Z przyjemnością informujemy, że projekt pt: Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności,złożony w Narodowym Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursuSYMFONIA 3 został zaakceptowany. Projekt międzydziedzinow, opiewający na kwotę dofinansowania 6 450 560 PLN, będzie realizowany pod kierownictwem Prof. Stefana Chłopickiego(dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków-JCET, profesor Wydziału Lekarskiego UJ CM) przy współpracy z zespołami kierowanymi przez Prof. Małgorzatę Barańską (JCET, Wydział Chemii UJ) oraz Prof. Marka Szymońskiego (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ), przez okres 5-ciu lat.

Zaburzenia czynności śródbłonka są pierwotną przyczyną lub skutkiem wielu chorób człowieka. O ile coraz lepiej znane są mechanizmy pierwotnej dysfunkcji śródbłonka, np. prowadzące do rozwoju i progresji blaszki miażdżycowej, jest wiele chorób, w których rozwija się wtórna dysfunkcja śródbłonka, a ich mechanizmy są słabiej poznane. Celem projektu jest poszukiwanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej pomiędzy komórkami wątroby a komórkami śródbłonka naczyniowego w wątrobie oraz komórkami serca i komórkami śródbłonka w mięśniu sercowym, które to mechanizmy determinują prawidłowy fenotyp śródbłonka a ich zaburzenie ma udział w rozwoju stłuszczenia wątroby i niewydolności serca. Poznanie mechanizmów wtórnej dysfunkcji sródblonka w tych chorobach może stać się podstawą do poszukiwania hepato- i kardioselektywnej terapii dysfunkcji śródbłonka.

Projekt obejmuje badania śródbłonka w zakresie:

  • farmakologii,
  • spektroskopii,
  • nanomechaniki,
  • obrazowania z wykorzystaniem MRI in vivo.

W konkursie SYMFONIA 3 konkurencja była duża. Do NCN wpłynęły 62 wnioski.  Do drugiego etapu zakwalifikowano zaledwie 11 projektów badań, z których eksperci wybrali 6 najlepszych. Wyniki konkursu dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

Więcej informacji o projektach, które otrzymaly „zielone światło” na ich realizację badań przez przcowników Uniwersytetu Jgiellońskiego, dostępne na stronie UJ.

Dofinansowanie dla projektu JCET w konkursie SYMFONIA
facebook JCET