II audyt okresowy certyfikatu jakości GLP zakończony sukcesem

2016 r. odbył się już drugi, okresowy audyt laboratoriów JCET, który był podstawą do dalszego utrzymania certyfikatu jakości GLP (ang. Good Laboratory Practice). Po raz kolejny, audyt był testem dla wszystkich pracowników laboratoriów oraz administracji odpowiedzialnych za przestrzeganie ustalonych, a także wdrażanie kolejnych procedur, na przestrzeni ostatnich dwóch

Audyt okresowy certyfikatu jakości GLP

26 i 27 listopada 2014 r. odbył się okresowy audyt laboratoriów JCET, który był podstawą utrzymania certyfikatu jakości GLP (ang. Good Laboratory Practice). Audyt był testem dla wszystkich pracowników laboratoriów oraz administracji odpowiedzialnych za przestrzeganie ustalonych, a także wdrażanie kolejnych procedur, na przestrzeni ostatnich dwóch lat.  Na dzień dzisiejszy JCET

Laboratoria JCET z certyfikatem jakości GLP

Pod koniec listopada 2012 r. odbył sięostateczny audyt certyfikujący laboratorium JCET, który jest podstawą przyznania certyfikatu jakości GLP (ang. Good Laboratory Practice). Audyt był zwieńczeniem wielomiesięcznego trudnego procesu przygotowywania się do wdrożenia certyfikacji, która jest spełnieniem oczekiwań zgłaszanych przez branżę przemysłową oraz ważnym celem projektu infrastrukturalnego JCET.

facebook JCET