CXIV wykład JCET: Prof. Amrita Ahluwalia

Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

 • TEMAT
  The nitrate-nitrite-NO pathway: a reductionist approach to cardiovascular disease
 • EKSPERT
  Prof. Amrita Ahluwalia (Vascular Pharmacology, William Harvey Research Institute, London, UK)
 • TERMIN
  piątek, 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00
 • LOKALIZACJA
  ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
  budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

(więcej…)

Krótka historia konferencji z cyklu „Kraków Conference on Endothelium” oraz Interdyscyplinarnych Seminariów JCET

Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych zwana w skrócie Fundacją JMRC powstała w roku 1992 z inicjatywy profesora Ryszarda Gryglewskiego, naonczas kierownika Katedry Farmakologii CMUJ, profesora Aleksandra Koja, wtedy rektora UJ i kilku innych wybitnych uczonych akademickiego środowiska naukowego Krakowa. Ważnym celem działalności Fundacji JMRC była organizacja międzynarodowych sympozjów naukowych które były organizowane od 1993 roku, dotyczyły szerokiego kręgu zagadnień biomedycyny śródbłonka, i wszystkie miały najwyższą rangę naukową. Uczestniczyli w nich, jako wykładowcy najwybitniejsi uczeni z dziedzin związanych z tematyką zjazdów, wśród nich także czterej laureaci Nagrody Nobla, pierwszy z nich wielokrotnie (Sir John Vane 1982, Robert Furchgott, Louis Ignarro i Ferid Murad 1998). Wśród uczestników sympozjów, prócz licznych młodych adeptów nauki i uczonych z kraju, z Europy, z U.S.A. i Australii, od początku historii organizowanych przez Fundację sympozjów, byli naukowcy z krajów na Wschód od Polski, z byłego Związku Radzieckiego (Białoruś, Łotwa, Ukraina, Litwa). W ten sposób Fundacja realizowała swoje dążenie do integracji środowisk naukowych w dziedzinie nauk biomedycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Poniżej znajduje się lista organizowanych sympozjów JMRC w latach 1993-2009, a programy tych konferencji, dokumentacja zdjęciowa oraz informacje o numerach specjalnych czasopism o zasięgu międzynarodowym, gromadzących artykuły wykładowców sympozjów można znaleźć na stronie www.jmrc.org.pl.

(więcej…)

Seminarium JCET: Dr Gabriela Kania

W dniu dzisiejszym 08.04.2019 r. odbyło się seminarium JCET. Mieliśmy przyjemność gościć Panią
doktor Gabrielę Kanię z Center of Experimental Rheumatology, Department of Rheumatology,
University Hospital in Zurich, Switzerland.

Dr Kania wygłosiła interesującą prelekcje pt.: „Cardiac fibrotic models”.
Po wykładzie, zespół JCET z entuzjazmem przybliżył zaproszonemu ekspertowi tematykę pracach badawczych realizowanych w laboratoriach JCET. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie.

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta

Fotorelacja:

CXIII wykład JCET: Prof. Lina Badimon

Zapraszamy serdecznie na kolejny, otwarty wykład JCET.

 • TEMAT
  Coronary atherothrombosis: from lipid to inflammation
 • EKSPERT
  Prof. Lina Badimon (Cardiovascular Program ICCC-IR, IIB-Sant Pau,
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spain)
 • TERMIN
  piątek, 4 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00
 • LOKALIZACJA
  ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie,
  budynek A Parku Life Science, Sala Ateńska

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

facebook JCET