N jak Nauka a nie Nuda! – SYMFONIA 3 NCN

W trakcie 25th Kraków Conference on Endothelium sesję posterową, tradycyjnie, poprzedzały wystąpienia młodych naukowców, mające na celu w atrakcyjny sposób przybliżenie pozostałym uczestnikom wyników prowadzonych badań, zamieszczonych na swoim plakacie. Po wysłuchaniu ostatniego prelegenta, słuchacze mieli możliwość zagłosowania, na ich zdaniem, najlepsze wystąpienia.  Największym uznaniem cieszyła się prezentacja Pana Piotra Berkowicza, realizującego badania w laboratoriach Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) w ramach projektu „Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności”Dlaczego? Sprawdźcie sami!

(więcej…)

CI wykład JCET: Dr Paul Vulto

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Organ-on-a-Chip technology: the new paradigm in physiologically relevant cell culture for drug testing”, który wygłosi Dr Paul Vulto (Managing Director, Mimetas – The Organ on a Chip Company, Leiden, The Netherlands).

Wykład odbędzie się w piątek 2 lutego 2018 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

 

Naukowcy JCET stawiają na własny rozwój – Miniatury NCN

Z ogromnym podziwem przyglądamy się codziennej, wytężonej pracy naukowców pracujących w laboratoriach JCET, a także ich chęci do realizacji własnych badań naukowych. Takie podejście owocuje odnoszeniem kolejnych sukcesów. Tym razem, serdeczne gratulacje składamy na ręce dr Marty Smędy oraz dr Łukasza Mateuszuka, którym udało się zdobyć finansowanie na prowadzenie własnych badań w ramach programu MINIATURA 1 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

W projekcie Pani dr Marty Smędy pt.: „Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi” planowane jest dokonanie wieloparametrowej oceny progresji dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju raka piersi po ortotopowym i dożylnym podaniu komórek nowotworowych.Przeprowadzenie planowanych badań pozwoli na poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów regulujących przerzutowanie zależnych od śródbłonka naczyniowego, oraz na znalezienie parametru, który najlepiej będzie dyskryminował dysfunkcję śródbłonka naczyniowego w płucach w premetastatycznej fazie choroby. Może to stanowić punkt wyjścia dla badań nad poszukiwaniem efektywnej farmakoterapii i podjęcia próby ograniczenia przerzutowania do płuc poprzez poprawę/utrzymanie funkcji śródbłonka naczyniowego w tym narządzie. Realizacja: luty 2018 – luty 2019.

Wyniki badań Pana dr Łukasza Mateuszuka ocenią „Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonka”. Projekt dotyczy zewnątrzkomórkowego metabolizmu nowych substratów syntezy NAD+ w liniach komórek śródbłonka; w szczególności udziału wisfatyny i CD73 w działaniu rybozydu nikotynamidu oraz mononukleotydu nikotynamidu na bilans energetyczny i wygaszanie szlaków prozapalnych. Projekt startuje w kwietniu 2018 i będzie realizowany przez 12 miesięcy.

Wyniki konkursu MINIATURA 1 – aktualizacja 2018-01-26

Kolejna Miniatura 1 NCN w JCET

Serdecznie gratulujemy Pani dr Edycie Kuś dołączenia do grona naukowców JCET, którzy już prowadzą swoje badania naukowe w ramach programu MINIATURA 1 realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. NCN doceniło wartość zaplanowanych badań na temat: „Zmiany w parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby pod wpływem kwasów tłuszczowych, a tworzenie kropli lipidowych w hepatocytach- zastosowanie platformy do badań trójwymiarowych hodowli komórkowych w mikroprzepływie, OrganoPlate”.

Projekt dotyczy zbadania wpływu kwasów tłuszczowych na zmianę parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby (LSEC) oraz jej udział w tworzeniu kropli lipidowych w hepatocytach. Badania będą realizowane z wykorzystaniem platformy OrganoPlate® umożliwiającej odzwierciedlenie środowiska fizjologicznego wątroby tj. zapewnienie warunków statecznych w macierzy zewnątrzkomórkowej dla hepatocytów oraz kontrolowanego mikroprzepływu dla LSEC przy równoczesnym zachowaniu ciągłej komunikacji między komórkami. Realizacja projektu ma na celu lepsze zrozumienie roli LSEC w rozwoju stłuszczenia wątroby.

Czas realizacji od 2018-02 do 2019-02

facebook JCET