N jak Nauka a nie Nuda! – SYMFONIA 3 NCN

W trakcie 25th Kraków Conference on Endothelium sesję posterową, tradycyjnie, poprzedzały wystąpienia młodych naukowców, mające na celu w atrakcyjny sposób przybliżenie pozostałym uczestnikom wyników prowadzonych badań, zamieszczonych na swoim plakacie. Po wysłuchaniu ostatniego prelegenta, słuchacze mieli możliwość zagłosowania, na ich

CI wykład JCET: Dr Paul Vulto

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład JCET pt. „Organ-on-a-Chip technology: the new paradigm in physiologically relevant cell culture for drug testing”, który wygłosi Dr Paul Vulto (Managing Director, Mimetas – The Organ on a Chip Company, Leiden, The Netherlands). Wykład odbędzie się w

facebook JCET