Wykład odbędzie się 10.07.2015 r. (piątek) o godz. 9.00Life Science Park przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie (Sala Ateńska), w którym zlokalizowane jest Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) – pozawydziałowa jednostka badawcza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykładowca jest autorytetem w dziedzinie farmakologii enzymów z rodziny NOX, w sumie jego prace są cytowane pond 14 tysięcy razy (indeks h=62), jest też współzałożycielem firmy prowadzącej obecnie badania kliniczne nad skutecznością działania inhibitora NOX1/4 w nefropatii cukrzycowej.

Poniżej znajduje się krótka informacja o wykładzie oraz plakat informujący o wykładzie:

Streszczenie wykładu oraz CV prelegenta
Pobierz plakat

Fotorelacja:

13

LXVI wykład JCET: Prof. Karl-Heinz Krause
facebook JCET