ORDER ORŁA BIAŁEGO DLA PROFESORA RYSZARDA JERZEGO GRYGLEWSKIEGO

Ryszard Gryglewski urodził się 4 sierpnia 1932 roku w Wilnie. Studia medyczne ukończył z wyróżnieniem w Krakowie w roku 1955. Niedługo potem obronił prace doktorską (1958) i habilitacyjną (1963). W roku 1971 został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1976 profesorem zwyczajnym. Jeszcze  jako docent w 1965 roku objął po Profesorze Januszu Supniewskim, wybitnym polskim farmakologu, kierownictwo Katedry Farmakologii obecnego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą kierował nieprzerwanie do roku 2002.

Badania naukowe Profesor Gryglewski prowadził w Katedrze Farmakologii w Krakowie, jak również w Edynburgu (jako stypendysta British Council (1959-60), w Londynie (jako stypendysta Royal College of Surgeons (1968-71) i w charakterze wizytującego Profesora w Wellcome Research Laboratories w Kent w Wielkiej Brytanii (1975, 1976, 1978, 1981, 1985, 1986) i wreszcie w charakterze naukowego konsultanta w William Harvery Research Institute w Londynie (od 1977). Ta wieloletnia działalność naukowa Profesora Gryglewskiego w Anglii była związana z osobą Sir Johna Vane’a, laureata Nagrody Nobla z 1982 roku, z którym łączyły go silne więzy naukowej przyjaźni.

(więcej…)

LXXXVI wykład JCET: Prof. Robert M. Hoffman

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „The Multiple Uses of Fluorescent Proteins to Visualize Cancer In Vivo, który wygłosi Profesor Robert M. Hoffman (AntiCancer Inc.; Department of Surgery, The University of California San Diego, USA). Wykład odbędzie się w piątek 16 grudnia 2016 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Prof. Hoffman,  jest pionierem badań w zakresie onkologii doświadczalnej autorem imponującej liczby  wysoko cytowanych prac (Index H=94) obejmującej szeroki zakres badań. Obecnie wykładowca jest szefem firmy AntiCancer.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/566819226860711/

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

15492234_1044737375654354_6834045841453573052_n

LXXXV wykład JCET: Prof. Csaba Szabo

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Gaseous transmitters (NO, CO, H2S) in cancer: pathways and interactions”, który wygłosi Profesor Csaba Szabo (Department of Anesthesiology, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX, USA). Wykład odbędzie się w piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Profesor Csaba Szabo jest wybitnym uczonym, którego pracą są w sumie cytowane ponad 50 tysięcy razy (index H= 118), wielokrotnie znalazł się w grupie najbardziej cytowanych farmakologów na świecie (ISI-Thomson Reuters), jest laureatem wielu nagród. Wykładowca jest tez założycielem kilku firm biotechnologicznych, niektóre z nich prowadzą badania kliniczne drugiej fazy. Więcej szczegółów o wykładowcy i wykładzie znajduje się w załączeniu w streszczeniu wykładu i w nocie biograficznej wykładowcy.

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

15380738_1037605523034206_6901967171457118251_n