Jak staż to tylko w USA

W ramach projektu ETIUDA 5, zatytułowanego „Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej”, otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki (NCN), dr Jakub Dybaś odbył 6-miesięczny staż na Uniwersytecie Saint Louis w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie

facebook JCET