Szczegółowy plan Małopolskiej Nocy Naukowców w JCET

 

REZERWACJA  miejsc na wydarzenie rusza już 19 września 2018 r. o godzinie 9:00!

POZYCJE: 77-81

LOKALIZACJA

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków
Budynek A Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI), II piętro

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym planem tego co przygotował zespół JCET na tę wyjątkową noc. Na pewno każdy Młody Naukowiec znajdzie coś dla siebie. Kto wie, może to będzie pierwszy krok ku rozwojowi w pasjonującym świecie Life Science.

AKTYWNOŚĆ 1 >> Dlaczego krew krzepnie?

  • demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych
  • do wyboru 4 pokazy w godzinach 17.00-20.45

Godzina

Demonstracje/Pokazy

Grupa wiekowa

Limit osób

Pokaz 1 17.00-17.45 „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych

12-15 lat

8 osób

Pokaz 2 18.00-18.45 „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych

12-15 lat

8 osób

Pokaz 3 19.00-19.45 „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych

12-15 lat

8 osób

Pokaz 4 20.00-20.45 „Dlaczego krew krzepnie?” – demonstracja procesu krzepnięcia krwi oraz działania leków przeciwzakrzepowych

12-15 lat

8 osób

(więcej…)

Małopolska Noc Naukowców 2018 z udziałem JCET

Naukowcy Jagiellońskiego Centrum Rozwoju leków (JCET) w ramach Młopolskiej Nocy Naukowców 2018 zapraszają młodych odkrywców do poznawania z nami do magicznego świata odkryć naukowych!

REJESTRACJA  na wydarzenie rusza 19 września 2018 r. o godzinie 9:00!

Adres:

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków
Budynek A Jagiellońskiego Centrum Innowacji (JCI), II piętro

KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW REALIZOWANE W JCET UJ

Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej MNiSW.

O sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy naukowi zatrudnieni w JCET, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w chwili składania wniosku są na I-IV roku studiów i doświadczenia do swojej pracy doktorskiej realizują wyłącznie lub przede wszystkim w JCET.

Projekty mogą być indywidualne lub zespołowe. Preferowane są projekty interdyscyplinarne w szerokim zakresie tematycznym farmakoterapii śródbłonka, zgodnie z misją JCET. Projekt nie może być częścią innego, aktualnie realizowanego projektu badawczego.

Oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania dokonuje Komisja ds. rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, składająca się z Kierowników Grup Badawczych JCET. Ranking ustalany jest w oparciu o ogólne kryteria, wyszczególnione w załączonym niżej Formularzu Oceny.

Wnioski konkursowe powinny być przygotowane według załączonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że zadania badawcze objęte  projektem nie są finansowane z innych źródeł. Zarówno wniosek jak i oświadczenie muszą być podpisane przez wnioskodawcę i kontrasygnowane przez Kierownika Grupy Badawczej JCET.

Jeden wydrukowany egzemplarz wniosku z w/w załącznikami oraz z dołączoną wersją elektroniczną należy składać w Sekretariacie JCET do 31 sierpnia 2018. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 września 2018.

Załączniki do pobrania:

ETIUDA 6 NCN, czyli sukces goni sukces

Zaledwie dwa miesiące temu informowaliśmy o uzyskaniu przez mgr Ewelinę Szafraniec finansowania na realizację badań w ramach projektu PRELUDIUM 14 NCN – Śródbłonek okiem „Ramanowca”, by dzisiaj powrócić z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Pani Ewelina Szafraniec, która realizuje swoje pasje naukowe w laboratoriach Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), zdobyła stypendium naukowe w ramach konkursu ETIUDA 6, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Jest to kolejny sukces Pani Eweliny na drodze rozwoju kariery zawodowej w obszarze Life Science.

ETIUDA to program stypendialny dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie oraz możliwość realizacji stażu w zagranicznych jednostkach naukowych. Tytuł projektu zakwalifikowanego do realizacji to: „Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wątroby oraz modeli komórkowych in vitro”. Pod tym rozbudowanym tematem kryje się możliwość nauki i zastosowania techniki CARS (ang. Coherent Anti-Stokes Raman Scattering) do obrazowania komórek w czasie rzeczywistym.

  • Okres  realizacji: 12 miesięcy
  • Budżet: 82 676 PLN

Więcej informacji na temat konkursu i wyników dostępne na stronie NCN pod linkiem: Niemal 15 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6.

facebook JCET