SONATA 15: współpraca IFJ PAN i JCET

Znane są już wyniki konkursu SONATA 15 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie. Na liście grantów, które uzyskały finansowanie znajduje się również projekt dr Bartłomieja Zapotocznego pt.: „Od struktury fenestracji w żywych komórkach śródbłonka zatok wątroby do farmakologii fenestracji śródbłonka in

SONATA 15: współpraca GUMed i JCET

Dr Barbara Kutryb-Zając, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), otrzymała grant w ramach konkursu „SONATA 15” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. „Ekto-enzymy w interakcjach śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi w fizjologii,

facebook JCET