CVI wykład JCET: Prof. Luc Bertrand

Już jutro odbędzie się kolejny, otwarty wykład JCET. Zapraszamy serdecznie!

TEMAT:
AMPK, more than just a metabolic sensor in cardiac pathologies

KTO?
Prof. Luc Bertrand (Université Catholique de Louvain, Faculty of Pharmacy and Biomedical Sciences, Institute of Experimental and Clinical Research, Pole of Cardiovascular Research (CARD), Brussels, Belgium)

KIEDY?
piątek, 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00

GDZIE?
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta

FOTORELACJA:

PRELUDIUM 15 w badaniach niewydolności serca

Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego członka zespołu badawczego Jegiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani Tasnim Mohaissen otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Krakowie na realizację projektu pt.: „Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji śródbłonka naczyń obowodowych w niewydolności serca”, w ramach proglamu PRELUDIUM 15.

Niniejszy projekt zakłada precyzyjne połączenie technik  farmakologicznych, analitycznych i biochemicznych, które pozwoli na zbadanie alternatywnych dróg produkcji angiotensyny (Ang II) w celu poszukiwania nowych terapii niewydolności mięśnia sercowego.  Angiotensyna II jest głównym produktem działania ACE (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – konwertaza angiotensyny) i jej nadprodukcja uważana jest za kluczowy czynnik wzmagający włóknienie i stany zapalne mieśnia sercowego. W efekcie sprzyja to upośledzeniu nie tylko czynności serca, ale całego układu sercowo-naczyniowego. Niestety, terapia polegająca na zmniejszeniu stężenia osoczowej Ang II, ogranicza śmiertelność pacjentów i łagodzi objawy choroby jedynie w części przypadków (brak jej skuteczności u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową). Ponadto, u wielu pacjentów pomimo początkowego spadku stężenia Ang II, obserwuje się jej ponowny wzrost po pewnym czasie trwania terapii, tzw. „Ang II escape”. Stąd też konieczne wydaje się opracowanie bardziej skutecznej terapii, a przede wszystkim lepsze zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za niekorzystne efekty zbyt mocno aktywowanego układu RAAS. Głównym celem tego projektu jest ocena alternatywnych szlaków syntezy Ang II w rozwoju obwodowej dysfunkcji śródbłonka w modelu niewydolności serca. Wciąż  nie są dobrze poznane mechanizmy odgrywające rolę w niewydolności serca o etiologii innej niż niedokrwiennej. Analiza obwodowej dysfunkcji śródbłonka, szczególnie pod kątem jej mechanizmów, jest istotna ze względu na jej znaczenie prognostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach sercowo-naczyniowych.

  • Budżet: 209 999 PLN
  • Okes realizacji: 36 miesięcy

Wyniki konkursu PRELUDIUM 15 dostępne na stronie NCN.

XXVI konferencja ICORS z udziałem JCET

W dniach 26-31 sierpnia 2018 roku na wyspie Jeju w Korei Południowej odbyła się XXVI konferencja ICORS – International Conference on Raman Spectroscopy, podczas której zaprezentowano wyniki projektów badawczych,w całości lub częściowo realizowanych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Ze względu na charakter konferencji wzięli w niej udział członkowie Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET pod kierownictwem Prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej, która miała przyjemność wygłosić prelekcję cieszącą się dużym zainteresowaniem, na temat: „Raman Imaging for Diagnosis and Detection of Diseases”. Poniżej przedstawiamy listę tematów prezentowanych na konferencji z uwzględnieniem projektu realizowanego w JCET, którego wyniki omawiali uczestnicy konferencji:

  1. “Signal Enhancement, Chirality Induction and Molecular Specificity in Resonance ROA” omawiany przez Panią dr hab. Agnieszkę Kaczor kierownika projektu OPUS13.
  2. „Rapid diagnostics of atherosclerosis in aorta and liver steatosis by Raman; spectroscopy via fiber optic probes”, który prezentował dr Krzysztof Czamara, związany z realizacją projektu badawczego OPUS9, pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Kaczor;
  3. “Raman spectroscopy in vitro studies on cisplatin impact  on endothelial cells” zawierający zagadnienia związane z projektem SONATA11, kierowanym przez dr Katarzynę Majzner;
  4. “Raman imaging of vascular endothelial cells within functional isolated blood vessels exposed to tumor necrosis factor-α”, został zaprezentowany przez dr inż. Marte Pacię, kierownika projektu SONATINA1);
  5. Resonance Raman Spectroscopy-based in situ characterization of HbNO, HbCO, HbCN and HbNO2 species in functional RBCs”- temat prezentowany przez Pana Jakuba Dybasia, który realizuje własny projekt PRELUDIUM12.

(więcej…)

facebook JCET