Badania dr Katarzyny Marzec dofinansowane przez NCBiR

NCBiR ogłosiło listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu Programu LIDER. Laureatem tego konkursu został projekt dr Katarzyny Marzec, która w JCET będzie realizowała badania nt. „Diagnostyki zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej”. Serdecznie

Nowe projekty JCET dofinansowane przez NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów OPUS12, SONATA12 oraz PRELUDIUM12. Wśród laureatów konkursu znalazły się 3 projekty złożone przez JCET: Dr Katarzyna Marzec będzie realizować projekt pt. „W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach” (OPUS12), Mgr

facebook JCET