Czy promieniowanie wydzielane przez telefony komórkowe indukuje procesy biologiczne, które mogą wpływać na stan naszego zdrowia? Odpowiedź na to pytanie nadal pozostaje kwestią sporną. Pomimo wieloletnich badań, wciąż trwa dyskusja, czy niskoenergetyczne promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe jest szkodliwe, szczególnie w  kontekście ich długoletniego użytkowania, również przez dzieci.

Grupa badaczy z Finlandii, w której skład wchodził naukowiec polskiego pochodzenia, wytoczyła „ciężkie działa”, by ocenić wpływ użytkowania telefonów komórkowych na komórki śródbłonka. Punktem wyjścia do przeprowadzonych prac, było kultywowanie dwóch ludzkich linii  komórkowych śródbłonka: EA.hy926 oraz EA.hy926v1. Następnie, badania prowadzono na poziomie molekularnym, wykorzystując m.in. technikę mikromacierzy, opartą o analizę cDNA oraz dwuwymiarową elektroforezę żelową (2-DE). Metody te pozwoliły odpowiednio na wyjściową analizę ekspresji 1167 genów oraz rozdział  białek w szerokim zakresie.

Okazuje się, że już po godzinnej ekspozycji obu linii komórek śródbłonka, na promieniowanie o częstotliwości charakterystycznej dla telefonów komórkowych (900 MHz), zaobserwowano zmianę aktywności transkrypcyjnej różnych genów oraz różnice w ekspresji wimentyny, czyli  białka cytoszkieletu, tworzącego filamenty pośrednie.

Odpowiedzi na nasuwające się pytania dotyczące ilości genów, których ekspresja uległa istotnym statystycznie zmianom oraz jak wyglądały szczegółowe profile białkowe hodowli komórkowych w przeprowadzonym eksperymencie, znajdują się w publikacji pt.: Mobile phone radiation causes changes in gene and protein expression in human endothelial cell lines and the response seems to be genome- and proteome-dependent.  Zachęcamy do zapoznania się z przytoczoną pracą. Wyniki mogą Was zaskoczyć.

9

JCET café – JOURNAL CLUB: Jak zbadać wpływ telefonu komórkowego na komórki śródbłonka?
facebook JCET