MINIATURY w JCET

Miło nam poinformować, że w JCET będą realizowane dwa nowe projekty, które uzyskały wsparcie z programu NCN MINIATURA:

  1. w pierwszym projekcie dr Anna Kurpińska (Grupa badawcza analityki i farmakokinetyki) będzie realizować badania dotyczące molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucach,
  2. w drugim projekcie dr Marta Stojak (Grupa badawcza farmakologii doświadczalnej) będzie realizować badania dotyczące farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3D.

Laureatkom nowego programu Narodowego Centrum Nauki serdecznie gratulujemy!

Środowiskowe Studia Doktoranckie: InterDokMed w JCET

Z przyjemnością informujemy, że trzy młode naukowczynie: Katarzyna Derszniak, Anna Kierońska oraz Bożena Kukla, zostały przyjęta na Środowiskowe Studia Doktoranckie: InterDokMed „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej”, które będą realizowane w laboratoriach JCET we współpracy z Wydziałem Lekarskim UJ oraz Wydziałem Chemii UJ.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

XCVI wykład JCET: Dr Willam Mullen

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. “Proteomic Biomarkers for clinical applications and basic research”, który wygłosi Dr Willam Mullen (Director of Biomarker Research, University of Glasgow).

Wykład odbędzie się w piątek 15 września 2017 r. o godz. 9.00w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

Badania dr Katarzyny Marzec dofinansowane przez NCBiR

NCBiR ogłosiło listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu Programu LIDER. Laureatem tego konkursu został projekt dr Katarzyny Marzec, która w JCET będzie realizowała badania nt. „Diagnostyki zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej”. Serdecznie gratulujemy!

Lista dofinansowanych przez NCBiR projektów

facebook JCET