • Okres realizacji: 36 miesięcy

Chiralna cząsteczka, która nie jest identyczna ze swoim odbiciem lustrzanym nazywana jest enancjomerem. Jako cecha strukturalna każdego enancjomeru, chiralność jest ważną właściwością mającą ogromne znaczenie dla wszystkich organizmów żywych; może ona przejawiać się zarówno na poziomie cząsteczkowym jak również supracząsteczkowym. Naturalnie występujące w organizmach polimery, zbudowane są z chiralnych fragmentów (tj. kwasy nukleinowe, aminokwasy, węglowodany, lipidy). Również większość dostępnych leków jest optycznie czynna. Mimo to, zazwyczaj tylko jeden enancjomer danego leku wykazuje pożądane działanie terapeutyczne (drugi enancjomer może być nieaktywny lub toksyczny). Badania w ramach niniejszego projektu koncentrują się na badaniu struktury i chiralności ważnych biologicznie cząsteczek i opracowaniu metod ramanowskiej aktywności optycznej wzmocnionej w warunkach rezonansowych, które występują, kiedy cząsteczka absorbuje energię w zakresie bliskim energii promieniowania wzbudzającego.  

(więcej…)

CXVI wykład JCET: Prof. Katsumasa Fujita

Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

TEMAT
Raman microscopy for imaging intracellular molecules

EKSPERT
Prof. Katsumasa Fujita (Department of Applied Physics, Osaka University; PhotoBIO-OIL, Advanced Institute of Science and Technology (AIST), Japan)

TERMIN
czwartek, 7 listopada 2019 r. o godz. 9.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

facebook JCET