OPUS 13 – kolejny sukces dr hab. Agnieszki Kaczor

Rok 2017 jest wyjątkowo obfity w granty NCN, przyznane naukowcom realizującym swoje badania w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET). Tym razem gratulacje należą się Pani dr hab. Agnieszce Kaczor za uzyskanie finasowania w ramach konkursu OPUS 13, na projekt badawczy zatytułowany „Indukowanie chiralności w supracząsteczkowych agregatach „gość-gospodarz” – rozwój nowych metod rezonansowej ramanowskiej aktywności optycznej”.

  • Okres realizacji: 36 miesięcy
  • Dofinansowanie: 1 126 560 PLN

Projekt badawczy poświęcony jest badaniu indukcji chiralności w supracząsteczkowych agregatach typu „gość-gospodarz” z zastosowaniem metod chiralooptycznych, w szczególności ramanowskiej aktywności optycznej (ang. Raman Optical Activity, ROA) oraz wibracyjnego dichroizmu kołowego (ang. Vibrational Circular Dichroism, VCD).

Celem projektu jest otrzymanie i charakterystyka supracząsteczkowych układów typu „gość-gospodarz” o różnej budowie i zastosowaniach, ale zaprojektowanych w taki sposób, iż wykazują one rezonans ROA i umożliwiają indukcję chiralnej informacji w tych systemach. Planowana jest analiza interakcji „gość-gospodarz” i efektów konformacyjnych w tworzonych agregatach w celu zaproponowania optymalnych cząsteczek „gości” i „gospodarzy”, dostosowanych do tworzenia uniwersalnych i wydajnych systemów, służących do indukcji chiralności, a tym samym możliwości pośredniej detekcji cząsteczek niechiralnych. Istotnym dodatkowym efektem realizacji projektu będzie rozwój metod wzmocnionej rezonansowo ramanowskiej aktywności optycznej.

(więcej…)

Kolejna MINIATURA w JCET

Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego naukowca reprezentującego Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET). Dr Bartosz Proniewski otrzymał dofinansowanie przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (NCN) na realizację badań w ramach konkursu MINIATURA 1. 

Temat: Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego obazowania pułapki spinowej DMPO do obrazowania stresu oksydacyjnego w mięśniu sercowym u myszy

Czas realizacji: 12 miesięcy

Skrót tematyki badań:
Celem projektu jest wykorzystanie nowej techniki immuno-spin trapping (IST) do detekcji in vivo zmian oksydacyjnych w mięśniu sercowym w modelu rozwoju niewydolności serca u myszy transgenicznych Tgαq*44. Proponowana metodyka, wykorzystując wysoką reaktywność pułapki spinowej 5,5-dimetyl-1-pyrroline N- oxide (DMPO) wobec rodników białkowych/lipidowych oraz specyficzne przeciwciała anty-DMPO, umożliwi immunohistochemiczną wizualizację natężenia oraz lokalizacji oksydacyjnych modyfikacji w kardiomiocytach oraz śródbłonku naczyniowym w mięśniu sercowym.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą laureatów konkursu NCN.

XCVII wykład JCET: Prof. Vincent Richard

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. “Protein Tyrosine Phosphatase 1B: a new target for the treatment of cardiovascular diseases?”, który wygłosi Prof.  Vincent Richard (Department of Pharmacology, Rouen University Hospital, Rouen University, Paris, France).

Wykład odbędzie się w piątek 10 listopada 2017 r. o godz. 9.00, w Sali Ateńskiej w budynku A Parku Life Science (ul. Bobrzyńskiego 14).

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:
Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) aktualnie plasuje się na poziomie porównywalnym z 13 wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W grupie ok 1000 parametryzowanych jednostek uczelnianych w Polsce, JCET znajduje się w grupie 40 % najlepszych jednostek naukowych (58/154 jednostek uczelnianych w dziedzinie Nauki o Życiu ma kategorię A, a zaledwie 5/154 kategorię A+).

Ogromne gratulacje i podziękowania należą się wszystkim pracownikom prowadzącym badania naukowe w naszych laboratoriach. Jest to niepodważalny sukces całego Zespołu JCET. Jednocześnie mamy nadzieję, że podejmując dalsze, wspólne działania w przyszłości osiągnięte wyniki przełożą się na kategorię A+.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem kategorii naukowych jednostek naukowych.
Przyznana kategoria bazowała na ocenie według 4 kryteriów:
  • Kryterium 1 – osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje, monografie, patenty, dz. artystyczna;
  • Kryterium 2 – potencjał naukowy: uprawnienia, stopnie i tytuły, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych;
  • Kryterium 3 – praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej: koszty poniesione na działalność naukową, środki pozyskane, aplikacje i wdrożenia;
  • Kryterium 4 – pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej: wybitne osiągnięcia jednostki naukowej.

facebook JCET