Kolejna MINIATURA w JCET

Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego naukowca reprezentującego Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET). Dr Bartosz Proniewski otrzymał dofinansowanie przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (NCN) na realizację badań w ramach konkursu MINIATURA 1.  Temat: Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego

JCET jednostka naukowa na poziomie!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w kategoryzacji jednostek naukowych za działalność w latach 2013-2016, przyznał Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) kategorię A. Jest to niezwykle istotne wyróżnienie w ponad 5 letniej już historii JCET, uwiarygadniające jakość prowadzonych badań naukowych.

facebook JCET