N jak Nauka a nie Nuda! – SYMFONIA 3 NCN

W trakcie 25th Kraków Conference on Endothelium sesję posterową, tradycyjnie, poprzedzały wystąpienia młodych naukowców, mające na celu w atrakcyjny sposób przybliżenie pozostałym uczestnikom wyników prowadzonych badań, zamieszczonych na swoim plakacie. Po wysłuchaniu ostatniego prelegenta, słuchacze mieli możliwość zagłosowania, na ich

facebook JCET