CXXXIX Wykład JCET: Prof. Jerzy Gębicki

TEMAT
Non-invasive assessment of vascular circulation using the  FMSF technique

EKSPERT
Prof. Jerzy Gębicki  (Honorary Professor–Emeritus of the Lodz University of Technology, Founder and Chief Executive Officer of Angionica Ltd.)

TERMIN
piątek, 8 grudnia 2023 r. o godz. 09.00

LOKALIZACJA
ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
Sala Ateńska w budynku A Parku Life Science

Streszczenie

Dwa projekty NCN dla JCET: PRELUDIUM22

Znamy już wyniki kolejnej edycji konkursu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Pierwszą osobą z JCET, która zrealizuje swoje badania jest Pani Ewa Stanek. Jako kierownik projektu zbada „Cross-talk między śródbłonkiem i okołonaczyniową tkanką tłuszczową w stanie zapalnym: obrazowanie adipocytów w kokulturze z komórkami śródbłonka”,

Drugą osobą z JCET, która otrzymała dofinansowanie na realizację swoich badań w ramach PRELUDIUM22 NCN jest Pan Sylwester Mosiołek. Temat wyróżnionego projektu to: „Rola mitochondrialnej odpowiedzi na niesfałdowane białka (UPRmt) w czynności śródbłonka: potencjalny nowy cel w leczeniu dysfunkcji śródbłonka”.

facebook JCET